Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Petr Sojka, životopis

Identifikace osoby
 • RNDr. Petr Sojka, Ph.D., narozen 17. září 1963 v Brně, Česká republika, ženatý, synové Ondřej a Petr.
Pracoviště
 • Fakulta informatiky, Masarykova universita
  Botanická 68a, 602 00 Brno
  tel: +420-54949 6966
  fax: +420-54949 1820
  e-mail: sojka@fi.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • docent informatiky, proděkan pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: docent, obor Informatika, Fakulta informatiky MU Brno
 • 2005: Ph.D., obor Matematická informatika, dizertační práce "Competing Patterns in Language Engineering and Computer Typesetting", Fakulta informatiky MU Brno
 • 1986: RNDr., obor Matematická informatika, teoretická kybernetika a teorie systémů, práce "Testování algebraických specifikací", MU Brno
 • 1981: maturita s vyznamenáním, gymnázium v Brně, Vídeňská (dříve Koněvova)
Přehled zaměstnání
 • 2015--dosud: proděkan pro zahraniční vztahy, propagaci a kvalitu
 • 2008--dosud: docent, Fakulta informatiky, MU Brno
 • 1994--2008: odborný asistent, Fakulta informatiky, MU Brno
 • 1991--94: sam. odborný pracovník, ÚVT MU Brno
 • 1987--90: odborný pracovník, ÚVT MU Brno
 • 1986: programátor, Silnice Brno
Pedagogická činnost
 • Vyučované předměty: FI:PV211 Introduction to Information Retrieval; FI:PV212 Readings in Digital Typography, Scientific Visualization, Information Retrieval and Machine Learning; Digital Typography and Visualization; FI:PB029 Elektronická příprava dokumentů; FI:PV110 Základy filmové řeči; FI:PV113 Produkce audiovizuálního díla; FI:DPRPO Poster preparation
 • Vedení diplomových a bakalářských prací
 • Kursy počítačové sazby - Aston, UK
 • Členství v komisi pro státní závěrečné zkoušky v magisterských a bakalářských oborech na Fakultě informatiky MU
 • Členství v komisi pro státní závěrečné zkoušky v bakalářských (EI-BC-3, IT-BC-3), magisterských (EI-MGR-5) a navazujících magisterských programech (EI-MGR-3, IT-MGR-2, IT-MGR-2E) na Fakultě informačních technologií VUT v Brně
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti zájmu: digitalizace, digitální knihovny, matematické digitální knihovny (https://mir.fi.muni.cz), vyhledávání informací, vyhledávání znalostí (https://gait.fi.muni.cz), digitální typografie, počítačová sazba, strojové učení, zpracování přirozeného jazyka, semantické informační systémy, nezávislý konzultant v oblasti počítačové sazby a typografie.
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1992: tříměsíční stáž na Department of Mathematics, King's College London, Department of Mathematics, UK
 • 20. 5. 2012 – 29. 5. 2012: University of Portsmouth, Portsmouth, GBR
 • 31. 10. 2010 – 13. 11. 2010: University of Portsmouth, Portsmouth, GBR
Projekty a granty
 • 2008: řešitel projektu FRVŠ A 2326/2008 Inovace počítačové učebny pro grafiku a multimédia (1709 tis. Kč)
 • 2005--2009: spoluřešitel projektu DML-CZ Česká digitální matematická knihovna, program AV ČR Informační společnost 1ET200190513, hl. řešitel RNDr. Jiří Rákosník, CSc.
 • 2005--2009: spoluřešitel projektu Centrum komputační lingvistiky, MŠMT LC536, hl. řešitel prof. Jan Hajič, CSc.
 • 2004-2008: spoluřešitel projektu E-learning v kontextu sémantického webu, AV ČR Informační společnost 1ET208050401, hl. řešitel RNDr. Tomáě Pitner, Ph.D.
 • 2008: spoluřešitel projektu FRVŠ F6d 92/2008 Multimediální sbírka příkladů z Integrálního počtu funkcí více proměnných (77 tis. Kč), hl. řešitel Roman Plch, Ph.D.
 • 2006--2010: spoluřešitel projektu Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce, MŠMT NPV II 2C06009, hl. řešitel Karel Ježek, ZČU v Plzni
 • 2004--2007: spoluřešitel projektu Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu, AV ČR 1ET100300419, hl. řešitel Július Štuller, ÚI AV ČR
 • 2006: řešitel projektu FRVŠ F6d 2889/2006 Multimediální učební text Metrické prostory (70 tis. Kč)
 • 2006: řešitel projektu FRVŠ A 3114/2006 A b Inovace Laboratoře elektronických a multimediálních aplikací (739 tis. Kč)
 • 2002: spoluřešitel projektu FRVŠ 801/2002 Multimediální učební text nekonečné řady, hl. řešitel Roman Plch, Ph.D. (115 tis. Kč)
 • 2001: spoluřešitel projektu FRVŠ A 433/2001 Výuková laboratoř multimédií a počítačové grafiky, hl. řešitel doc. Jiří Sochor, CSc. (1260 tis. Kč)
 • 1999--2004: spoluřešitel výzkumného záměru Interakce člověka s počítačem, dialogové systémy a asistivní technologie, MSM 143300003, hl. řešitel doc. Jiří Sochor, CSc., MU Brno
 • 1999: spoluřešitel rozvojového projektu FRVŠ Multimediální kurs matematické analýzy, hl. řešitel Roman Plch, Ph.D.
 • 1997--2000: spoluřešitel projektu MŠMT 97028 Natural Language Processing Laboratory, hl. řešitel doc. Karel Pala, CSc., MU
 • 1997: spoluřešitel rozvojového projektu FRVŠ 0193/97 Vytváření a prezentace multimediálních výukových materiálů
 • 1996--1999: SUN AEG academic program
 • 1996: řešitel projektu FRVŠ 0361/96 Studia typographica
 • 1993--1995: spoluřešitel grantu GAČR 201/93/1269 Sazba v jazykově specifickém prostředí, hl. řešitel prof. Jiří Zlatuška, CSc.
