Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost

Akademické stáže
Universitní aktivity
Mimouniversitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou

21. 11. 2017