Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof.Ing. Jiří Lanča, CSc.
  Narozen: 15.7.1931 v Třebíči
  Stav: ženatý
Pracoviště
 • Masarykova univerzita v Brně
  Ekonomicko-správní fakulta
  Lipová 41a
  65979
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1993 jmenován profesorem pro obor ekonomika a řízení podniku
  1993 habilitovaný docent pro obor informační systémy podniku
  1990 jmenován docentem pro obor automatizované systémy řízení v zemědělství
  1977 CSc ve vědeckém oboru odvětvová a průřezová ekonomika
  1964 absolvováno čtyřsemestrální pedagogické vzdělání
  1958 ukončeno vysokoškolské vzdělání, Provozně ekonomická fakulta, VŠZ v Praze
Přehled zaměstnání
 • 1998-dosud: Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, profesor
 • 1964-1998: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, učitel
 • 1959-1964: Střední ekonomická zemědělská škola v Bučovicích, učitel
 • 1957-1959: MěNV v Brně, pracovník odboru zemědělství, ekonomického úseku
 • 1954-1957: ObNV v Brně, referent
Pedagogická činnost
 • Přednášky z předmětů:
 • Učetnictví
 • Automatizované informační systémy
 • Manažerské účetnictví
 • Organizace a řízení podniku Semináře z předmětů :
 • Učetnictví
 • Automatizované informační systémy
 • Manažerské účetnictví

  Vedení diplomových prací:
  za dobu působení na PEF MZLU a ESF MU v Brně nelze sdělit přesný počet, ale kvalifikovaný odhad činí cca 350
Vědeckovýzkumná činnost
 • Zapojen do vědeckého výzkumného úkolu " Faktory úspěšnosti podniku. Garant a spoluřešitel tří úkolů ve specifickém výzkumu, týkajících se Controllingu, kalkulací a akvizice podniků.
Akademické stáže
 • 1969-1970 na univerzitě v Kielu SRN -celkem 5 měsíců,
 • 1992 - 1995 3x pobyt na Státní univerzitě v Iowě USA,
 • 1994 - 1997 krátkodobější pobyty na školách v Remeši /2x/, Chambery/2x/,Seville, Florencii/2x/, Cosenze/Italie/, Kielu /SNR/, Corku /IR/, Ipswitchi /GB/
 • 1996 - účastník konference WACRA v Coloredo Springs,USA
 • 1976 krátkodobý pobyt na univerzitě v Rostocku
Universitní aktivity
 • 2000: předseda oborové rady doktorského studijního programu v oboru ekonomika a management
 • 1990 - 1991: prorektor MZLU v Brně / VŠZ /
 • 1991 - 1997: děkan Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně
 • 1994 -1996 : vedoucí katedry účetnictví,
 • 1995 - 1997: předseda Asociace děkanů ekonomnických fakult,
 • 1992-1994: člen koordinační rady programu Tempus v Triesdorfu, SRN, člen státní zkušební komise tamtéž
Mimouniversitní aktivity
 • 1998-dosud: - místopředseda komitétu pro certifikaci a vzdělávání (orgán Hlavního výboru Svazu účetních) <
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1992 stříbrná medaile MZLU v Brně
 • 1994 zlatá medaile VŠP Nitra
 • 1994 medaile Masarykovy univerzity v Brně
 • 1996 zlatá medaile MZLU v Brně
 • 1997 medaile fakulty ekonomické TU Ostrava
 • 2004 Pamětní listina MZLU v Brně, za zásluhy o rozvoj vědy a vzdělání
Vybrané publikace
 • HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA a Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 264 s. ISBN 978-80-247-2471-3. info
 • LANČA, Jiří. Geneze vzdělávání. In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004. s. 43-51, 8 s. ISBN 80-210-3414-9. info
 • LANČA, Jiří. Předmět "manažerské účetnictví" a jeho výuka. In Podniková ekonomika a management. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004. s. 331-336, 5 s. ISBN 80-210-3414-9. info
 • BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF, Jiří LANČA, Petr SMUTNÝ, Dagmar PALATOVÁ, Petr SUCHÁNEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Antonín STEHLÍK, Petr POSPÍŠIL, Radoslav ŠKAPA a David KAŠPAR. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku. Brno: MU Brno, 2002. 141 s. MU ESF Brno. info
 • LANČA, Jiří. Informační systém podniku a jeho implementace. In Faktory úspěšnosti podniku. 2001. vyd. Brno: MU v Brně, 2001. s. 56-63, 7 s. ISBN 80-210-2708-8. info
 • LANČA, Jiří. Předpoklady úspěšnosti podniku. In Faktory úspěšnosti podniku. 1. vyd. Brno: ESF MU Brno, 2000. s. 80-87. ISBN 80-210-2306-6. info
 • LANČA, Jiří. Nihil novi sub sole. Účetnictví. Praha: Federální ministerstvo financí, 1999, roč. 47, č. 1, s. 2. ISSN 0139-5661. info
 • LANČA, Jiří. Dokumentace v účetnictví. In Ekonomika firiem 1999. 1. vyd. Košice: Ekonomická univerzita v Bratislave, 1999. s. 366-369. ISBN 80-225-1212-5. info

9. 2. 2010


Životopis: prof. Ing. Jiří Lanča, CSc. (učo 28663), verze: čeština(3), změněno: 9. 2. 2010 10:42, J. Lanča