Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Vojtěch Kaše, narozen 2. 11. 1986 v Plzni
 • průběžně aktualizovaná verze životopisu dostupná zde: https://helsinki.academia.edu/VojtěchKaše/CurriculumVitae
Škola
 • Masarykova univerzita
 • Filozofická fakulta
 • Ústav religionistiky
 • Arna Nováka 1
 • 602 00 Brno
 • Česká republika
Působení na škole
 • student doktorského studijního programu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015 - současnost: doktorské studium mezi Masarykovou univerzitou a Helsinskou univerzitou smluvně regulováno tzv. cotutellem (společné vedení dizertační práce) 2014 - současnost: Teologická Fakulta Helsinské univerzity, obor novozákonní biblistika, doktorské prezenční studium
 • 2013 - současnost: Filozofická fakulta MU, obor religionistika, doktorské prezenční studium
 • 2011 - 2013: Filozofická fakulta MU, obor religionistika, magisterské prezenční studium jednooborové
 • 2008 - 2011: Filozofická fakulta MU, obor filosofie - religionistika, bakalářské prezenční studium dvouoborové
 • 2006 - 2008: Filozofická fakulta ZČU, obor humanitní studia, bakalářské prezenční studium jednooborové
 • 1998 - 2006: Církevní gymnázium Plzeň (ukončení maturitní zkouškou z předmětů: český jazyk, německý jazyk, zeměpis, religionistika)
Pedagogická činnost
 • Jaro 2017: Vedení několika seminářů v rámci předmětu "Rané křesťanství v perspektivě sociálních a přirodních věd" (RLB219)
 • Podzim 2016: Vedení semináře “How to Do Research on Early Christian Rituals” (8. prosince; 1 hodina) na Helsinské univerzitě jako součást semináře k magisterské diplomové práci (hlavní vyučující Risto Uro)
 • Jaro 2016: Přednáška “Ritualization of Early Christian Meal Practices: ‘In the Beginning Was the Meal’” (4.2. 1,5 hodiny) jako část kurzu “Ritual Studies” na Helsinské univerzitě (hlavní vyučující Risto Uro)
 • Jaro 2015: Výuka kurzu “Ritual and Early Christian Religion” na Helsinské univerzitě
 • Podzim 2014: Vedení několika seminářů v rámci kurzu “Rané křesŤanství v perspektivě sociálních a kognitivních věd"
 • Jaro 2014: Vedení semináře na téma "Výpočetní modelování" v rámci kurzu "Současné religionistické teorie"
 • Podzim 2013 a 2014: Pomoc s výukou kurzu Křesťanství 1 (RLA06) - přednáška "Počátky křesťanství" a opravování konspektů (pouze 2013)
 • Pomoc s výukou kurzu Křesťanský kult v kontextu helénistických náboženství (RLB46) - přednáška "Na počátku bylo jídlo" (27.2.2013)
Konference
 • neaktuální
 • 2013: Religion, Migration and Mutation, European Association for the Study of Religions (Liverpool, 3. - 6. září), příspěvek na téma: "Ritual, Extended Mind, and Overimitation: Towards a Naturalistic Cognitive Theory of Ritual Transmission"
 • 2013: Studentská vědecká konference (obor religionistika) (česko-slovenské kolo), Štůrovo (Katedra porovnávacej religionistiky, Univerzita Komenského Bratislava, 24.-26.5.), příspěvek na téma: "Rituál, kognice, imitace: Historická religionistika v evoluční perspektivě"
 • 2012: Towards a Symmetrical Approach: The Study of Religions After Postmodern and Postcolonial Criticism (29. listopadu – 1. prosince, Brno, Česká republika), příspěvek na téma: "What humanities offer the science? Towards symmetrical approach in the cognitive science of religion"
 • 2012: Society of Biblical Literature International Meeting (Amsterdam, 22.-26. července), příspěvek na téma: "Why is institution narrative 'better' than Didache 9-10? On cognitive attraction of authorized eucharist"
 • 2012: LEVYNA workshop: "Past, Present,and Future in the Scientific Study of Religion" (Brno, 1.-3. března), příspěvek na téma: "Why is institution narrative 'better' than Didache 9-10? On cognitive attraction of authorized eucharist"
 • 2011: Studentská vědecká konference (religionistika) (česko-slovenské kolo), Telč (Ústav religionistiky - Masarykova unverzita, 24.-26.5.), příspěvek na téma: "Kam se poděla ryba? Dějiny jedné (možné) křesťanské reprezentace"
 • 2010: ERASMUS Intensive Programme: "Religious Transformations in the Contemporary European Societies" (Department for the Study of Religions - University od Szeged, 16.8.-29.8.), příspěvek na téma: "Global Ethic Foundation of Hans Küng - The Ethical Project or Religious Phenomenon?"
