Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Jiří Příhoda
Pracoviště
 • Ústav chemie přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: jmenování profesorem anorganické chemie
 • 1999: habilitace
 • 1987: jmenován docentem v oboru anorganická chemie
 • 1979: kandidát chemických věd v oboru jaderná chemie na FJFI ČVUT Praha
 • 1973: doktor přírodovědy (RNDr.)
 • 1973: absolvent studia odborné chemie, specializace fyzikální chemie, PřF UJEP Brno
Přehled zaměstnání
 • od 2006: přírodovědecká fakulta MU - profesor
 • 1987 do 2006: přírodovědecká fakulta MU - docent
 • 1979 do 1987: přírodovědecká fakulta MU - odborný asistent
 • 1972 do 1979: přírodovědecká fakulta MU - odborný asistent pro vědu
Pedagogická činnost
 • od 1972: cvičení z fyzikální chemie pro studenty odborné chemie 3. ročníku
 • 1976 až 1984: cvičení z jaderné chemie pro studenty odborné chemie 3. ročníku
 • od 1984 dosud: základní cvičení z laboratorní techniky nebo anorganické chemie pro odborné i učitelské studium chemie 1. ročník
 • 1984 až 1986: základní přednáška z obecné chemie pro učitele chemie 1. ročník
 • 1984 až 1986: základní přednáška z anorganické chemie pro učitele chemie 1. ročník
 • od 1987 - 2002: základní přednáška z obecné chemie pro odborné studium chemie 1. ročník
 • 1987 až 1995, od 2006: základní přednáška z anorganické chemie I pro odborné studium chemie 1. ročník
 • od 1984 dosud: seminář z obecné chemie pro odborné studium chemie 1. ročník i pro učitelské studium 1. ročník
 • 1987 až 1990: speciální přednáška "Heterogenní systémy" pro odborné studium anorganické chemie 4. ročník
 • 1987 až 1997: speciální přednáška "Studium magnetických vlastností anorganických sloučenin" pro odborné studium anorganické chemie 4. ročník
 • 1990 až 1994: cvičení z elementární analýzy pro 3. ročník anorganické chemie
 • od 1996 dosud: spoluúčast na úlohách pokročilého cvičení pro 3. ročník anorganické chemie
 • 1995 až 2000: spoluúčast na základní přednášce "Chemická technologie" pro odborné studium 3. ročníku chemie a "Průmyslová chemie" pro 4. ročník učitelské chemie (anorganické syntézy)
 • od 2000 dosud: přednáška Anorganická chemie III, část 2.
 • od r. 2004: Jaderná chemie
 • od r. 2005: Materiály pro konzervování-restaurování
 • od r. 2006: Anorganická chemie I - přednáška
Vědeckovýzkumná činnost
 • Radiochemické studium komplexů kovů,
 • Chemie sloučenin fosforu (příprava nových komplexotvorných sloučenin, syntéza a studium vlastností nových sloučenin fosforu se zvláštním zřetelem na heterocyklické sloučeniny
 • Sloučeniny dusíku a síry
 • Fosfazenová chemie
 • Koroze kovů, konzervace kovových předmětů, ochrana povrchů
Akademické stáže
 • 1979: Leningradská státní univerzita, katedra radiochemie (4 měsíce. Školitel: prof. V. D. Nefedov: "Syntéza značených sloučenin"
 • 1985: TU Dresden, Institut für anorganische Chemie (4 měsíce). Školitel: prof. E. Herrmann: "Syntéza substitovaných fosfazenů"
 • 1986: ZIAC Berlin (2 měsíce). Školitel: prof. M. Meisel: "Studium reakcí PyPS2Cl s hexamethyldisilazanem"
 • od r. 1979: pravidelné pobyty na partnerských pracovištích