 • 1993: grant British Council CZE/2234/238/5
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2012: předseda programového výboru tracku DML konference CICM (Bremen, DE)
 • 2012: člen programového výboru workshopu DEIMS 2012
 • 2011--dosud: předseda Československého sdružení uživatelů TeXu CSTUG
 • 2008--2011: předseda programového výboru workshopu Digital Mathematics Library, DML (2008 Birmingham, UK; 2009 Grand Bend, CA; 2010 Paris, FR; 2011 Bertinoro, IT)
 • 2008--: předseda programového výboru konference SCO
 • 2005--: člen programového a organizačního výboru konference SCO
 • 2004: Cena České společnosti pro systémovou integraci v 4. ročníku soutěže eLearning konané v rámci 42. ročníku mezinárodního festivalu Techfilm 2004 za produkt DVD 10@FI
 • 2001--dosud: člen programového výboru konference EuroTeX
 • 1996--2001: předseda Československého sdružení uživatelů TeXu CSTUG
 • 1996--dosud: člen redakční rady časopisu Zpravodaj CSTUG
 • 1993--dosud: člen výboru Československého sdružení uživatelů TeXu CSTUG
 • 1997--2000: člen Rady ředitelů TeX Users Group TUG
 • 1998--dosud: člen organizačního výboru konference TSD
 • 1990--2002: člen organizačního výboru semináře SOFSEM 1990--97, 1999, 2000
 • 1998--: editor sborníku konference TSD (1998-2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)
 • 1990--: člen CSTUG, TUG, ČIS
 • 1986: cena rektora MU
Vybrané publikace
 • MIKULA, Lukáš, Michal ŠTEFÁNIK, Marek PETROVIČ a Petr SOJKA. Think Twice: Measuring the Efficiency of Eliminating Prediction Shortcuts of Question Answering Models. In Yvette Graham, Matthew Purver. Proceedings of the 18th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers). St. Julian's, Malta: Association for Computational Linguistics, 2024, s. 2179-2193. ISBN 979-8-89176-088-2. Openreview Pre-print fulltext PDF info
 • STEGMÜLLER, Johannes, André GREINER-PETTER, Petr SOJKA, Olaf TESCHKE a Moritz SCHUBOTZ. Examination of the state of the art of mathematical formula search for zbMATHOpen. In Klaus Hulek, Octavio Paniagua Taboada, Olaf Teschke. 90 Years of zbMATH. Berlin: EMS Press, 2024, s. 27-41. ISBN 978-3-98547-073-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4171/zbl90/13. DOI info
 • NOVOTNÝ, Vít, Michal ŠTEFÁNIK, Eniafe Festus AYETIRAN, Petr SOJKA a Radim ŘEHŮŘEK. When FastText Pays Attention: Efficient Estimation of Word Representations using Constrained Positional Weighting. Journal of Universal Computer Science. New York, USA: J.UCS Consortium, 2022, roč. 28, č. 2, s. 181-201. ISSN 0948-695X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3897/jucs.69619. preprint DOI info
 • BALÁŽIA, Michal, Kateřina HLAVÁČKOVÁ-SCHINDLER, Petr SOJKA a Claudia PLANT. Interpretable Gait Recognition by Granger Causality. In Proceedings of 26th International Conference on Pattern Recognition, ICPR 2022. Los Alamitos, CA, USA: IEEE, 2022, s. 1069-1075. ISBN 978-1-6654-9062-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ICPR56361.2022.9956624. preprint (arXiv) fulltext PDF (DOI) info
 • ŠTEFÁNIK, Michal, Vít NOVOTNÝ, Nikola GROVEROVÁ a Petr SOJKA. AdaptOr: Objective-Centric Adaptation Framework for Language Models. Online. In Valerio Basile, Zornitsa Kozareva, Sanja Stajner. Proceedings of the 60th Conference of Association of Computational Linguistics, ACL 2022. Dublin, Irsko: Association for Computational Linguistics, ACL, 2022, s. 261-269. ISBN 978-1-955917-24-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18653/v1/2022.acl-demo.26. paper with code Preprint publisher's PDF info
 • SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 25th International Conference TSD 2022, Brno, Czech Republic, September 6-9, 2022. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2022, 540 s. ISBN 978-3-031-16269-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-16270-1. DOI of Proceedings TSD 2022 conference homepage info
 • AYETIRAN, Eniafe Festus, Petr SOJKA a Vít NOVOTNÝ. EDS-MEMBED: Multi-sense embeddings based on enhanced distributional semantic structures via a graph walk over word senses. Knowledge-Based Systems. Elsevier, 2021, roč. 2021, č. 219, s. 106902-106915. ISSN 0950-7051. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.knosys.2021.106902. DOI preprint info
 • NOVOTNÝ, Vít, Eniafe Festus AYETIRAN, Dalibor BAČOVSKÝ, Dávid LUPTÁK, Michal ŠTEFÁNIK a Petr SOJKA. One Size Does Not Fit All: Finding the Optimal Subword Sizes for FastText Models across Languages. In Mitkov, Ruslan and Angelova, Galia. Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP 2021). Varna, Bulgaria: INCOMA Ltd., 2021, s. 1068-1074. ISBN 978-954-452-072-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26615/978-954-452-072-4_120. DOI preprint sborníku preprint info
 • SOJKA, Petr a Ondřej SOJKA. New Czechoslovak Hyphenation Patterns, Word Lists, and Workflow. TUGboat: The Communications of the TeX Users Group. San Francisco, USA: TUG, 2021, roč. 42, č. 2, s. 152-158. ISSN 0896-3207. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.47397/tb/42-2/tb131sojka-czech. preprint DOI conference program github repozitář presentation slides info
 • SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 23rd International Conference TSD 2020, Brno, Czech Republic, September 8-11, 2020. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2020, 542 s. ISBN 978-3-030-58323-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-58323-1. TSD 2020 conference homepage DOI of Proceedings info
 • SOJKA, Petr a Ondřej SOJKA. The Unreasonable Effectiveness of Pattern Generation. TUGboat: The Communications of the TeX Users Group. San Francisco, USA: TUG, 2019, roč. 40, č. 2, s. 187-193. ISSN 0896-3207. journal PDF TUG 2019 conference program info
 • BALÁŽIA, Michal a Petr SOJKA. Gait Recognition from Motion Capture Data. ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications and Applications (TOMM), special issue on Representation, Analysis and Recognition of 3D Humans. New York, USA: ACM, 2018, roč. 14, 1s, s. 1-18. ISSN 1551-6857. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3152124. DOI software, developed framework and database for reproducibility info
 • SOJKA, Petr, Michal RŮŽIČKA a Vít NOVOTNÝ. MIaS: Math-Aware Retrieval in Digital Mathematical Libraries. Online. In Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '18). Torino, Italy: Association for Computing Machinery, 2018, s. 1923-1926. ISBN 978-1-4503-6014-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/3269206.3269233. DOI Postprint info
 • SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 21st International Conference TSD 2018, Brno, Czech Republic, September 11-14, 2018. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2018, 529 s. ISBN 978-3-030-00794-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-00794-2. TSD 2018 conference homepage DOI of Proceedings info
 • BALÁŽIA, Michal a Petr SOJKA. An Evaluation Framework and Database for MoCap-Based Gait Recognition Methods. In Miguel Colom, Bertrand Kerautret and Pascal Monasse. Proceedings of the 1st IAPR Workshop on Reproducible Research in Pattern Recognition (RRPR 2016). LNCS 10214. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2017, s. 33-47. ISBN 978-3-319-56413-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-56414-2_3. DOI conference web arXiv preprint info