 • 2010: Studentská vědecká konference (religionistika) (česko-slovenské kolo), Štoky u Jihlavy (Ústav religionistiky, Masarykova unverzita, 24.-26.5.), příspěvek na téma: "Didaché 9-10: Problémy a perspektivy současného bádání"
 • 2009: Studentská vědecká konference (obor religionistika) (česko-slovenské kolo), Modra (Katedra porovnávacej religionistiky, Univerzita Komenského Bratislava, 18.-20.5.), příspěvek na téma: "Proč 'Pomazaný'? Problém s nemesianistickými konotacemi termínu christos v nejstarší křesťanské literatuře"
 • 2008: III. platonská minikonference v Plzni na téma Platónova dialogu Symposion (Katedra filozofie, Západočeská univerzita v Plzni, 9.1.), příspěvek na téma: "Symposion: Úvod, dramatický rámec (172a–178a)"
Akademické stáže
 • neaktuální
 • 7-8/2012: Summer university course: "Experimental Methods in the Study of Cognition and Culture" (Aarhus University, 31.7.- 24.8.)
 • 10/2011-2/2012: zahraniční stáž v rámci programu ERASMUS: Institut für Religionswissenschaft, Universität Leipzig
 • 2010: ERASMUS Intensive Programme: "Religious Transformations in the Contemporary European Societies" (Department for the Study of Religions - University od Szeged, 16.8.-29.8.)
Členství v odborných společnostech
 • neaktuální
 • 2011-: člen České společnosti pro religionistiku
 • 2008-: člen České platonské společnosti
Ocenění vědeckou komunitou
 • Zvané přednášky
 • neaktuální
 • 2013: Pražský religionistický spolek (Praha, FF UK, 3. dubna), přednáška na téma "'Kognice je nejvíce': Koncepce '4E-Cognition' v kontextu religionistiky jako 'vědy o životě'"
 • Členství v redakčních radách
 • 6/2013: šéfredaktor časopisu Sacra (ISSN 1214-5351)
 • 2009-: člen redakční rady časopisu Sacra (ISSN 1214-5351)
 • Umístění na studentských vědeckých konferencích
 • 2013: 2. místo v česko-slovenském kole religionistické studentské vědecké konference (SVK) (Štůrovo, 24.-26.5.), příspěvek na téma: "Rituál, kognice, imitace: Historická religionistika v evoluční perspektivě"
 • 2013: 1. místo ve fakultním kole religionistické SVK (Brno, 30.4.), příspěvek na téma: "Rituál, kognice, imitace: Historická religionistika v evoluční perspektivě"
 • 2012: 3. místo v česko-slovenském kole religionistické studentské vědecké konference (SVK) (Kutná hora, 4.- 6.5.), příspěvek na téma: "Létající Šimon, mluvící pes a apoštol Petr: Kontraintuitivní reprezentace ve Skutcích Petrových a literární imaginace pozdní antiky"
 • 2012: 2. místo ve fakultním kole religionistické SVK (Brno, 17.4.), příspěvek na téma: "Létající Šimon, mluvící pes a apoštol Petr: Kontraintuitivní reprezentace ve Skutcích Petrových a literární imaginace pozdní antiky"
 • 2011: 1. místo v česko-slovenském kole SVK (Telč, 24.-26.5.), příspěvek na téma: "Kam se poděla ryba? Dějiny jedné (možné) křesťanské reprezentace"
 • 2011: 1. místo ve fakultním kole religionistické SVK (Brno, 12.4.), příspěvek na téma: "Kam se poděla ryba? Dějiny jedné (možné) křesťanské reprezentace"
 • 2010: 2. místo v česko-slovenském kole religionistické SVK (Štoky u Jihlavy, 24.-26.5.), příspěvek na téma: "Didaché 9-10: Problémy a perspektivy současného bádání"
 • 2010: 1. místo ve fakultním kole religionistické SVK (Brno, 7.4.), příspěvek na téma: "Didaché 9-10: Problémy a perspektivy současného bádání"