 • od r. 2002: učitelská mobilita v rámci programu Socrates/Erasmus, Erasmus +
 • 2015, 2016: Přednáškový a studijní pobyt na WGAC, Akko, Izrael
Universitní aktivity
 • 1990: vedoucí katedry anorganické chemie
 • 1996 až 1998: vedoucí sekce chemie
 • člen oborové komise anorganické chemie pro DSP na PřF MU Brno
 • člen komise pro SZZ pro obor analytická chemie od r. 2004: garant studijního oboru Chemie konzervování-restaurování
Mimouniversitní aktivity
 • člen komise pro SZZ, obor anorganická chemie, na PřF UP Olomouc
 • člen oborové komise anorganické chemie pro DSP na PřF UK Praha
 • člen odborné komise anorganické chemie při Čs. spol. chemické
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1998, 2002, 2006: organizace mezinárodních seminářů "Pokroky v anorganické chemii"
Vybrané publikace
 • PŘÍHODA, Jiří, Lucie ŠIMONÍKOVÁ, David PAVLIŇÁK, Milan ALBERTI a Erik KALLA. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY VZORKŮ ELEMENTÁRNÍHO FOSFORU. Brno: Fosfa, a.s., Břeclav-Poštorná, 2021. 12 s. info
 • PŘÍHODA, Jiří, Gabriela VYSKOČILOVÁ a Věra KLONTZA. Izotopy pro datování a jejich další využití. In Pavla Stöhrová. Fórum pro konzervátory-restaurátory. Brno: Technické muzeum v Brně, 2021. s. 76-82. ISBN 978-80-87896-98-3. info
 • PŘÍHODA, Jiří, Lucie ŠIMONÍKOVÁ, David PAVLIŇÁK a Zdeněk MORAVEC. Jak přepracovat fosforový odpad? In INSTITUT OCHRANY OBYVATELSTVA. PAVLIŇÁK, David a Zdeněk MORAVEC. Sborník z XXIII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O SEPARAČNÍ CHEMII A ANALÝZE TOXICKÝCH LÁTEK. Lázně Bohdaneč: MV – GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 2021. s. 102-111. ISBN 978-80-7616-136-8. URL info
 • VYSKOČILOVÁ, Gabriela, Matthaa EBERSBACH, Radka KOPECKÁ, Lubomír PROKEŠ a Jiří PŘÍHODA. Model study of the leather degradation by oxidation and hydrolysis. Heritage Science. London: Springer, 2019, roč. 7, MAY 11 2019, s. 1-13. ISSN 2050-7445. doi:10.1186/s40494-019-0269-7. Full Text info
 • MIKULIČÁKOVÁ, Markéta, Jaromír TULKA, Jiří PŘÍHODA, Richard ŠEVČÍK a Jiří MACKŮ. Studium houslařských olejových laků na bázi lněného oleje, kalafuny a mastixu. Fórum pro konzervátory-restaurátory. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019, IX/2019, č. 1, s. 16-22. ISSN 1805-0050. Studium houslařských laků info
 • BAZALOVÁ, Šárka, Elena VANÍČKOVÁ, Dana MODRÁČKOVÁ, Gabriela VYSKOČILOVÁ, David PAVLIŇÁK, Zdenka KUŽELOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Průzkum a restaurování rukopisu profesora Roberta Konečného. Forum pro konzervátory-restaurátory. Brno: Technické muzeum v Brně, 2019, roč. 1, č. 1, s. 157-162. ISSN 1805-0050. URL info
 • VYSKOČILOVÁ, Gabriela a Jiří PŘÍHODA. Možnosti identifikace činicích látek užívaných při výrobě usní. In Konference konzervátorů-restaurátorů. 2019. ISBN 978-80-87896-71-6. URL info
 • KOPECKÁ, Radka a Jiří PŘÍHODA. Netradiční netkané nanotextilie jako ochrana kulturního dědictví. Forum pro konzervátory-restaurátory. Brno: Technické muzeum v Brně, 2018, s. 98-102. ISSN 1805-0050. URL info
