Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Lucie Galčanová, Ph.D., narozena 11. prosince 1980 v Brně
Pracoviště
 • Ústav populačních studií
  Fakulta sociálních studií
  Masarykova Univerzita
  Joštova 10
  602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • výzkumná pracovnice
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1. 2. 2009: University of Copenhagen, Copenhagen, DNK
Vybrané publikace
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Lucie GALČANOVÁ. “I am not that type of grandmother” : (non)compliance with the grandmother archetype among contemporary Czech grandmothers. In Virpi Timonen. Grandparenting practices around the world. 1st ed. Bristol: Policy Press, 2019. s. 253-269, 17 s. ISBN 978-1-4473-4064-5. info
 • GALČANOVÁ, Lucie. Nečekat na Godota / Geografie „lidí ve třetím věku". In Osman, Robert; Pospíšilová, Lucie. Geografie "okrajem" : Každodenní časoprostorové zkušenosti. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2019. s. 183-212, 30 s. ISBN 978-80-246-4255-0. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie a Adam STAVENÍK. Ageing in the changing countryside : The experience of rural Czechs. Sociologia Ruralis, Hoboken: Wiley, 2019, Neuveden, neuveden, s. 1-28. ISSN 0038-0199. doi:10.1111/soru.12292. URL info
 • SEDLÁKOVÁ, Tatiana, Lucie GALČANOVÁ a Andrea BĚLEHRADOVÁ. „Krásne prší, dedko, poďme! A tak sme išli.“ Starootcovstvo ako neopomenuteľná rola starších mužov. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Praha: Akademie věd ČR, Sociologický ústav, 2018, roč. 54, č. 1, s. 101-126. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2018.54.1.397. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Self-perception during the Transition to the Fourth Age in the Czech Republic. Ethnologie française, Presses Universitaires de France, 2018, roč. 48, č. 3, s. 413-426. ISSN 0046-2616. doi:10.3917/ethn.183.0413. URL info
 • LIBROVÁ, Hana, Vojtěch PELIKÁN, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Věrní a rozumní. Kapitoly o ekologické zpozdilosti (ilustrace B. Lacina). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 328 s. ISBN 978-80-210-8454-4. info
 • PELIKÁN, Vojtěch, Lucie GALČANOVÁ a Lukáš KALA. Ecological habitus intergenerationally reproduced : The children of Czech ‘voluntary simplifiers’ and their lifestyle. Journal of Consumer Culture, London: SAGE Publication, 2017, neuveden, neuveden, s. 1-21. ISSN 1469-5405. doi:10.1177/1469540517736560. URL info
 • KALA, Lukáš, Lucie GALČANOVÁ a Vojtěch PELIKÁN. Narratives and Practices of Voluntary Simplicity in the Czech Post-Socialist Context. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Praha: Akademie věd ČR, Sociologický ústav, 2017, roč. 53, č. 6, s. 833-855. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2017.53.6.377. URL info
 • VYHLÍDAL, Jiří a Lucie GALČANOVÁ. Diskriminace a rizikové spotřební jednání seniorů: vybrané aspekty v kulturní perspektivě. Scientia et Societas: časopis pro společenské vědy a management, Praha: Newton College, 2016, XII, č. 1, s. 134-162. ISSN 1801-7118. URL info
 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Cold feet and empty fridges? The meanings of home and home-making practices of solo-living people in the Czech Republic. In Malgorzata Bogunia-Borowska. Social Spaces and Social Relations. 1. vyd. Frankfurt aam Mein: Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2016. s. 83-117, 35 s. Warsaw Studies in Philosophy and Social Sciences (Book 7). ISBN 978-3-631-66784-2. doi:10.3726/978-3-653-06452-0. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Ageing As an Increasing Uncertainty. In Third ISA Forum - The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World. Vienna, July 10 - 14, 2016. 2016. RC11 Sociology of Aging - Session 139: The Fourth Age: “Real” Old Age? info
 • KALA, Lukáš, Lucie GALČANOVÁ a Vojtěch PELIKÁN. Residential preferences in the context of voluntary simple lifestyles: What motivates contemporary Czech simplifiers to reside in the countryside? Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly, De Gruyter Open, 2016, roč. 26, č. 4, s. 410-421. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2016-0035. info
 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. ”How to wind the clock of the day?” Solo living phenomena and the various stabilities of home. Home Cultures: The Journal of Architecture, Design and Domestic Space, BLOOMSBURY PUBLISHING PLC, 2016, roč. 13, č. 3, s. 225-254. ISSN 1740-6315. doi:10.1080/17406315.2016.1258124. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie a Dana SÝKOROVÁ. Socio-spatial aspects of ageing in an urban context: an example from three Czech Republic cities. Ageing and Society, 2015, roč. 35, č. 6, s. 1200-1220. ISSN 0144-686X. doi:10.1017/S0144686X14000154. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie. Between stability and flow: Micro geographies of spatial and temporal organization of homes of solo-living people. In Association of American Geographers (AAG) Conference. 21. - 25. 4. 2015. 2015. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie. Ostrava - město přátelské lidem vyššího věku? In Šafářová, Vendula; Horáková, Nicole; Němcová Zedníčková, Zdeňka. Ostrava - Interdisciplinární diskurs. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filosofická fakulta, 2015. s. 16-18, 3 s. ISBN 978-80-7464-732-1. info
