Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Miroslava Misáková, narozena 26. 4. 1974 v Brně, svobodná.
Pracoviště
 • Centrum výpočetní techniky, FI MU
Funkce na pracovišti
 • matematik-analytik, projektant výpočetních systémů
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998: Mgr v Informatice, FI MU v Brně, diplomová práce "Kvalitní typografie v počítačové sazbě"
Přehled zaměstnání
 • 1998-: Centrum výpočetní techniky, FI MU, analytička IS
 • 1996-1998: Studijní odd. děkanátu FI MU, programátorka
 • 1995-1996: knihovna Přírodovědecké fakulty MU, programátorka
Vědeckovýzkumná činnost
 • studijní informační systémy, informační společnost
Vybrané publikace
 • BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Miroslava MISÁKOVÁ, Jan KASPRZAK, Daniel KEDER a Ľuboš LUNTER. Inteligentní Dril: studenti méně opakují a více si pamatují. In 7. ročník konference Alternativní metody výuky 2009. 1. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2009. 6 s. ISBN 978-80-7041-515-3. URL info
 • MISÁKOVÁ, Miroslava. Budování formátů běžných i speciálních e-kurzů na MU v Brně v roce 2005. In E-learning přichází: sborník SCO 2006. Sborník 3. ročníku konference o e-learningu --- SCO 2006. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2006. s. 150-153, 4 s. ISBN 80-210-3923-X. URL info
 • MISÁKOVÁ, Miroslava. Univerzitní systém: kroky k realizaci pokročilého strategického nástroje. In Britsko-česko-slovenský seminář pracovníků univerzitní administrativy (8. - 10. 6. 2005). Zlín, 2005. 3 s. URL info
 • MISÁKOVÁ, Miroslava. Masivní použití e-learningových prvků v prostředí velké univerzity. In Sborník BELCOM 2005. 2005. 6 s. URL info
 • PAZDZIORA, Jan a Miroslava MISÁKOVÁ. Open Source Tools in University Operation. In Proceedings of the IASTED International Symposia -- Applied Informatics. Anaheim, Calgary, Zurich: IASTED/ACTA Press, 2001. s. 461-465. ISBN 0-88986-320-2. URL info
 • BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Iva HOLLANOVÁ a Jan PAZDZIORA. Administrative Systems for Universities Should Be More Than Just a Spreadsheet. In Proceedings of the 7th International Conference of European University Information Systems, Berlin 2001. Berlin: Humboldt-University Berlin, 2001. s. 84-87. URL info
 • BRANDEJS, Michal, Miroslava MISÁKOVÁ, Iva HOLLANOVÁ a Jan PAZDZIORA. In-house Developed UIS for Traditional University: Recommendations and Warnings. In Proceedings of the 7th International Conference of European University Information Systems, Berlin 2001. Berlin: Humboldt-University Berlin, 2001. s. 234-237. URL info
 • PAZDZIORA, Jan, Michal BRANDEJS, Iva HOLLANOVÁ a Miroslava MISÁKOVÁ. Procesy reálného světa a přesnost dat v UIS. In RUFIS 2001: Role univerzit v budoucí informační společnosti: Sborník příspěvků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2001. s. 107-114. ISBN 80-7082-783-1. info
 • BRANDEJS, Michal, Iva HOLLANOVÁ, Miroslava MISÁKOVÁ a Jan PAZDZIORA. IS pro univerzitu ve třetím tisíciletí. In UNIFOS 2000, univerzitné informačné systémy. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2000. s. 27-32. ISBN 80-7137-713-9. URL info
 • BRANDEJS, Michal, Iva HOLLANOVÁ, Miroslava MISÁKOVÁ a Jan PAZDZIORA. Univerzitní IS: předsudky, pověry a realita. In Sborník příspěvků RUFIS 2000. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2000. s. 15-22. ISBN 80-214-1671-8. URL info
 • MISÁKOVÁ, Miroslava a Iva HOLLANOVÁ. Katalog předmětů: zkušenost s elektronickou podporou ECTS. In Sborník konference RUFIS'99 (Úloha universit v budoucí informační společnosti). Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1999. s. 29-36. ISBN 80-214-1379-4. Text článku. Prohlídka Katalogu. info
 • MISÁKOVÁ, Miroslava. Trendy ve vývoji etických standardů v IT. In Sborník konference RUFIS'98 (Úloha universit v budoucí informační společnosti). 1998. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 1998. s. 143-148. ISBN 80-7083-303-3. Text článku. Anketa k problematice. info
 • MISÁKOVÁ, Miroslava. Písmo s variantní šířkou: nová naděje pro naše úzké sloupce? Zpravodaj CSTUG, Brno: CSTUG, 1998, roč. 8, č. 2, s. 65-81. ISSN 1211-6661. info
 • MISÁKOVÁ, Miroslava. Typesetting with varying letter widths: New hope for your narrow columns 355. TUGboat : The Communications of the TeX Users Group, San Francisco: TeX Users Group, Portland, Oregon, USA, 1998, roč. 19, č. 4, s. 355-364. ISSN 0896-3207. info
 • MISÁKOVÁ, Miroslava. Kvalitní typografie v počítačové sazbě. Brno, 1997. 77 s. info

2. 11. 2011


Životopis: RNDr. Miroslava Misáková (učo 2660), verze: čeština(1), změněno: 2. 11. 2011 15:56, M. Misáková

Další varianta: angličtina(1)