 • ŠEVČÍK, Richard, Jiří PŘÍHODA a Marek NEČAS. New condensed nitrogen–phosphorus heterocycles. Polyhedron. Oxford: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, roč. 124, March, s. 96-103. ISSN 0277-5387. doi:10.1016/j.poly.2016.12.036. URL info
 • RAPOUCH, Karel, Jiří PŘÍHODA a Jaromír TULKA. Vliv organických látek na korozi slitin olova v simulovaném půdním roztoku. In konference Asociace korozních inženýrů. 2017. info
 • FRIŠHONS, Jan, Ondřej ŠANDOR, Jan KRAJSA, Richard ŠEVČÍK, Markéta ŠAŇKOVÁ, Jiří SVOBODA, Lucia FRGELECOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Analýza a renovace historických zoologických tekutinových preparátů obchodníka s přírodninami Václava Friče. Forum pro konzervátory-restaurátory. 2017, roč. 2017, č. 1, s. 91-99. ISSN 1805-0050. URL info
 • MAJTÁS, Dušan, Petra MÁCOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Corrosion behaviour of iron alloys, does it depend on composition or corrosion environment? In EUROCORR 2017. 2017. info
 • BRÁZDOVÁ, Martina a Jiří PŘÍHODA. Application of waxes and corrosion inhibitors on metals. In Eurocorr. 2017. info
 • MAJTÁS, Dušan, Petra MÁCOVÁ, Kateřina KREISLOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Iron alloys outdoor corrosion and laboratory simulation - comparison. In METAL 2017 Conference Proceedings. 1st Edition 2018. Ostrava: TANGER Ltd., Keltickova 62, 710 00 Ostrava, Czech Republic, EU, 2017. s. 912-917. ISBN 978-80-87294-79-6. info
 • BAČOVSKÁ, Radka, Patty WISIAN-NEILSON, Milan ALBERTI, Jiří PŘÍHODA, Lucie ZÁRYBNICKÁ a Zbyněk VORÁČ. Phenyl-methyl phosphazene derivatives for preparation and modification of hydrophobic properties of polymeric nonwoven textiles. Reactive and Functional Polymers. 2016, roč. 100, March, s. 53-63. ISSN 1381-5148. doi:10.1016/j.reactfunctpolym.2015.12.013. info
 • KUŽELOVÁ, Zdenka, Libuše DUFKOVÁ, Richard ŠEVČÍK, Eva SMEJKALOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Certifikovaná metodika (I) pro konzervátory textilu zaměřená na průzkum předmětu a jeho dokumentaci (e-learning). 2016. URL info
 • HRUBANOVÁ, Markéta, Hana POLÁŠKOVÁ, Petr NASADIL, Zdenka KUŽELOVÁ, Jiří PŘÍHODA a Richard ŠEVČÍK. Certifikovaná metodika vytvoření trvale udržitelného prostředí pro uložení tradičních oděvních součástí v depozitářích. 2016. URL info
 • KUŽELOVÁ, Zdenka, Richard ŠEVČÍK, Gabriela VYSKOČILOVÁ, Pavla HANÁČKOVÁ, Jiří PŘÍHODA a Petr NASADIL. Certifikovaná metodika (II) pro identifikaci textilních a netextilních součástek a jejich konzervaci (e-learning). 2016. URL info
 • KUŽELOVÁ, Zdenka, Richard ŠEVČÍK, Jiří PŘÍHODA a Petr NASADIL. Certifikovaná metodika způsobů ukládání textilu. 2016. URL info
 • TOMANČÍKOVÁ, Hana a Jiří PŘÍHODA. Příprava a modifikace nanovrstevnatých materiálů pro účely konzervování a restaurování. In KONFERENCE KONZERVÁTORŮ-RESTAURÁTORŮ. 2016. ISBN 978-80-87896-32-7. info
 • KOPECKÁ, Radka, Lenka DASTYCHOVÁ, Jiří PŘÍHODA a Milan ALBERTI. Modification of organic materials. In Inovamundi. 2016. info
