Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Mimouniverzitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou

5. 11. 2004