Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Vědeckovýzkumná činnost
Vybrané publikace

9. 4. 2018