 • RAPOUCH, Karel, Alena SELUCKÁ, Michal MAZÍK, Jiří PŘÍHODA, Libuše TRNKOVÁ a P. STORME. Studium koroze slitin Pb-Sn-Pb v půdním prostředí. Koroze a ochrana materiálu. AKI: AKI, 2015, roč. 59, č. 1, s. 1-6. ISSN 0452-599X. URL info
 • PŘÍHODA, Jiří. Chemie konzervování-restaurování na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. In Katedra anorganickej chémie, UPJŠ v Košiciach. Anorganická chémia na východnom Slovensku. Košice: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2015. s. 48. ISBN 978-80-8152-247-5. info
 • HANÁČKOVÁ, Pavla, Gabriela VYSKOČILOVÁ, Zdenka KUŽELOVÁ, Libuše DUFKOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Konzervace netextilních prvků na textilním předmětu. Poster. In Pavla Stöhrová. Fórum pro konzervátory-restaurátory, Konference konzervátorů-restaurátorů Plzeň, 2015. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015. s. 151-152. ISBN 978-80-86413-98-3. info
 • RAPOUCH, Karel, Jiří PŘÍHODA a Libuše TRNKOVÁ. Využití eleminičaní voltametrie mikročástic pro identifikace sloučenin olova. In konference Asociace korozních inženýrů. 2015. info
 • PŘÍHODA, Jiří, Gabriela VYSKOČILOVÁ, Pavla HANÁČKOVÁ a Zdenka KUŽELOVÁ. „Textilní vzorníky: Vliv materiálu vzorníku na pH. In Mgr. Pavla Stöhrová. MERTOVÁ, Petra. Forum pro konzervátory-restaurátory, Konference konzervátorů-restaurátorů Hodonín 2013, str. 133 (abstrakt). Brno: Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, 2013. s. 133-134. ISBN 978-80-86413-98-3. info
 • PŘÍHODA, Jiří, Zdenka KUŽELOVÁ, Martin ŠIMŠA a Petr NASADIL. Tradiční lidový oděv na Moravě - identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850 – 1950 (Informace o řešení projektu NAKI Ministerstva kultury ČR). In Mgr. Pavla Stöhrová. Forum pro konzervátory-restaurátory, Konference konzervátorů-restaurátorů Hodonín 2013, str. 133 (abstrakt). Brno: Technické muzeum v Brně, Metodické centrum konzervace, 2013. s. 144-145. ISBN 978-80-86413-98-3. info
 • KŘÍŽ, Radim a Jiří PŘÍHODA. Vývoj důlního dozimetru. In Institut ochrany obyvatelstva. Sborník XX. mezinárodní konference o separační chemii a analýze toxických látek. Lázně Bohdaneč: Bedřich Uchytil, 2013. s. 1-5. ISBN 978-80-86466-47-7. info
 • BAČOVSKÁ, Radka, Jiří PŘÍHODA, Milan ALBERTI a Zbyněk VORÁČ. Preparation and characterization of phosphazene derivatives. In Jana Chrappová. Pokroky v anorganickej chémii, IX. seminár. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. s. 39-41. ISBN 978-80-223-3258-3. info
 • HANÁČKOVÁ, Pavla, Petr POKORNÝ a Jiří PŘÍHODA. Průzkum vlastností Pragokor Sealu Fe při příležitosti restaurování panelu klimatizace z vily Tugendhat. Koroze a ochrana materiálu. 2012, roč. 56, č. 4, s. 108-118. ISSN 1804-1213. doi:10.2478/v10227-011-0019-2. URL info
 • MAZÍK, Michal, Zdenka KUŽELOVÁ a Jiří PŘÍHODA. Ochrana textilných fragmentov počas desalinácie kovových predmetov. In Jiří Příhoda, Richard Ševčík. Sborník z konference Muzea, památky a konzervace 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 28-30. ISBN 978-80-210-5628-2. info
