Životopis

Identifikace osoby
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Vědeckovýzkumná činnost
Universitní aktivity
Mimouniversitní aktivity
Vybrané publikace

10. 7. 2007