Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Silvie Presová, nar. 16. 4. 1978 v Kyjově
Pracoviště
 • Ústřední knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Funkce na pracovišti
 • knihovnice specialistka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • únor 2005: Mgr. v oboru Vědecké informace a knihovnictví, "Metoda Konspektu a její vztah k selekčním jazykům"
Přehled zaměstnání
 • 2005 - : Kabinet knihovnictví, Ústavu české literatury a knihovnictví, FF MU v Brně - asistentka
 • 2004 - : Ústřední knihovna FF MU v Brně - věcná katalogizace
 • 1999: Národní ústav lidové kultury ve Strážnici - odborná pracovnice, dokumentátorka
Pedagogická činnost
 • Rešeršní a studijně rozborová činnost
 • Selekční jazyky
Vybrané publikace
 • PRESOVÁ, Silvie. Metoda Konspektu a její vztah k selekčním jazykům. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 152 s. ISBN 80-210-3685-0. info
 • ŠKYŘÍK, Petr a Silvie PRESOVÁ. Kritické připomínky studentů k nové knihovně. In Knihovna a architektura 2003 - knihovny bez bariér. vyd. 1. Praha: Státní technická knihovna, 2003. s. 52-54. ISBN 80-86504-1. info

15. 10. 2020


Životopis: Mgr. Silvie Kořínková Presová, DiS. (učo 33506), verze: čeština(1), změněno: 15. 10. 2020 19:57, S. Kořínková Presová

Další varianta: angličtina(1)