Životopis

Hana Lipovská
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
Univerzitní aktivity
Členství v odborných společnostech
Ocenění vědeckou komunitou
Vybrané publikace

27. 1. 2020