 • HANÁČKOVÁ, Pavla, Tomáš FLIMEL, Michal MAZÍK a Jiří PŘÍHODA. Podklady pro restaurování ovládacího panelu z vily Tugendhat. In Jiří Příhoda, Richard Ševčík. Sborník z konference Muzea, památky a konzervace 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 44-46. ISBN 978-80-210-5628-2. info
 • PŘÍHODA, Jiří. Člen redakční rady pro Fórum pro konzervátory-restaurátory. Redakční rada pro Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2011 - 2020. ISSN 1805-0050. web Technického muzea v Brně info
 • RICHTEROVÁ, Valerie, Milan ALBERTI, Jiří PŘÍHODA, Pavel KUBÁČEK, Jan TARABA a Zdirad ŽÁK. New results in the ammonolysis of hexafluorocyclotriphosphazene: Crystal structure of P3N3F5NHP3N3F4NH2. Polyhedron. UK: Elsevier, 2009, roč. 2009, č. 28, s. 3078-3086. ISSN 0277-5387. info
 • SOTOLÁŘOVÁ, Marie, Jan HOUŠKA, Marek NEČAS, Josef HAVEL a Jiří PŘÍHODA. Reaction of chlorodithiophosphoric acid pyridiniumbetaine with adamantane. Polyhedron. Elsevier, 2009, roč. 28, neuvedeno, s. 3985-3992, 11 s. ISSN 0277-5387. info
 • PŘÍHODA, Jiří, Jiří SMOLA a Miroslav KOCH. Stěry radioaktivních nuklidů z kontaminovaných ploch. In Sborník přednášek z XVIII mezinárodního semináře o separační chemii a analýze toxických látek. Lázně Bohdaneč: MV - GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva, 2009. 11 s. info
 • KOČÍ VOZNICOVÁ, Radka, Jan TARABA, Jiří PŘÍHODA a Milan ALBERTI. The synthesis and characterization of new aminoadamantane derivatives of hexachloro-cyclo-triphosphazene. Polyhedron. 2008, roč. 2008, č. 27, s. 2077-2082. ISSN 0277-5387. info
 • SOTOLÁŘOVÁ, Marie, Jan TARABA, Marek NEČAS a Jiří PŘÍHODA. Reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridinium betaine with aminoadamantanes. In Sborník VII. semináře Pokroky v anorganickéj chémii. Bratislava: Univerzita Komenského, 2008. s. 69-73, 3 s. ISBN 978-80-223-2523-3. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Nové kondenzované dusíkofosforečné cykly. In Sborník VII. semináře Pokroky v anorganickéj chémii. 2008. ISBN 978-80-223-2523-3. info
 • PŘÍHODA, Jiří a Zdenka KUŽELOVÁ. Minulost, přítomnost, budoucnost přírodovědecké fakulty MU. 2008. info
 • DASTYCHOVÁ, Lenka, Marie SOTOLÁŘOVÁ, Dalibor DASTYCH, Jan TARABA, Marek NEČAS a Jiří PŘÍHODA. Reactions of P4S10 and pyPS2Cl with N,N-diphenylurea and N,N-diphenylthiourea. Polyhedron. 2007, roč. 2007, č. 26, s. 4250-4256. ISSN 0277-5387. URL info
 • KOČÍ VOZNICOVÁ, Radka, Milan ALBERTI, Jan TARABA, Dalibor DASTYCH, Pavel KUBÁČEK a Jiří PŘÍHODA. On the reaction of hexachlorocyclotriphosphazene with heptamethydisidilazane. Crystal structure of P3N3Cl5{N(CH3)3[Si(CH3)3]}. Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Praha: Ústav organické chemie a biochemie, 2007, roč. 72, č. 10, s. 1407-1419. ISSN 0010-0765. info
 • BERAN, Martin, Jiří PŘÍHODA, Zdirad ŽÁK a Miloš ČERNÍK. A new route to the syntheses of alkali metal bis(fluorosulfuryl)imides: Crystal structure of LiN(SO2F)2. Polyhedron. UK: Elsevier, 2006, roč. 26, č. 6, s. 1292-1298. ISSN 0277-5387. info
 • NOVOMĚSTSKÁ, Věra, Jiří PŘÍHODA a Eckhard HERRMANN. Complexing and extraction properties of triethylene glycol bis(dodecyl phosphate). Collection of Czechoslovak Chemical Communications. Praha: Ústav organické chemie a biochemie, 2006, roč. 71, č. 10, s. 1427-1444, 17 s. ISSN 0010-0765. info
