Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Pavel Šmerk, narozen 27. 2. 1979 v Brně, ženatý, tři děti
Pracoviště
 • Oddělení podpory výzkumu, projektů a spolupráce s průmyslovými partnery, FI MU
  Centrum zpracování přirozeného jazyka, FI MU
  Centrum výpočetní techniky, FI MU
Funkce na pracovišti
 • odborný pracovník (OPVPSPP & CZPJ FI MU), programátor (CVT FI MU)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010 Ph.D., informatika, FI MU, práce K počítačové morfologické analýze češtiny
 • 2008 RNDr., informatika, FI MU, práce K morfologické desambiguaci češtiny
 • 2003 Mgr., informatika, FI MU, s vyznamenáním, splněny podmínky tří specializací, práce Aktivní učení pravidel pro morfologickou desambiguaci
 • 2000 Bc., informatika, FI MU, s vyznamenáním, splněny podmínky dvou specializací, práce Tiskový subsystém IS MU
Přehled zaměstnání
 • od  2013 Oddělení podpory výzkumu, FI MU, odborný pracovník
 • od 2005 Centrum zpracování přirozeného jazyka, FI MU, odborný pracovník
 • od 1998 Centrum výpočetní techniky, FI MU, programátor
Pedagogická činnost
 • FI:VB000 Základy odborného stylu (2015– )
 • FI:IB001 Úvod do programování (cvičení) (2001–2009)
 • FF:OJ311 Počítače a přirozený jazyk I (2006–2007)
 • vedení diplomových a bakalářských prací
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2009 Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně (člen kolektivu autorů Internetové jazykové příručky)
 • 2003 cena děkana FI MU
Vybrané publikace
 • ŠMERK, Pavel. Unsupervised Learning of Rules for Morphological Disambiguation. Lecture Notes in Computer Science. Berlin: Springer Verlag, 2004, roč. 3206, č. 1, s. 211-216. ISSN 0302-9743. info

3. 11. 2021


Životopis: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D. (učo 3880), verze: čeština(1), změněno: 3. 11. 2021 11:35, P. Šmerk