Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Hana Lipovská
 • 9. 11. 1990
Pracoviště
 • Katedra ekonomie, ESF MU
Funkce na pracovišti
 • Asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • JAZYKOVÉ ZKOUŠKY:
 • Goethe Zertifikat B2, 2017
 • FCE, 2008
 • CAE, 2009
 • BEC HIGHER, 2011
 • Summer school Atlantic and Continental Approach to Energy Security (29. 7. - 4. 8. 2012)
 • The World Bank Group - eLearning Course "Golden Growth: The European Economic Model e-Learning Course" (2. 3. - 27. 3. 2015)
Přehled zaměstnání
 • 2015 - 2019: Institut Václava Klause, analytik
 • 2015 - 2016: Gymnázium Matyáše Lercha, výuka ekonomie
 • 2013 - dosud: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zpracování dat z analýz EUROSTUDENT V a DOKTORANDI 14, Expert klíčové aktivity 3
 • 2013 - dosud: projekt ČSE "Experti do škol", přednášející
 • 2013: Český statistický úřad, šetření Adult Education Survey (zpracování dat o neformálním vzdělávání)
 • 2008 - 2009: Česká televize, soutěžní pořad "AZ-kvíz" - autor soutěžních otázek
Pedagogická činnost
 • Základy ekonomie
 • Mikroekonomie 1
 • Transformační procesy v České republice
 • Hospodářská politika 2
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 11. 6. 2016 – 18. 6. 2016: Institute for Studies on Economics and Employment, Iseo, ITA
  • Letní škola I.S.E.O. je řazena mezi nejlepší ekonomické letní školy světa (viz např. seznam dle The American Economic Association). Každoročně na ni jako lektoři po celý týden přednášejí nejlepší světoví ekonomové včetně nositelů Nobelovy ceny za ekonomii. V letošním roce bude mezi přednášejícím např. profesor Stiglitz (NC 2001), prof. Spence (NC 2001) a prof. Deaton (NC 2015). Laureáty vybírá na základě zaslaných podkladů komise, které předseda prof. Solow (NC 1987). Tato komise mi zároveň udělila nejvyšší možné stipendium, které pokrývá 60 % celkových nákladů). Koncepce letní školy navíc umožňuje velmi úzký kontakt s lektory, kteří po celou dobu bydlí spolu s účastníky ve stejném hotelovém kontextu a účastní se s nimi i neformálních setkání. Z tohoto hlediska vidím velký potenciál pro budoucí kvalitní publikační činnost v zahraničních (zejména amerických) odborných časopisech.
Univerzitní aktivity
 • 2015-2019: Akademický senát ESF
 • 2017-2019 místopředseda AS ESF
 • 2016-2019: tajemnice oborové komise pro obor Hospodářská politika a oborové rady pro program Hospodářská politika a správa
Členství v odborných společnostech
 • Česká společnost ekonomická, 2011 - dosud (od roku 2014 členka výkonného výboru regionální pobočky Brno, od roku 2017 členka celorepublikového představenstva ČSE)
 • Jednota českých matematiků a fyziků, 2012 - dosud
 • American Economic Association, 2012 - dosud
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2018: Cena děkana pro mladé vědecké pracovníky do 35 let - 1. místo (za vydání knihy „Moderní ekonomie: Jednoduše o všem, co byste měli vědět“)
 • 2015: Cena prof. Františka Vencovského pro mladé ekonomy do 35 let - 1. místo (práce Fiskální placebo)
 • 2015: Cena rektora Masarykovy univerzity pro vynikající studenty magisterských studijních programů
 • 2015: Cena děkana za vynikající studijní výsledky
 • 2015: Cena děkana za vynikající diplomovou práci - 1. místo
 • 2010: České hlavičky, cena MERKUR "Ekonomie a podnikání", cena VŠE za práci "Teorie her v ekonomii"
Vybrané publikace
 • LIPOVSKÁ, Hana. The Political Economy of Independence in Europe. 1. vyd. United Kingdom: Routledge, 2020. 240 s. Routledge Studies in the European Economy. ISBN 978-0-367-89647-8. URL info
 • LIPOVSKÁ, Hana. Má to cenu? Lekce z ekonomie. 1. vyd. Munipress, 2019. 125 s. Munice, číslo 3. ISBN 978-80-210-9250-1. info
 • LIPOVSKÁ, Hana. Moderní ekonomie: Jednoduše o všem, co byste měli vědět. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, a. s., 2017. 256 s. ISBN 978-80-271-0120-7. URL info
 • LIPOVSKÁ, Hana. Padáme do deflační pasti? In Filip Šebesta. IVK v roce třetím: výběr textů. Praha: Institut Václava Klause, 2016. s. 203-207. 25/2016. ISBN 978-80-7542-009-1. info
 • FISCHER, Jakub, Hana LIPOVSKÁ a Daniel NĚMEC. IMPLEMENTAČNÍ ZPOŽDĚNÍ DISKREČNÍ FISKÁLNÍ POLITIKY. Politická ekonomie. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 64, č. 3, s. 245-263. ISSN 0032-3233. doi:10.18267/j.polek.1069. URL info
 • FISCHER, Jakub a Hana LIPOVSKÁ. Novel Government Debt Indicator: Government Debt to Net Wealth of Households. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research - the 19th International Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 110-116. ISBN 978-80-210-7532-0. info
 • LIPOVSKÁ, Hana. The Fiscal Placebo. ACTA VŠFS. 2015, roč. 9, č. 2, s. 130-148. ISSN 1802-792X. info
 • FISCHER, Jakub a Hana LIPOVSKÁ. BUILDING HUMAN CAPITAL: THE IMPACT OF PARENTS' INITIAL EDUCATIONAL LEVEL AND LIFELONG LEARNING ON THEIR CHILDREN. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science. 2013, roč. 6, č. 4, s. 134-142. ISSN 1803-1617. info

27. 1. 2020


Životopis: Ing. Hana Lipovská, Ph.D. (učo 370545), verze: čeština(2), změněno: 27. 1. 2020 12:08, H. Lipovská

Další varianta: angličtina(1)