Životopis

Osobní údaje
Nynější zaměstnání
Funkce na pracovištích
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled minulých zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Zahraniční studia, stáže a konference
Universitní aktivity
Mimouniversitní aktivity

6. 7. 2023