 • RYGL, Jan, Jan POMIKÁLEK, Radim ŘEHŮŘEK, Michal RŮŽIČKA, Vít NOVOTNÝ a Petr SOJKA. Semantic Vector Encoding and Similarity Search Using Fulltext Search Engines. Online. In Proceedings of the 2nd Workshop on Representation Learning for NLP, RepL4NLP 2017 c/o ACL 2017. Vancouver, Canada: Association for Computational Linguistics, ACL, 2017, s. 81-90. ISBN 978-1-945626-62-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18653/v1/W17-2611. Preprint Article info
 • RŮŽIČKA, Michal, Petr SOJKA a Martin LÍŠKA. Math Indexer and Searcher under the Hood: Fine-Tuning Query Expansion and Unification Strategies. Online. In Noriko Kando and Kazuaki Kishida and Makoto P. Kato and Shuhei Yamamoto. Proceedings of the 12th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies. Tokyo: National Institute of Informatics, 2-1-2 Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8430 Japan, 2016, s. 331-337. ISBN 978-4-86049-071-3. proceedings page full text poster conference web info
 • BALÁŽIA, Michal a Petr SOJKA. Learning Robust Features for Gait Recognition by Maximum Margin Criterion. Online. In Eduardo Bayro-Corrochano, Gabrielle Sanniti di Baja, Gérard Medioni. Proceedings of the 23rd IEEE/IAPR International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2016). USA: IEEE, 2016, s. 901-906. ISBN 978-1-5090-4847-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1109/ICPR.2016.7899750. DOI conference web Proceedings info
 • BALÁŽIA, Michal a Petr SOJKA. Walker-Independent Features for Gait Recognition from Motion Capture Data. In Antonio Robles-Kelly, Marco Loog, Battista Biggio, Francisco Escolano, Richard Wilson. Proceedings of the joint IAPR International Workshops on Structural and Syntactic Pattern Recognition (SSPR 2016) and Statistical Techniques in Pattern Recognition (SPR 2016). LNCS 10029. Switzerland: Springer International Publishing AG, 2016, s. 310-321. ISBN 978-3-319-49054-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-49055-7_28. DOI conference web info
 • SOJKA, Petr. XVI. Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (FF FI MU). 2016. Webová stránka festivalové přehlídky wikipedie info
 • RYGL, Jan, Petr SOJKA, Michal RŮŽIČKA a Radim ŘEHŮŘEK. ScaleText: The Design of a Scalable, Adaptable and User-Friendly Document System for Similarity Searches : Digging for Nuggets of Wisdom in Text. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Tenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2016. Brno: Tribun EU, 2016, s. 79-87. ISBN 978-80-263-1095-2. Domovská stránka workshopu preprint info
 • SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 19th International Conference TSD 2016, Brno, Czech Republic, September 12-16, 2016. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2016, 550 s. ISBN 978-3-319-45509-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45510-5. TSD 2016 conference homepage DOI of Proceedings info
 • SOJKA, Petr. XV. Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. 2015. Webová stránka festivalové přehlídky wikipedie info
 • SOJKA, Petr. XIV. Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. 2014. wikipedie Webová stránka festivalové přehlídky info
 • SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 17th International Conference TSD 2014, Brno, Czech Republic, September 8-12, 2014. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2014, 613 s. ISBN 978-3-319-10816-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-10816-2. TSD 2014 conference homepage DOI of Proceedings info
 • PAKRAY, Partha a Petr SOJKA. An Architecture for Scientific Document Retrieval Using Textual and Math Entailment Modules. In Eighth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2014. Brno: Tribun EU, 2014, s. 107-117. ISSN 2336-4289. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13140/2.1.4036.2561. preprint článku DOI info
 • WATT, Stephen M., Alan P. SEXTON, James H. DAVENPORT, Petr SOJKA a Josef URBAN. Intelligent Computer Mathematics, International Conference, CICM 2014, Coimbra, Portugal, July 7-11, 2014. Proceedings. In LNCS/LNAI Volume 8543. první. Coimbra: Springer, 2014, 477 s. ISBN 978-3-319-08433-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-08434-3. SpringerLink PDF Proceedings info
 • SOJKA, Petr. Towards a Structure-Aware Information Retrieval (invited talk 25.11.2014, Informatics Colloquium, Masaryk University, Brno, CZ). In Informatics Colloquium. 2014. slides info
 • SOJKA, Petr. With TeX on the Digital Road of Scientific Texts from Author to the Reader (invited talk 29.10.2014, CSTUG, Mendel University, Brno, CZ). In CSTUG plenary meeting. 2014. slides info
 • SOJKA, Petr. Towards a Meaning-Aware Information Retrieval (invited talk 8.12.2014, NII, Tokyo, Japan). In Wikipedia Math-2 subtask meeting NTCIR-11. 2014. slides info
 • SOJKA, Petr. Digitization Workflow in the Czech Digital Mathematics Library. In Ruyong Feng, Wen-shin Lee, Yosuke Sato. Computer Mathematics. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014, s. 147-156. ISBN 978-3-662-43798-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-43799-5_13. DOI preprint info
 • SOJKA, Petr, Michal RŮŽIČKA, Maroš KUCBEL a Martin JARMAR. Accessibility Issues in Digital Mathematical Libraries. In Proceedings of the Conference Universal Learning Design 2013. Brno: Masaryk University, 2013, s. 89-97. ISBN 978-80-210-6270-2. Preprint Homepage info
 • LEE, Mark, Petr SOJKA, Radim ŘEHŮŘEK, Radim HATLAPATKA, Maroš KUCBEL, Thierry BOUCHE, Claude GOUTORBE, Romeo ANGHELACHE a Krzysztof WOJCIECHOWSKI. Toolset for Entity and Semantic Associations – Final Release: Deliverable 8.4 of project EuDML. 1.0 as of 8th February 2013. EU CIP-ICT-PSP project 250503 EuDML: The European Digital Mathematics Library, 2013, 13 s. Deliverable D8.4. Fulltext wiki info
 • SOJKA, Petr. XIII. Filmový festival Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. 2013. Webová stránka festivalové přehlídky wikipedie info
 • RŮŽIČKA, Michal, Petr SOJKA a Vlastimil KREJČÍŘ. Towards Machine-Actionable Modules of a Digital Mathematics Library: The Example of DML-CZ. In J. Carette et al. CICM 2013, LNAI 7961. Berlin / Heidelberg: Springer, 2013, s. 263-277. ISBN 978-3-642-39319-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-39320-4_17. conference web preprint PDF SpringerLink info
 • LÍŠKA, Martin, Petr SOJKA a Michal RŮŽIČKA. Similarity Search for Mathematics: Masaryk University team at the NTCIR-10 Math Task. In Noriko Kando, Kazuaki Kishida. Proceedings of the 10th NTCIR Conference on Evaluation of Information Access Technologies. Tokyo: National Institute of Informatics, 2-1-2 Hitotsubashi, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8430 Japan, 2013, s. 686-691. ISBN 978-4-86049-062-1. conference web preprint PDF proceedings PDF info
 • CARETTE, Jacques, David ASPINALL, Christoph LANGE, Petr SOJKA a Wolfgang WINDSTEIGER. Intelligent Computer Mathematics MKM, Calculemus, DML, and Systems and Projects 2013, Held as Part of CICM 2013, Bath, UK, July 8-12, 2013. Proceedings. In LNCS/LNAI Volume 7961. první. Bath: Springer, 2013, 384 s. ISBN 978-3-642-39319-8. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-39320-4. Proceedings SpringerLink PDF info
 • SOJKA, Petr. The European Digital Mathematical Library: An Overview of Math Specific Technologies (invited talk 24.6.2013, National Institute of Informatics, Tokyo, JP). In DML workshop c/o NTCIR-10. 2013. slides info
