Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže
Universitní aktivity
Mimouniversitní aktivity
Zvané přednášky
Vybrané publikace

19. 4. 2021