Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Osobní údaje
 • doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
  narozen 12.2.1974 v Brně
  manželka Ivana, syn Filip, dcera Petra
Nynější zaměstnání
 • od roku 1997 - Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Katedra mezinárodního a evropského práva, Veveří 70, Brno
Funkce na pracovištích
 • docent práva Evropské unie
  vedoucí Katedry mezinárodního a evropského práva od roku 2015
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1992 - obor programování, Gymnázium Vídeňská 47 v Brně
  1997 - magisterské studium "právo", Právnická fakulta MU v Brně
  1998 - Zertifikat, Ergaenzungsstudiengang, Europa-Kolleg Hamburg, Německo
  2001 - rigorozní zkouška (JUDr.), téma: Mezinárodní standard a vnitrostátní právo klinického hodnocení léčiv
  2002 - doktorské studium (Ph.D.), téma: Omezování státních (veřejných) podpor v mezinárodním a evropském právu
  2007 - Advanced Certificate in Research Ethics, Union Graduate College, Schenectady, New York, USA a Vilniaus Universitetas, Vilnius, Litva
  2009 - habilitace, Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity, habilitační práce "Evropská a světová liberalizace obchodu službami"
Přehled minulých zaměstnání
 • 1998-2003 - asistent místopředsedy (2003 předsedy) Ústavního soudu
  2004-2008 - odborný poradce pro evropské právo, Nejvyšší správní soud
Pedagogická činnost
 • právo Evropské unie / Evropského společenství
  světové hospodářské právo
  zdravotnické právo
Vědeckovýzkumná činnost
 • teorie a praxe federalismu a evropská integrace, užívání jazyků v právu se zaměřením na Evropskou unii, mezinárodní a evropská odvětvová regulace, svoboda a uvolnění obchodu službami v mezinárodním měřítku, omezování státních podpor, evropská integrace a zdravotnictví, právo zdravotnického výzkumu, základní hospodářská práva
Zahraniční studia, stáže a konference
 • 1997/98 - semestrální postgraduální kurs Europa-Kolleg Hamburg
  krátkodobé studijní pobyty: Szeged, J.A. Tudomanyegyetem - Jogtudomanyi Kar Szeged (2000), Aberystwyth, University of Wales - Dept. of Law (2002), Poznan, Univerzytet A.Miczkiewicza - Wydzial prawa (2002), Mannheim, Institut fur Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik (2003), New York, Fordham University School of Law, Budapest, Bibo Istvan Szakkolegium (2005), Univerzita ve Vilniusu (2005,2006), Univerzita Tartu (2006)
  Přednášky na mezinárodních konferencích a seminářích: Brusel (2000), Lipsko (2001), Vídeň (2005), Budapešť (2005), Maribor (2008,2010), Bialystok (2009,2013,2014), Rijeka (2009, 2012), Salzburg (2011,2012), Kodaň (2013,2014), Haag (2014), Paříž (2015), Bratislava (2015), Wroclaw (2014), Praha (2012,2015).
Universitní aktivity
 • * člen Akademického senátu Masarykovy univerzity od roku 2003 a jeho předseda v letech 2006-2011
  * člen Akademického senátu Právnické fakulty v letech 2000-2006 a jeho předseda v letech 2003-2005
  * člen Vědecké rady Právnické fakulty 2011-2015
  * člen redakční rady Universitas revue Masarykovy univerzity
Mimouniversitní aktivity
 • člen etické komise Fakultní nemocnice Brno 2000-2005
  člen redakční rady časopisu Právník

22. 10. 2015


Životopis: doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (učo 353), verze: čeština(1), změněno: 22. 10. 2015 18:20, F. Křepelka

Další varianty: angličtina(1), němčina(3)