Životopis

Základní údaje:
Pracoviště:
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost, řízení projektů
Akademické stáže
Konference, členství v odborných společnostech:
Vybrané publikace

9. 2. 2016