 • SOJKA, Petr. Digital Mathematical Libraries in the Past, Present and Future (invited talk 8.10.2013, Informatics Colloquium, Masaryk University, Brno, CZ). In Informatics Colloquium. 2013. slides info
 • BOUCHE, Thierry, Alexander NOWINSKI, Petr SOJKA a Volker SORGE. Le projet EuDML : état des lieux et premiers résultats (invited talk 1.3.2012, Colloquium UJF, Grenoble, FR). In Le colloquium a généralement lieu, Institut Fourier, Grenoble. 2012. slides web of colloquium info
 • SOJKA, Petr. Why TeX math search is more relevant now than ever (invited talk 21.5.2012,Portsmouth University Computing Seminar,UK). In University of Portsmouth Computing Seminar. 2012. slides info
 • SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 15th International Conference TSD 2012, Brno, Czech Republic, September 3-7, 2012. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2012, 697 s. ISBN 978-3-642-32789-6. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-32790-2. TSD 2012 conference homepage DOI of Proceedings info
 • SOJKA, Petr. Towards Digital Mathematics Libraries: Collection and Search (invited talk 7.9.2012, Coimbra University, Math Dept, PT). In 10a reuniao da Comissao Nacional de Matematica. 2012. slides info
 • SOJKA, Petr. Exploiting Semantic Annotations in Math Information Retrieval. In Jaap Kamps, Jussi Karlgren, Peter Mika, Vanessa Murdock. Proceedings of ESAIR 2012. Maui, USA: ACM, 2012, s. 15-16. ISBN 978-1-4503-1717-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/2390148.2390157. poster workshop website DOI (ACM DL) preprint PDF info
 • SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Karel PALA a Pavel RYCHLÝ. MTW 2012 -- Hybrid Machine Translation, Machine Translation Workshop, Brno, Czech Republic, September 3, 2012. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Brno: Tribun EU a Springer Verlag, 2012, 68 s. ISBN 978-80-263-0266-7. MTW 2012 workshop homepage info
 • SOJKA, Petr. Segmentation from 97% to 100%: Is It Time for Some Linguistics? In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Sixth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2012. první. Brno: Tribun EU, 2012, s. 121--131. ISBN 978-80-263-0313-8. Slides full paper in PDF Workshop web page info
 • SOJKA, Petr a Michael KOHLHASE. MIR 2012 workshop. 2012. workshop homepage workshop programme info
 • RŮŽIČKA, Michal a Petr SOJKA. Scientific Journal Processing System with the Capability of Exporting to a Digital Library using MathML. 2011. project page info
 • SOJKA, Petr a Martin KVIZDA. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Kvizda M. prvni. Brno: Masaryk University, 2011, 232 s. ISBN 978-80-210-5528-5. SCO 2011 conference homepage e-shop Publisher's info about book, ordering info
 • SOJKA, Petr a Thierry BOUCHE. DML 2011 workshop. 2011. workshop homepage workshop programme info
 • SOJKA, Petr a Thierry BOUCHE. Proceedings of DML 2011 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2011, 118 s. ISBN 978-80-210-5542-1. all in one PDF workshop programme workshop homepage Proceedings repo info
 • SOJKA, Petr a Martin LÍŠKA. Indexing and Searching Mathematics in Digital Libraries -- Architecture, Design and Scalability Issues. In James H. Davenport, William M. Farmer, Josef Urban, Florian Rabe. Intelligent Computer Mathematics Lecture Notes in Computer Science, 2011, Volume 6824/2011. Berlin / Heidelberg: Springer, 2011, s. 228-243. ISBN 978-3-642-22672-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-22673-1_16. DOI info
 • BORBINHA, José, Thierry BOUCHE, Aleksander NOWIŃSKI a Petr SOJKA. Project EuDML--A First Year Demonstration. In James H. Davenport, William M. Farmer, Josef Urban, Florian Rabe. Intelligent Computer Mathematics Lecture Notes in Computer Science, 2011, Volume 6824/2011. Berlin / Heidelberg: Springer, 2011, s. 281-284. ISBN 978-3-642-22672-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-22673-1_21. slides preprint DOI info
 • SOJKA, Petr. Towards a Digital Mathematics Library: On the Crossroad. In DML 2011 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2011, s. 1--6. ISBN 978-80-210-5542-1. Workshop website fulltext v digitální knihovně info
 • LÍŠKA, Martin, Petr SOJKA, Michal RŮŽIČKA a Peter MRAVEC. Web Interface and Collection for Mathematical Retrieval : WebMIaS and MREC. In Petr Sojka, Thierry Bouche. DML 2011: Towards a Digital Mathematics Library. Brno: Masaryk University, 2011, s. 77-84. ISBN 978-80-210-5542-1. URL info
 • SOJKA, Petr a Martin LÍŠKA. The Art of Mathematics Retrieval. Online. In Matthew R. B. Hardy, Frank Wm. Tompa. Proceedings of the 2011 ACM Symposium on Document Engineering. Mountain View, CA, USA: ACM, 2011, s. 57--60. ISBN 978-1-4503-0863-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/2034691.2034703. conference web DOI poster preprint info
 • ŘEHŮŘEK, Radim a Petr SOJKA. Gensim -- Statistical Semantics in Python. In EuroScipy 2011, Paris. 2011. poster conference programme info
 • SOJKA, Petr. The Art of Mathematics Retrieval (invited talk at Informatics Colloquium FI MU, 8.11.2011). In Informatics Colloquium. 2011. slides info
 • KVIZDA, Martin a Petr SOJKA. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. 2011. Publisher's info about proceedings SCO 2011 conference homepage info
 • LÍŠKA, Martin a Petr SOJKA. Math Indexer and Searcher. 2011. webová stránka projektu info
 • SOJKA, Petr, Martin LÍŠKA a Michal RŮŽIČKA. Building Corpora of Technical Texts : Approaches and Tools. In Aleš Horák, Pavel Rychlý. Fifth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2011. první. Brno: Tribun EU, 2011, s. 71--82, 11 s. ISBN 978-80-263-0077-9. slides full paper in PDF Workshop web page info
 • RŮŽIČKA, Michal a Petr SOJKA. Redakční systém odborného časopisu s podporou exportu do digitální knihovny. Zpravodaj CSTUG. Brno: CSTUG, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 4–20. ISSN 1211-6661. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5300/2011-1/4. web časopisu info
 • SOJKA, Petr. Why TEX math search is more relevant now than ever? In TUG 2011, Trivandrum, Kerala, Indie. 2011. ISSN 0896-3207. recorded presentation web of conference published abstract info
 • SOJKA, Petr. Towards a Digital Mathematics Library: from DML-CZ to EuDML (invited talk at Informatics Colloquium FI MU, 4.5.2010). In Informatics Colloquium. 2010. slides info
 • ŘEHŮŘEK, Radim a Petr SOJKA. Software Framework for Topic Modelling with Large Corpora. In Proceedings of LREC 2010 workshop New Challenges for NLP Frameworks. Valletta, Malta: University of Malta, 2010, s. 46--50. ISBN 2-9517408-6-7. workshop proceedings gensim project homepage poster fulltext PDF info
 • SOJKA, Petr. Towards a Digital Mathematics Library: from DML-CZ to EuDML (invited talk at SEEDI 2010 conference, 19.5.2010). In SEEDI 2010 conference. 2010. slides info
 • SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2010, 144 s. ISBN 978-80-210-5242-0. workshop programme Proceedings web page workshop homepage info
 • SOJKA, Petr a Radim HATLAPATKA. Document Engineering for a Digital Library: PDF recompression using JBIG2 and other optimization of PDF documents. Online. In Proceedings of DocEng 2010 conference. Manchester, UK: ACM, 2010, s. 3-12. ISBN 978-1-4503-0231-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1145/1860559.1860563. slides preprint PDF fulltext in ACM DL DOI ACM DL Proceedings (accept. rate 31%) DocEng homepage info