 • PŘÍHODA, Jiří. 6. seminář "Pokroky v anorganické chemii". 2006. info
 • BERAN, Martin a Jiří PŘÍHODA. New method of the preparation of imido-bis(sulfuric acid) dihalogenide, (F,Cl), and the potassium salt of imido-bis(sulfuric acid) difluoride. Z. anorg. allg. Chem. WILEY-VCH, 2005, roč. 631, č. 1, s. 55-59. ISSN 0044-2313. info
 • ŠEVČÍK, Richard, Jiří PŘÍHODA a Marek NEČAS. On the reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridiniumbetaine with polyfunctional nucleophiles. Part III: Reactions with monoalkylderivatives of thiosemicarbazide. Polyhedron. Elsevier, 2005, roč. 24, č. 14, s. 1855-1860. ISSN 0277-5387. info
 • PŘÍHODA, Jiří a Martin BERAN. Syntéza a vlastnosti bis(fluorosulfuryl)imidů alkalických kovů. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2005. s. 188-188. ISBN 1336-7242. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Nové dusíkofosforečné heterocykly. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2005. s. 194-194. ISBN 1336-7242. info
 • VOZNICOVÁ, Radka, Lenka RAKOVICKÁ, Pavlína VIDLÁKOVÁ, Milan ALBERTI a Jiří PŘÍHODA. Příprava nových derivátů fosfazenů - reakce diamidotetrachloro-cyklo-trifosfazenu s aminoderiváty adamantanu. In ChemZi. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2005. s. 198-198. ISSN 1336-7242. info
 • PŘÍHODA, Jiří. člen oborových komisí FRVŠ. FRVŠ, 2004. info
 • BERAN, Martin a Jiří PŘÍHODA. Studium syntézy difluoridu kyseliny imido-bis(sírové), jeho analogů a solí těchto látek. In Chemické listy, vol 98, No.8 (2004). Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 632. ISBN 0009-2770. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Reakce pyridiniumbetainu kyseliny chlorodithiofosforečné s monosubstituovanými deriváty thiosemikarbazidu. In Chemické listy, vol 98. No. 8 (2004). Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 632. ISBN 0009-2770. info
 • VOZNICOVÁ, Radka, Jan TARABA, Jiří PŘÍHODA a Milan ALBERTI. Studium reakcí hexachlorocyklotrifosfazenu s1-aminoadamantanem. In Chemické listy, vol 98, , No 8 (2004). Praha: Česká společnost chemická, 2004. s. 634. ISSN 1213-7103. info
 • BERAN, Martin a Jiří PŘÍHODA. Synthesis of bis(fluorosulfuryl) imide and its salts. In Sborník V. semináře "Pokroky v anorganickej chémii". Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2004. s. 32-34. ISBN 80-233-1956-2. info
 • PŘÍHODA, Jiří. Chemie konzervování-restaurování - nový studijní obor na PřF MU v Brně. In Sborník V. semináře "Pokroky v anorganíickej chémii". Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2004. s. 16-18. ISBN 80-233-1956-2. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridiniumbetaine with monosubstituted thiosemicarbazide derivatives. In Sborník V. semináře "Pokroky v anorganickej chémii". Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2004. s. 84. ISBN 80-233-1956-2. info
