Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015 Ph.D.: Finance a účetnictví, obor Finance, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
 • 2010 Ing.: Hospodářská politika a správa, obor Finance, Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta
 • 2008 Bc.: Hospodářská politika a správa, obor Evropská integrace, Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta
Přehled zaměstnání
 • 08/2015 - dosud: Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, Ústav ekonomie - odborná asistentka
 • 09/2014 - 02/2017: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí - odborná asistentka
Pedagogická činnost
 • Mendelova univerzita: Mikroekonomie, Makroekonomie
 • Masarykova univerzita: Finanční trhy, Finanční řízení, Finanční účetnictví (1, 2, 3), Cvičení ze základů financí
 • Slezská univerzita: ZS 2011/2012 Peněžní a kapitálové trhy A
Vědeckovýzkumná činnost
 • Finanční trhy, finanční rozvoj a ekonomický růst, rozhodování ekonomických subjektů, dopady měnové politiky, konkurenceschopnost v souvislosti s měnovou politikou
Univerzitní aktivity
 • Časopis "Financial Assets and Investing" - od roku 2012 výkonná redaktorka
 • Konference "European Financial Systems" (ročníky 2012-2016) - organizace
 • Konference "New Economic Challenges" (ročníky 2013 a 2014) - výpomoc při organizaci
 • Zkoušky odborné způsobilosti na finančním trhu - členka zkušební komise
Mimouniverzitní aktivity
 • Recenze příspěvků pro mezinárodní vědecké časopisy, např.:
 • Journal of International Financial Markets, Institutions & Money; Journal of International Trade & Economic Development; Journal of Risk Finance; International Journal of Monetary Economics and Finance; European Journal of Comparative Economics

8. 12. 2017


Životopis: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (učo 390048), verze: čeština(1), změněno: 8. 12. 2017 18:04, V. Kajurová