 • RŮŽIČKA, Michal a Petr SOJKA. Data Enhancements in a Digital Mathematical Library. In DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library. First edition. Brno: Masaryk University Press, 2010, s. 69--76. ISBN 978-80-210-5242-0. Fulltext Workshop homepage slides info
 • SYLWESTRZAK, Wojtek, José BORBINHA, Thierry BOUCHE, Aleksander NOWIŃSKI a Petr SOJKA. EuDML--Towards the European Digital Mathematics Library. In DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2010, s. 11--26. ISBN 978-80-210-5242-0. Workshop website fulltext slides info
 • SOJKA, Petr. DML 2010 workshop. 2010. workshop homepage workshop programme info
 • SOJKA, Petr. Towards a Digital Mathematics Library: On the Road. In DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2010, s. 3--6. ISBN 978-80-210-5242-0. fulltext Workshop website info
 • SOJKA, Petr. Specifics of Open Access Publishing and Retrodigitization in Mathematics: An Experience from DML-CZ and EuDML Projects (invited talk 24.8.2010, COASP, Prague, CZ). In 2nd Conference on Open Access Scholarly Publishing, COASP 2010. 2010. videorecording web of conference slides info
 • SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 13th International Conference TSD 2010, Brno, Czech Republic, September 6-10, 2010. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2010, 593 s. ISBN 978-3-642-15759-2. TSD 2010 conference homepage DOI of Proceedings info
 • SOJKA, Petr. Document Engineering for Digital Libraries (invited talk 5.11.2010,Portsmouth University Computing Seminar,UK). In University of Portsmouth Computing Seminar. 2010. slides info
 • SOJKA, Petr. From Bitmaps back to Brains: DML-CZ and EuDML Projects (invited talk 8.11.2010, University of Birmingham AI Seminar, UK). In University of Birmingham, School of Computer Science, Artificial Intelligence and Natural Computation. 2010. slides info
 • SOJKA, Petr a Aleš HORÁK. Proceedings of Fourth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2010. Edited by Sojka P., Horák A. první. Brno: Tribun EU, 2010, 124 s. ISBN 978-80-7399-246-0. Workshop web page all in one PDF info
 • ČAPEK, Tomáš a Petr SOJKA. Effective Creation of Self-Referencing Citation Records. In SOJKA, Petr a Aleš HORÁK. Proceedings of Fourth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2010. první. Brno: Tribun EU, 2010, s. 97-102. ISBN 978-80-7399-246-0. Workshop web page full paper in PDF info
 • HATLAPATKA, Radim a Petr SOJKA. Recompression of Bitmaps in PDF using JBIG2 format. 2010. dokumentace technologie hosting pro zdrojové kódy stránka projektu EuDML stránka projektu DML-CZ info
 • DOŠLÁ, Zuzana, Roman PLCH a Petr SOJKA. Matematická analýza 3. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X. URL info
 • SOJKA, Petr a Jiří RAMBOUSEK. SCO 2009, Sharable Content Objects, sborník 6. ročníku konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Rambousek J. prvni. Brno: Masaryk University, 2009, 296 s. ISBN 978-80-210-4878-2. SCO 2009 conference homepage Publisher's info about book, ordering info
 • SOJKA, Petr. DML 2009 workshop. 2009. workshop programme workshop homepage info
 • SOJKA, Petr a Jiří RAMBOUSEK. SCO 2009, Sharable Content Objects, 6. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Rambousek J. 2009. SCO 2009 conference homepage Publisher's info about proceedings info
 • SOJKA, Petr a Radim ŘEHŮŘEK. Similarity and Classification of Mathematical Papers. 2009. project web page programová dokumentace ověřené technologie info
 • HATLAPATKA, Radim a Petr SOJKA. Recompression of Scanned Bitmaps in PDF. 2009. stránka projektu dokumentace technologie info
 • SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2009 Towards a Digital Mathematics Library. In Proceedings of DML 2009 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2009, 149 s. ISBN 978-80-210-4781-5. paper fulltexts workshop homepage workshop programme book ordering info
 • SOJKA, Petr. An Experience with Building Digital Open Access Repository DML-CZ. In Proceedings of CASLIN 2009, Institutional Online Repositories and Open Access, 16th International Seminar. první. Pilsen, Czech Republic: University of West Bohemia, Pilsen, 2009, s. 74-78. ISBN 978-80-7043-806-0. web of conference presentation slides paper preprint online CASLIN proceedings info
 • SOJKA, Petr a Aleš HORÁK. Proceedings of Third Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2009. Edited by Sojka P., Horák A. Brno: Masaryk University, 2009, 143 s. ISBN 978-80-210-5048-8. RASLAN 2009 proceedings page Workshop web page info
 • SOJKA, Petr. Digitisation Workflow in the Czech Digital Mathematics Library. Math-for-Industry. Kyushu, Japan: Faculty of Mathematics,Kyushu University, 2009, roč. 2009, č. 22, s. 272-280. ISSN 1881-4042. conference web of publisher preprint info
 • SOJKA, Petr. DML 2009 Towards a Digital Mathematics Library Grand Bend, Ontario, Canada July 8-9th, 2009 Proceedings Preface. In DML 2009 - TOWARDS A DIGITAL MATHEMATICS LIBRARY. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2009, s. V-VI, 2 s. ISBN 978-80-210-4781-5. workshop homepage workshop programme Proceedings web page info
 • SOJKA, Petr. Languages of Mathematics -- Random Walking in the Mathematics of Languages. In SOJKA, Petr a Aleš HORÁK. Third Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2009. prvni. Brno: Masaryk University, 2009, s. 127-133. ISBN 978-80-210-5048-8. slides Workshop web page full paper in PDF info
 • SOJKA, Petr a Michal RŮŽIČKA. TeXové technologie pro digitální matematickou knihovnu (zvaná přednáška pro CSTUG, 21.11.2009, Brno). In shromáždění CSTUG. 2009. slidy videozáznam přednášky info
 • RÁKOSNÍK, Jiří, Martin LHOTÁK, Miroslav BARTOŠEK, Petr SOJKA a Oldřich ULRYCH. Česká digitální matematická knihovna - DML-CZ. 2009. O projektu DML-CZ Česká digitální matematická knihovna na webu info
 • SOJKA, Petr, Jiří RÁKOSNÍK, Miroslav BARTOŠEK, Martin LHOTÁK a Jiří VESELÝ. Czech Digital Mathematics Library -- DML-CZ. 2009. Project info Project homepage (digital library) info
 • BARTOŠEK, Miroslav, Martin LHOTÁK, Jiří RÁKOSNÍK, Petr SOJKA a Martin ŠÁRFY. DML-CZ: The Objectives and the First Steps. In Communicating Mathematics in the Digital Era. London: A.K. Peters Ltd., Transatlantic Publishers Group, 2008, s. 75-86, 11 s. Sv. 1. ISBN 9781568814100. publisher web page info
 • SOJKA, Petr a Michal RŮŽIČKA. Single-source publishing in multiple formats for different output devices. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group. San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 2008, roč. 29, č. 1, s. 118-124. ISSN 0896-3207. Journal issue web page Author's publication web page info
 • SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. International Journal of Continuing Engineering Education and Life-Long Learning (IJCEELL). UK: InderScience Publishers, 2008, roč. 18, 5/6, s. 657-665. ISSN 1560-4624. plný text článku u vydavatele web časopisu preprint článku info
 • SOJKA, Petr a Jiří RÁKOSNÍK. From Pixels and Minds to the Mathematical Knowledge in Digital Library. In DML 2008: Towards Digital Mathematics Library. Brno: Masaryk University, 2008, s. 17--27. ISBN 978-80-210-4658-0. videotaped lecture full paper in digital repository by publisher presentation web of the workshop slides info