 • 2009: 2. místo v česko-slovenském kole religionistické SVK (Modra, Slovensko, 18.-20.5.), příspěvek na téma: "Proč 'Pomazaný'? Problém s nemesianistickými konotacemi termínu christos v nejstarší křesťanské literatuře"
 • 2009: 2. místo ve fakultním kole religionistické SVK: "Proč 'Pomazaný'? Problém s nemesianistickými konotacemi termínu christos v nejstarší křesťanské literatuře"
Vybrané publikace
 • KAŠE, Vojtěch, Tomáš HAMPEJS a Zdeněk POSPÍŠIL. Modeling Cultural Transmission of Rituals in Silico : The Advantages and Pitfalls of Agent-Based vs. System Dynamics Models. Journal of Cognition and Culture. Brill, 2018, roč. 18, č. 5, s. 483-507. ISSN 1567-7095. doi:10.1163/15685373-12340041. URL info
 • KAŠE, Vojtěch. Meal Practices. In Uro, Risto; Day, Juliette; Roitto, Rikard; DeMaris, Richard E. Oxford Handbook of Early Christian Ritual. Oxford: Oxford University Press, 2018. s. 409-425. Oxford Handbooks. ISBN 978-0-19-874787-1. doi:10.1093/oxfordhb/9780198747871.013.23. URL info
 • KAŠE, Vojtěch a Tomáš HAMPEJS. Modelling Cultural Transmission of Rituals: An Agent-Based Model Contrasting Social Function and Cognitive Attraction. In 6th biennial meeting of the International Association for the Cognitive Science of Religion. 2016. presentation info
 • KAŠE, Vojtěch. CHRISTROME: Christianization of the Roman Empire: Historical Background and Sources. In Network Theory and Computer Modeling in the Study of Religion. 2016. presentation info
 • KAŠE, Vojtěch. Re-Growing Transportation Network of the Roman Empire and the Spread of Christianity: An Agent-based Model. In The 5th PeClA 2016 International Postgraduate Conference (Perspectives on Classical Archaeology), Prague, 1. December 2016. 2016. presentation info
 • KAŠE, Vojtěch. Modelling Ritual Dynamics against the Data: Early Christian Meal Practices as a Test Case. In XXI IAHR World Congress 2015 in Erfurt, August 23-29 PANEL: Modeling and Simulating Past Minds and Networks: Dynamics of Religious Beliefs and Practices in the Graeco-Roman World. 2015. info
 • KAŠE, Vojtěch, Eva VÝTVAROVÁ a Jan FOUSEK. Christianization of the Roman Empire: Diffusion on a Settlement Network. In Bridging the Gaps: (Ancient) History from the Perspective of Mathematical and Computational Modelling and Network Analysis (GEHIR Workshop, Brno), 2015. 2015. info
 • KAŠE, Vojtěch. Ritualization of Early Christian Meal Practices and the Formation of Belief in Supernatural Efficacy of the Meal Elements. In REECR Project Presentation, Sozietät für Neue Testament, Heidelberg. 2014. URL info
 • KAŠE, Vojtěch. Early Christians in the Machine: How does emerge a belief in supernatural efficacy of a ritual? 2014. URL info
 • KAŠE, Vojtěch. Consuming Jesus – Receiving Eternity: Meal Elements of Special Quality in Johannine Communities. 2014. URL info
 • KAŠE, Vojtěch. Ecclesiology, Christology, or Magic? A Cognitive Reconsideration of Paul's Lord Supper Discourse. 2014. URL info
 • KAŠE, Vojtěch. Mluvící Pes ve Skutcích Petrových a Hypotéza O Zapamatovatelnosti Minimálně Kontraintutivních Reprezentací. In Zdenko Vozár. Mezinárodní Religionistická Studentská Vědecká Konference Kutná Hora 2012: Sborník Prací. Praha: Karolinum, 2014. s. 10–33. ISBN 978-80-246-2199-9. URL info
