Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže
Mimouniverzitní aktivity
Ostatní aktivity, kurzy a dovednosti
Vybrané publikace

7. 7. 2024