 • VOZNICOVÁ, Radka, Jan TARABA, Jiří PŘÍHODA a Milan ALBERTI. Adamantanamino deriváty hexachlorocyklotrifosfazenu - potenciální biologicky aktivní látky. In Sborník V. semináře "Pokroky v anorganickej chémii". Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2004. s. 100-102. ISBN 80-233-1956-2. info
 • JABLONSKÁ, Lenka, Jan TARABA a Jiří PŘÍHODA. Structure and Syntheses of Pyridinium Salt of 1,3-diphenyl-4-mercapto-2,4-dithioxo-1,3-diaza-4-phosphetidine. In Euregionale 2003, Book of Abstracts, LS 50. Dresden: JCF, 2003. s. 114. info
 • JABLONSKÁ, Lenka, Jan TARABA, Dalibor DASTYCH a Jiří PŘÍHODA. Syntéza a struktura nových derivátů cyklo-trifosfazenů. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 640-640. ISBN 0009-2770. info
 • BERAN, Martin a Jiří PŘÍHODA. Studium přípravy difluoridu kyseliny imido-bis(sírové), jeho analogů a solí těchto látek. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 638-638. ISBN 0009-2770. info
 • ŠEVČÍK, Richard a Jiří PŘÍHODA. Studium reakcí pyridiniumbetainu kyseliny chlorodithiofosforečné s thiosemikarbazidem a jeho substituovanými deriváty. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 661-661. ISBN 0009-2770. info
 • VOZNICOVÁ, Radka, Jiří PŘÍHODA a Milan ALBERTI. Reakce P3N3Cl6 s amantadinem. In Chemické Listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 666-666. ISBN 0009-2770. info
 • PŘÍHODA, Jiří. Konzervátor-restaurátor předmětů kulturního dědictví - muzeologie ; příprava nového studijního oboru na MU v Brně. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2003. s. 696-696. ISBN 0009-2770. info
 • JANČA, Michal, Jan TARABA a Jiří PŘÍHODA. (4-tert-Butyl-2-methylthiosemicarbazido)(O-methyldithiophosphato)palladium(II). Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online. Chester, UK: IUCr, 2002, roč. 2002, č. 58, s. 245-247. ISSN 1600-5368. URL info
 • JANČA, Michal, Marek NEČAS a Jiří PŘÍHODA. Pyridinium 2-thioxo-2,3-dihydro-1H-naphtho[2,3-d]-1,3,2 5-diazaphosphole-2-thiolate. Acta Crystallographica Section E: Structure Reports Online. Chester, UK: IUCr, 2002, roč. 2002, č. 58, s. 772-773. ISSN 1600-5368. URL info
 • BERAN, Martin a Jiří PŘÍHODA. Studium reakcí halogenosírových kyselin s močovinou, kyselinou amidosírovou a látkami podobného typu. In Sborník příspěvků IV. semináře "Pokroky v anorganické chemii". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 1-71. ISBN 80-210-2951-X. info
 • JABLONSKÁ, Lenka, Marek NEČAS a Jiří PŘÍHODA. Reactions of thiophosphoric acid chlorides with diphenylthiourea. In Sborník příspěvků IV. semináře "Pokroky v anorganické chemii". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 1-71. ISBN 80-210-2951-X. info
 • JANČA, Michal a Jiří PŘÍHODA. Reactions of chlorodithiophosphoric acid pyridinium betaine with polyfunctional nucleophiles. In Sborník příspěvků IV. semináře "Pokroky v anorganické chemii". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. s. 1-71. ISBN 80-210-2951-X. info
 • PŘÍHODA, Jiří a Zdenka MICHALIČKOVÁ. IV. seminář "Pokroky v anorganické chemii". 2002. info

3. 7. 2017


Životopis: prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc. (učo 2166), verze: čeština(1), změněno: 3. 7. 2017 10:35, J. Příhoda