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Význam a obsah prarodičovské role u mladých českých seniorů a seniorek. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav, 2015, roč. 51, č. 5, s. 761-782. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/00380288.2015.51.5.213. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie a Tatiana SEDLÁKOVÁ. Contemporary grandparenting in the Czech Republic: Relations, meanings and practices. In 12th Conference of the European Sociological Association (ESA): ‘Differences, Inequalities and Sociological Imagination’, Prague, 2015, 25.-28.8. 2015. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie, Barbora VACKOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ a Lukáš KALA. Domov lidí, kteří žijí sami. 2014. info
 • GALČANOVÁ, Lucie. Nicky Gregson: Living with Things. Ridding, Accomodation, Dwelling. (Recenze). Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 11, č. 1, s. 175-181. ISSN 1214-813X. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. „… když aspoň bydlíme v jednom městě.“ Město v prožívání domova samostatně žijících lidí. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 13-32. ISSN 1214-813X. URL info
 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Prostory domova. In Matoušek, Roman; Osman, Robert (eds.). Prostor(y) geografie. 1. vyd. Praha: Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2014. s. 167-188, 22 s. ISBN 978-80-246-2733-5. info
 • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ, Michaela KVAPILOVÁ BARTOŠOVÁ a Lukáš KALA. Sami doma: Bydlení, práce a vztahy lidí žijících v jednočlenných domácnostech. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2014. 259 s. ISBN 978-80-7465-185-4. info
 • GALČANOVÁ, Lucie. Svoboda, soukromí a bezpečí: nové hraniční prostory v naracích obyvatel vybraných brněnských předměstí. In Ouředníček, Martin - Petra Špačková - Jakub Novák. Sub Urbs: krajina, sídla a lidé. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. s. 200-233, 34 s. Obecná geografie. Systematická geografie. ISBN 978-80-200-2226-4. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie. Growing old in post-socialist urban environments. In CATference - 5th International Urban Geographies of Post-Communist States Conference: Urban research, urban theory and planning practice in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union. 2013. info
 • VIDOVICOVÁ, Lucie, Lucie GALČANOVÁ, Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ a Dana SÝKOROVÁ. Stáří ve městě, město v životě seniorů. 1. vyd. Praha, Brno: Masarykova univerzita a Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 372 s. Studie. ISBN 978-80-210-6095-1. info
 • GALČANOVÁ, Lucie. Proces suburbanizace v kulturní perspektivě – teoretická přehledová stať. Sociológia / Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2012, roč. 44, č. 1, s. 5-33. ISSN 0049-1225. URL info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela a Lucie GALČANOVÁ. Stárnutí městských populací a senioři. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Český statistický úřad, 2012, roč. 54, č. 2, s. 47-61. ISSN 0011-8265. URL info
 • VACKOVÁ, Barbora, Robert OSMAN a Lucie GALČANOVÁ. Studium jazyka a literárně vědné postupy v sociálně-vědním výzkumu. In Místo - prostor- krajina v literatuře a kultuře. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 237-252, 16 s. ISBN 978-80-244-3023-2. info
 • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Ondřej HOFÍREK. „Za čistší město“: Problémové lokality a jejich obyvatelé z pohledu místní politiky a správy. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 4, s. 633-656. ISSN 0038-0288. URL info
 • VACKOVÁ, Barbora, Lucie GALČANOVÁ a Robert OSMAN. Prostor "před nádražím"v Brně - perspektiva chodce. Urbanismus a územní rozvoj, Brno: Ústav územního rozvoje, 2011, VIX, č. 5, s. 17-25. ISSN 1212-0855. URL info
 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. Reprezentace suburbanizace v populární kultuře. In Třetí město. 2011. info
 • GALČANOVÁ, Lucie. : Growing old in urban environment - cities and neighbourhoods in older people narratives. In European Network for Housing Research (ENHR) Conference on "Mixité". 2011. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. "Líp jste si ani vybrat nemohli!" Reprezentace suburbanizace v americkém filmu. In Třetí město. 1. vyd. Červený Kostelec, Brno: Nakladatelství Pavel Mervart, Masarykova univerzita, 2011. s. 187-215, 29 s. ISBN 978-80-7465-015-4. info
 • VACKOVÁ, Barbora a Lucie GALČANOVÁ. The Project Zlín. Everyday Life in a Materialized Utopia. Lidé města / Urban People, Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2009, roč. 11, č. 2, s. 311-337. ISSN 1212-8112. Plný text na webu Lidé města/Urban People info
 • FERENČUHOVÁ, Slavomíra, Lucie GALČANOVÁ a Barbora VACKOVÁ. Československé město včera a dnes: Každodennost - reprezentace - výzkum. 2009. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Changes in Housing Culture in Zlín. In Klingan, K., Gust, K. 2009. A Utopia of Modernity: Zlín. Revisiting Baťa´s Functional City. Berlin: Zipp - German-Czech Cultural Projects, Jovis, 2009. 5 s. ISBN 978-3-86859-034-0. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Residenční suburbanizace v post-komunistické České republice, její kořeny, tradice a současnost. Případová studie brněnských suburbií. IVRIS Papers, Brno: IVRIS, 2008, roč. 03, č. 02, s. 1-23. URL info
 • GALČANOVÁ, Lucie a Barbora VACKOVÁ. Rezidentnaja suburbanizacija v postkomunisticheskoj Cheshskoj Respublike, jejo korni i tradicii. In Nerijus Milerius, Benjamin Cope (Eds.) 2008. PS Landshafty: optyki gorodskich issledovanii. 1. vyd. Vilnius: European Humanities University, 2008. s. 380 - 404, 25 s. Vizual'nye i kul'turnye issledovaniia. ISBN 978-9955-773-22-1. info

14. 2. 2020


Životopis: Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (učo 41048), verze: čeština(1), změněno: 14. 2. 2020 12:39, L. Galčanová Batista

Další varianta: angličtina(1)