 • SOJKA, Petr a Michal BULANT. SCO 2008, Sharable Content Objects, sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Bulant M. první. Brno: Masaryk University, 2008, 176 s. ISBN 978-80-210-4613-9. SCO 2008 conference homepage Publisher's info about book, ordering info
 • SOJKA, Petr. DML 2008 workshop. 2008. Article in Nature featuring the conference workshop programme workshop homepage info
 • ŘEHŮŘEK, Radim a Petr SOJKA. Automated Classification and Categorization of Mathematical Knowledge. In Intelligent Computer Mathematics: AISC/Calculemus/MKM LNAI 5144. první. Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 2008, s. 543-557. ISBN 978-3-540--85109-7. web of conference paper preprint Springer Link ACM Portal info
 • SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2008 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2008, 183 s. ISBN 978-80-210-4658-0. Proceedings web page workshop programme workshop homepage Article in Nature featuring the conference book orders info
 • SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 11th International Conference TSD 2008, Brno, Czech Republic, September 8-11th, 2008. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2008, 667 s. ISBN 978-3-540-87390-7. Proceedings page Publisher's page about book, ordering conference homepage info
 • SOJKA, Petr a Aleš HORÁK. Proceedings of Second Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2008. Edited by Sojka P., Horák A. prvni. Brno: Masaryk University, 2008, 110 s. ISBN 978-80-210-4741-9. Workshop web page RASLAN 2008 proceedings page info
 • KRČMAŘOVÁ, Gabriela a Petr SOJKA. CESNET Conference 2008, Second CESNET Conference on security, middleware and virtualization -- glue of future networks. Edited by Krčmařová G., Sojka P. prvni. Praha: CESNET, 2008, 152 s. ISBN 978-80-904173-0-4. CESNET 2008 conference homepage info
 • SOJKA, Petr. Towards Natural Natural Language Processing. In RASLAN 2008 Proceedings. prvni. Brno: Masaryk University, 2008, s. 98-100. ISBN 978-80-210-4741-9. Workshop web page full paper in PDF info
 • SOJKA, Petr a Michal RŮŽIČKA. Publikování z jednoho zdroje v odlišných formátech pro různá výstupní zařízení. Zpravodaj CSTUG. Brno: CSTUG, 2008, roč. 18, č. 3, s. 116--129. ISSN 1211-6661. Stránka časopisu URL info
 • SOJKA, Petr a Michal BULANT. SCO 2008, Sharable Content Objects, 5. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. 2008. Publisher's info about proceedings SCO 2008 conference homepage info
 • SOJKA, Petr. Mathematical Knowledge Management in the DML-CZ project (invited talk 27.11.2008, Kyushu Univ.,JP). In invited talk at Kyushu University, Japan. 2008. presentation slides info
 • SOJKA, Petr. Mathematical Document Representation and Processing. In invited talk at Tsukuba University, Japan. 2008. presentation slides zpráva o přednášce v lokálním tisku info
 • SOJKA, Petr a Michal RŮŽIČKA. A Journal Processing System: Workflow for Import of Born-digital Data into a Digital Library. 2008. project homepage info
 • SOJKA, Petr. From Minds to Pixels and Back. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008, xvi+209. habilitation thesis. info
 • SOJKA, Petr a Martin KVIZDA. SCO 2007, Sharable Content Objects, 4. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Kvizda M. prvni. Brno: Masaryk University, 2007, 260 s. ISBN 978-80-210-4296-4. SCO 2007 conference homepage Publisher's info about book, ordering info
 • SOJKA, Petr. EuroTeX 2007. 2007. conference homepage info
 • KVIZDA, Martin a Petr SOJKA. SCO 2007, 4. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. 2007. domovská stránka konference info
 • SOJKA, Petr a Michal RŮŽIČKA. Single-source publishing in multiple formats for different output devices. In Proceedings of EuroBachoTeX conference. první. Bachotek: Polish TeX Users Group GUST and Czechoslovak TeX Users Group CSTUG, 2007, s. 125-131. ISBN 83-910954-3-6. preprint článku info
 • SOJKA, Petr a Roman PLCH. Technological Challenges of Teaching Mathematics in a Blended Learning Environment. In Proceedings of the 8th International Conference on Technology in Mathematics Teaching. první. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007, s. 26-30. ISBN 978-80-7041-285-5. preprint článku info
 • ŠILER, Pavel a Petr SOJKA. Metodika provedení videozáznamu e-learningového kurzu a jeho využití. In Sborník 4. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 87-92. ISBN 978-80-210-4296-4. paper preprint info
 • SOJKA, Petr a Aleš HORÁK. First Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2007. Edited by Sojka P., Horák A. prvni. Brno: Masaryk University, 2007, 118 s. ISBN 978-80-210-4471-5. RASLAN 2007 proceedings page Workshop web page info
 • SOJKA, Petr a Radim ŘEHŮŘEK. Classification of Multilingual Mathematical Papers in DML-CZ. In Proceedings of First Workshop of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing RASLAN 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 89-96. ISBN 978-80-210-4471-5. web of workshop paper preprint info
 • LUDWICHOWSKI, Jerzy a Petr SOJKA. EuroBachoTeX 2007. 2007. conference web info
 • SOJKA, Petr a Jiří NĚMEC. SCO 2006, Sharable Content Objects, 3. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Němec J. prvni. Brno: Masaryk University, 2006, 200 s. ISBN 80-210-3923-X. Publisher's info about book, ordering SCO 2006 conference homepage info
 • SOJKA, Petr, Key-Sun CHOI, Christiane FELLBAUM a Piek VOSSEN. Proceedings of the Third International WordNet Conference, GWC 2006, Seogwipo, Korea, January 22-26, 2006. Edited by Sojka P., Choi K.-S., Fellbaum Ch., Vossen P. prvni. Brno: Masaryk University, 2006, 362 s. ISBN 80-210-3915-9. GWC 2006 conference homepage Publisher's info about book, ordering info
 • SOJKA, Petr. Workflow in the Digital Mathematics Library Project. In Znalosti 2006, sborník příspěvků. první. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006, s. 243-247, 4 s. ISBN 80-248-1001-8. URL info
 • KRČMAŘOVÁ, Gabriela a Petr SOJKA. CESNET Conference 2006, First CESNET Conference on Advanced Communications and Grids. Edited by Krčmařová G., Sojka P. prvni. Praha: CESNET, 2006, 180 s. ISBN 80-239-6533-6. CESNET 2006 conference homepage info
 • SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. TSD - Ninth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE. 2006. TSD 2006 conference info
 • SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 9th International Conference TSD 2006, Brno, Czech Republic, September 11-15, 2006. Edited by Sojka P., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2006, 721 s. ISBN 3-540-39090-1. TSD 2006 Proceedings page TSD 2006 conference homepage Publisher's page about book, ordering info
 • SOJKA, Petr. Towards Digital Mathematical Library: Optical Character Recognition of Mathematical Texts. In ŠTULLER, Julius a Zdenka LINKOVÁ. Inteligentní modely, algoritmy a nástroje pro vytváření sémantickeho webu. první. Praha: Üstav informatiky AV ČR, 2006, s. 110-113. ISBN 80-903298-7-X. Full paper--proceedings info
 • PITNER, Tomáš a Petr SOJKA. SCO 2005. 2005. URL info
 • SOJKA, Petr. From Scanned Image to Knowledge Sharing. In Proceedings of I-KNOW'05. Graz, Austria: Know-Center in coop. with Graz Uni, Joanneum Research and Springer Pub. Co., 2005, s. 664-672. ISSN 0948-6968. Author's publication page with preprint info
 • SOJKA, Petr a Tomáš PITNER. SCO 2005, Sharable Content Objects, 2. ročník konference o elektronické podpoře výuky, Brno, Česká republika. Edited by Sojka P., Pitner T. prvni. Brno: Masaryk University, 2005, 260 s. ISBN 80-210-3699-0. Publisher's info about book, ordering SCO 2005 conference homepage info