 • KAŠE, Vojtěch. Experimenty dějin: Kognitivní historiografie mezi dějepisectvím a kognitivní vědou. Pantheon : religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 9, č. 1, s. 93-112. ISSN 1803-2443. URL info
 • KAŠE, Vojtěch. Talmont-Kaminski, K. Religion as Magical Ideology: How the Supernatural Reflects Rationality (Review). Sheffield UK: Equinox Publishing, 2014. doi:10.1558/jcsr.v2i2.26680. URL info
 • KAŠE, Vojtěch. Didaché 9-10: Problémy a perspektivy současného bádání. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2013, roč. 21, č. 1, s. 73-94. ISSN 1210-3640. Digitální knihovna FF info
 • KAŠE, Vojtěch. Mysl, společnost a tradice: Zpráva z konference Společnosti pro biblickou literaturu. Brno: Masarykova univerzita, 2013. info
 • KAŠE, Vojtěch. Ritual, Extended Mind, and Overimitation: Towards a Naturalistic Cognitive Theory of Ritual Transmission. In Religion, Migration and Mutation, 2013. 2013. info
 • KAŠE, Vojtěch. Did Early Christian Believe in Their Miracle Stories? The case of speaking animals in the apocryphal acts of apostles. In Mind, Society and Religion in the Biblical World (Society of Biblical Literature Annual Meeting, Baltimore, November 23 -26). 2013. URL info
 • KAŠE, Vojtěch. Why is institution narrative "better" than Didache 9-10: On cognitive attraction of authorized eucharist. In Society of Biblical Literature International Meeting. 2012. program book with abstract info
 • KAŠE, Vojtěch a Tomáš HAMPEJS. What humanities offer the science? Towards symmetrical approach in the cognitive science of religion. In Towards a Symmetrical Approach : The Study of Religions After Postmodern and Postcolonial Criticism (29 November – 1 December 2012), Brno, Czech Republic. 2012. URL info
 • LANG, Martin a Vojtěch KAŠE. Proč je potřeba si špinit ruce. Sacra. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 10, č. 2, s. 56-68. ISSN 1214-5351. Digitální knihovna FF MU info
 • KAŠE, Vojtěch. Kam se poděla ryba? Dějiny jedné (možné) křesťanské reprezentace. Sacra. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 8, č. 1, s. 5-21. ISSN 1214-5351. info
 • KAŠE, Vojtěch. Apologie o sobě samé vědoucí religionistiky aneb kritika vakuované jednotné vědy (polemika s Evou Klocovou). Sacra. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 8, č. 2, s. 54-60, 8 s. ISSN 1214-5351. info
 • KAŠE, Vojtěch. Proč "Pomazaný"? Problém s nemesianistickými konotacemi termínu christos v nejstarší křesťanské literatuře. Sacra. Brno: Masarykova univerzita, 2009, VII, č. 1, s. 25-38, 13 s. ISSN 1214-5351. info
 • KAŠE, Vojtěch. Hazlett, I. (ed.), Rané křesťanství: počátky a vývoj církve do roku 600 (recenze). Sacra. Brno: Masarykova univerzita, 2009, VII, č. 2, s. 103-107. ISSN 1214-5351. info
 • KAŠE, Vojtěch. Loose Ends in the Cognitive Study of Religion and Culture (6.-7. listopadu 2009, Brno) (zpráva). Sacra. Brno: Masarykova univerzita, 2009, VII, č. 2, s. 97-99. ISSN 1214-5351. info

13. 4. 2017


Životopis: Mgr. Vojtěch Kaše, Ph.D. (učo 342564), verze: čeština(2), změněno: 13. 4. 2017 11:26, V. Kaše

Další varianta: angličtina(1)