 • SOJKA, Petr. Extrémní výuka: projekt DVD 10@FI. In Sborník konference Informatika XVI. 1. vyd. Brno: Konvoj, 2005, s. 175-180. ISBN 80-7302-083-1. URL info
 • SOJKA, Petr. DVD 10@FI -- moderní forma šíření studijních materiálů. In Sborník 6. semináře eLearning a 5. ročníku soutěže eLearning. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s. 371-373. ISBN 80-7041-595-9. Stránka projektu Stránka autora s detaily k příspěvku a PDF verzí článku stránka semináře info
 • SOJKA, Petr. Competing Patterns in Language Engineering and Computer Typesetting. první. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 140 s. PhD. dissertation. fulltext (PDF) info
 • SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 7th International Conference TSD 2004, Brno, Czech Republic, September 8-11, 2004. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2004, 667 s. Lecture Notes in Computer Science Volume 3206. ISBN 3-540-23049-1. TSD 2004 Proceedings page TSD 2004 conference homepage Publisher's info about book, ordering info
 • VOPÁLENSKÝ, Petr a Petr SOJKA. Multimediální publikování na DVD: projekt 10@FI. In SLT 2004: sborník třetího ročníku semináře o Linuxu a TeXu -- SLT 2004. první. Brno: KONVOJ, 2004, s. 21-29. ISBN 80-7302-068-8. Stránka sborníku URL Stránka projektu info
 • HOLEČEK, Jan a Petr SOJKA. Animations in pdfTeX-generated PDF. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group. San Francisco: TeX Users Group, 2004, roč. 25, č. 1, s. 35-41. ISSN 0896-3207. Elektronická verze článku dostupná u Springer Verlag Stránka publikací autora s detailními informacemi info
 • HOLEČEK, Jan a Petr SOJKA. Animations in pdfTeX-generated PDF. Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2004, roč. 2004, č. 3130, s. 179--191, 12 s. ISSN 0302-9743. author's publication page with further details Publisher (Springer) page with full PDF version of paper info
 • SOJKA, Petr. Produkce filmů a DVD na PC - daleká budoucnost či dnešní realita? In E-learning příchází - sborník setkání SC0 2004. první. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 83-86. ISBN 80-210-3409-2. plný text článku v PDF info
 • SOJKA, Petr. Technologie multimediálního publikování na DVD: zkušenosti z projektu 10@FI. In Sborník 5. semináře eLearning a 4. ročníku soutěže eLearning. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s. 198-206. ISBN 80-7041-798-6. Stránka autora s detaily k příspěvku a PDF verzí článku Stránka projektu stránka semináře info
 • VOPÁLENSKÝ, Petr a Petr SOJKA. Multimediální publikování na DVD: projekt 10@FI. Zpravodaj CSTUG. Brno: CSTUG, 2004, roč. 14, 3-4, s. 135--145. ISSN 1211-6661. Stránka projektu Stránka sborníku stránka autora info
 • SOJKA, Petr, Karel PALA, Pavel SMRŽ, Christine FELLBAUM a Piek VOSSEN. Proceedings of the Second International WordNet Conference, GWC 2004, Brno, Czech Republic, January 20-23, 2004. Edited by Sojka P., Pala K., Smrž P., Fellbaum Ch., Vossen P. prvni. Brno: Masaryk University, 2004, 370 s. GWC Proceedings. ISBN 80-210-3302-9. GWC 2004 conference homepage Publisher's info about book, ordering info
 • SOJKA, Petr. Slovenské vzory dělení: čas pro změnu? Zpravodaj CSTUG. Brno: CSTUG, 2004, roč. 14, 3-4, s. 183-189. ISSN 1211-6661. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5300/2004-3-4/183. web časopisu s PDF DOI info
 • SOJKA, Petr. Slovenské vzory dělení: čas pro změnu? In SLT 2004, sborník 4. ročníku semináře o Linuxu a TeXu. první. Brno: Konvoj, 2004, s. 67-72. ISBN 80-7302-068-8. stránka publikací autora Stránka semináře info
 • SOJKA, Petr, Martin POVOLNÝ a Radovan HAKL. DVD 10@FI. 2004. URL URL info
 • SOJKA, Petr. Cena České společnosti pro systémovou integraci v 4. ročníku soutěže eLearning konané v rámci 42. ročníku mezinárodního festivalu Techfilm 2004 za produkt DVD 10@FI. Univerzita Hradec Králové, sdružení EUNIS-CZ, Národní centrum distančního vzdělávání v Praze, ČVUT v Praze a MŠMT odbor SIPVZ, 2004. web projektu info
 • SOJKA, Petr, Karel PALA, Pavel SMRŽ, Fellbaum CHRISTIANE a Vossen PIEK. The Second Global Wordnet Conference 2004. 2004. Homepage of the Second Global Wordnet Conference 2004 info
 • SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Seventh International Conference on Text, Speech and Dialogue, TSD. 2004. conference homepage info
 • SOJKA, Petr a David ANTOŠ. Context Sensitive Pattern Based Segmentation: A Thai Challenge. In Proceedings of EACL 2003 workshop Computational Linguistics for South Asian Languages -- Expanding Synergies with Europe. Budapest: Association for Computational Linguistics, 2003, s. 65-72. ISBN 1-932432-02-7. URL of Proceedings info
 • SOJKA, Petr a Petr OLŠÁK. The Font Management with OFS. In Proceedings of the Fourteenth European TeX conference, June 24-27, 2003. Brest, France: ENST Brest, 2003, s. 50-50. URL info
 • SOJKA, Petr. Interactive Teaching Materials in PDF using JavaScript. In Proceedings of the 8th annual conference on Innovation and technology in computer science education, ITiCSE 2003. Thessaloniki, Greece: ACM, 2003, s. 275-275. ISBN 1-58113-672-2. URL info
 • SOJKA, Petr. Rapid Evaluation using Multiple Choice Tests and TeX. In Proceedings of the 8th annual conference on Innovation and technology in computer science education, ITiCSE 2003. Thessaloniki, Greece: ACM, 2003, s. 265-265. ISBN 1-58113-672-2. URL info
 • SOJKA, Petr. Animations in PDF. In Proceedings of the 8th annual conference on Innovation and technology in computer science education, ITiCSE 2003. Thessaloniki, Greece: ACM, 2003, s. 263-263. ISBN 1-58113-672-2. URL info
 • SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Fifth International Conference TSD 2002, Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2002, 481 s. Lecture Notes in Computer Science Volume 2448. ISBN 3-540-44129-8. Publisher's info about book, ordering TSD 2002 Proceedings page TSD 2002 conference homepage info
 • KASPRZAK, Jan a Petr SOJKA. SLT 2002: sborník třetího ročníku semináře o Linuxu a TeXu -- SLT 2002, Seč, Česká republika, 7.--10. listopadu 2002. Edited by Kasprzak J., Sojka P.. prvni. Brno: KONVOJ, 2002, 279 s. ISBN 80-7302-043-2. SLT 2002 Proceedings page SLT 2002 homepage Publisher's info about book, ordering info
 • HRAD, Miroslav a Petr SOJKA. Automatizace sazby a skenování formulářů. In SLT 2002: sborník třetího ročníku semináře o Linuxu a TeXu -- SLT 2002. první. Brno: KONVOJ, 2002, s. 11-26. ISBN 80-7302-043-2. Stránka sborníku URL info
 • HRAD, Miroslav a Petr SOJKA. Automatizace sazby a skenování formulářů. Zpravodaj CSTUG. Brno: CSTUG, 2002, roč. 12, 3-4, s. 111-136. ISSN 1211-6661. Stránka časopisu Zpravodaj URL info
 • DOŠLÁ, Zuzana, Roman PLCH a Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 2, Nekonečné řady. prvni. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 453 s. Matematická analýza s programem Maple, 2. ISBN 80-210-3005-4. Domovská stránka projektu Domovská stránka Díl 1. info
 • SOJKA, Petr a Jan KASPRZAK. SLT 2001: sborník druhého ročníku semináře o Linuxu a TeXu -- SLT 2001, Skalský Dvůr, Česká republika, 15.--18. února 2001. Edited by Kasprzak J., Sojka P.. prvni. Brno: KONVOJ, 2001, 186 s. ISBN 80-7302-009-2. Publisher's info about book, ordering SLT 2001 homepage SLT 2001 Proceedings page info
 • ANTOŠ, David a Petr SOJKA. Generování vzorů dělení slov v UNICODE. In Sborník druhého semináře o Linuxu a TeXu, SLT 2001. Brno: Konvoj, 2001, s. 23-32. ISBN 80-7302-009-2. URL info
 • ANTOŠ, David a Petr SOJKA. Pattern Generation Revisited. In Proceedings of the Twelfth European TeX Conference. Kerkrade, The Netherlands: NTG, 2001, s. 7-17. Authors publication WWW page EuroTeX 2001 Proceedings WWW page info
 • SOJKA, Petr. Digitalization of Otto Encyclopaedia. In Kritické edice hudebních památek IV. Olomouc: Masarykova univerzita Brno - Palackého univerzita Olomouc, 2001, s. 49-54. ISBN 80-210-2710-X. URL info
 • PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ a Petr SOJKA. CD-ROM Matematická analýza s programem Maple: 1. Diferenciální počet funkcí více proměnných. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 2000, X., č. 5, s. 12-13. ISSN 1212-0901. webová stránka autora s produktem webová stránka časopisu s článkem info
 • SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2000, 463 s. Lecture Notes in Computer Science Volume 1902. ISBN 3-540-41042-2. Publisher's info about book, ordering TSD 2000 Proceedings page TSD 2000 Workshop homepage info
 • SOJKA, Petr. Competing Patterns for Language Engineering. In Proceedings of Third International Workshop on Text, Speech and Dialogue, TSD 2000. Heidelberg: Springer-Verlag, 2000, s. 157-162. ISBN 3-540-41042-2. URL info
 • MATOUŠEK, Václav, Pavel MAUTNER, Jana OCELÍKOVÁ a Petr SOJKA. Text, Speech and Dialogue: Second International Workshop TSD '99, Plzeň, Czech Republic, September 13-17, 1999. Edited by Matoušek V., Mautner P., Ocelíková J., Sojka P. prvni. Plzen: Springer Verlag, 1999, 407 s. Lecture Notes in Computer Science Volume 1692. ISBN 3-540-66494-7. Publisher's info about book, ordering TSD 1999 Workshop homepage info
 • SOJKA, Petr. Hyphenation on Demand. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group. San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 1999, roč. 20, č. 3, s. 241-247. ISSN 0896-3207. info
 • PLCH, Roman, Zuzana DOŠLÁ a Petr SOJKA. Matematická analýza s programem Maple. Díl 1, Diferenciální počet funkcí více proměnných. prvni. Brno: Masarykova Universita, 1999, 80 s. ISBN 80-210-2203-5. URL info
 • SOJKA, Petr. Všech pět pohromadě. kolektiv studentů. prvni. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 500 s. ISBN 80-210-2146-2. Aktuální informace o CD info
 • SOJKA, Petr. Hyphenation on Demand. In TeX Online: Untangling the Web and TeX. Proceedings of 20th Annual Meeting of the TeX Users Group. Vancouver, BC, Canada: TeX Users Group, 1999, s. 1085-1091. info
 • SOJKA, Petr. Publishing Encyclopaedia with Acrobat using TeX. In Proceedings of ICCC/IFIP Conference on Electronic Publishing '98. Budapest: ICCC Press, Washington DC, USA, 1998, s. 217-222. ISBN 1-891365-02-9. URL info
 • SOJKA, Petr. An Experience from a Digitization Project. Cahiers GUTenberg. Paris: GUTenberg, 1998, roč. 1998, No 28-29, s. 276-281. ISSN 1140-9304. URL info
 • SOJKA, Petr, Václav MATOUŠEK, Karel PALA a Ivan KOPEČEK. Text, Speech, Dialogue : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD 1998, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998. Edited by Petr Sojka, Václav Matoušek, Karel Pala, Ivan Kopeček. Brno: Masaryk University in Brno, 1998, 460 s. ISBN 80-210-1900-X. URL info
 • SMRŽ, Pavel a Petr SOJKA. Word Hy-phen-ation by Neural Networks. Neural Network World. Praha: IDG Czechoslovakia, 1997, roč. 7, č. 6, s. 687-695. ISSN 1210-0552. URL info
 • SOJKA, Petr, Thanh HAN THE a Jiří ZLATUŠKA. The Joy of TeX2PDF - Acrobatics with an Alternative to DVI Format. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group. San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 1996, roč. 17, č. 3, s. 244-251. ISSN 0896-3207. info
 • SMRŽ, Pavel a Petr SOJKA. Word Hy-phen-a-tion by Neural Networks. 1996. FIMU-RS-96-04. Abstract PostScript PDF info
 • SOJKA, Petr. CSTUG na FI MU. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 1996, VII., č. 1, s. 6--7. ISSN 1212-0901. webová stránka časopisu s článkem info
 • SOJKA, Petr. Notes on Compound Word Hyphenation in TeX. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group. San Francisco: TeX Users Group, 1995, roč. 16, č. 3, s. 290-297. ISSN 0896-3207. journal PDF info
 • SOJKA, Petr a Pavel ŠEVEČEK. Hyphenation in TeX - Quo Vadis. TUGboat: The Communications of the TeX Users Group. San Francisco, USA: TUG, 1995, roč. 16, č. 3, s. 280--289. ISSN 0896-3207. journal PDF info
 • SOJKA, Petr. Od myšlenky ke knize (4). Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 1995, V., č. 5, s. 17--20. ISSN 1212-0901. webová stránka časopisu s článkem info
 • SOJKA, Petr. Od myšlenky ke knize (3). Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 1995, V., č. 4, s. 14--17. ISSN 1212-0901. webová stránka časopisu s článkem info
 • SOJKA, Petr. Od myšlenky ke knize (2). Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 1995, V., č. 1, s. 14--16. ISSN 1212-0901. webová stránka časopisu s článkem info
 • SOJKA, Petr a Pavel ŠEVEČEK. Hyphenation in TeX - Quo Vadis? In Proceedings of the 9th European TeX Conference, Gdaňsk, 1994. Gdaňsk: GUST, 1994, s. 59-68. info
 • SOJKA, Petr. Od myšlenky ke knize (1). Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 1994, IV., č. 5, s. 13--14. ISSN 1212-0901. webová stránka časopisu s článkem info
 • SOJKA, Petr, Peter GÉCZY a Jan BLATNÝ. Robustness and Generalization of Multilayer Neural Networks. In Image Processing and Neural Networks 1993. Liptovský Mikuláš, (Česko)slovensko: VVTS Liptovský Mikuláš, 1993, s. 163-170. info
 • SOJKA, Petr. Informace o školení TeXu. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 1993, III., č. 3, s. 16--16. ISSN 1212-0901. webová stránka časopisu s článkem info
 • SOJKA, Petr, Rudolf ČERVENKA a Martin SVOBODA. TeX for Database Publishing. Edited by Jiří Zlatuška. In EuroTeX 1992: Proceedings of the 7th European TeX Conference. Praha: Československé sdružení uživatelů TeXu, Masaryk University in Brno, 1992, s. 53-58. ISBN 80-210-0480-0. Domovská stránka prvního autora s odkazem na plný text příspěvku info
 • BUGMANN, Guido, Petr SOJKA, Michael REISS, Mark PLUMBLEY a John G. TAYLOR. Direct Approaches to Improving the Robustness of Multilayer Neural Networks. In Artificial Neural Networks II: Proceedings of the International Conference on Artificial Neural Networks ICANN 1999. Brighton, UK: Elsevier Science Publishers B.V., 1992, s. 1063-1066. ISBN 0-444-89488-8. URL info
 • BENEŠOVSKÝ, Miroslav, Marie DUŽÍ, Martin ŠMÍDEK a Petr SOJKA. WANDER-A Graph Handling Tool. In Proceedings of 13th ISDBMS '90. Mamaia, Romania, 1990, s. 110--121. info
 • BENEŠOVSKÝ, Miroslav, Petr SOJKA a Martin ŠMÍDEK. Programovací jazyk Wander. In Sborník přednášek SOFSEM 1989. první. Ždiar, Slovensko: ÚVT UJEP Brno, 1989, s. 5-10. info
 • GERBRICH, Josef a Petr SOJKA. Naučí se TeX Češi? In Sborník přednášek SOFSEM 1989. Žďiar, Slovensko: ÚVT UJEP Brno, 1989, s. 23-24. info
 • SOJKA, Petr a Libor ŠKARVADA. Interaktivní systém pro vývoj programu. In Proceedings of SOFSEM '84. 1984, s. 350-354. info
 • SOJKA, Petr a Libor ŠKARVADA. Modely programů. In Proceedings of SOFSEM 83. 1983, s. 471-475. info

17. 8. 2017


Petr Sojka, životopis: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (učo 2378), verze: čeština(1), změněno: 17. 8. 2017 02:36, P. Sojka