Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Jana Krátká, Ph.D., nar. 3. 1. 1981 ve Vyškově
Pracoviště
 • Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky, Poříčí 31, 603 00 Brno
  e-mail: j.m.kratka@seznam.cz
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004 - 2007: Pedagogika, interní doktorské studium, Ph.D.; PdF MU, Brno
 • 1999 - 2004: Učitelství VVP pro ZŠ (Výchova ke zdraví, Speciální pedagogika - logopedie, surdopedie), Mgr.; PdF MU, Brno
Pedagogická činnost
 • Bc. a Mgr. studium: Czech educational system, Pedagogická komunikace, Seminář k teorii a metodice výchovy, Teorie a metodika výchovy, Školní pedagogika I, Seminář k úvodu do pedagogiky a základům pedagogického myšlení, Didaktika audiovizuální edukace, Praktikum z audiovizuální edukace, Základy audiovizuální edukace, Filmová a audiovizuální výchova, Filmová a mediální výchova, Kultura písemného a mluveného projevu
 • Ph.D. studium: Soudobé otázky teorie výchovy
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2014: Projekt na podporu habilitačních řízení z prostředků PdF MU.
 • 2014: Specifický výzkum na PdF MU - Znalostní báze učitelství a její reflexe. Administrátor.
 • 2013 - 2016: GAČR GA13-20049S - Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe. Člen řešitelského týmu.
 • 2011: Projekt Podpora zapojení mladých akademických pracovníků do tvůrčích týmů
 • 2008 - 2010: GAČR 406/08/P176 - Vzory pohyblivého obrazu: recepce filmu a audiovizuální kultury u současné české mládeže. Řešitel.
 • 2008: FRVŠ, č. 717/2008 "Pracoviště pro audiovizuální edukaci". Řešitel.
 • 2008: Rozvojové programy MŠMT, podprogram projekt č. 55 (program 2b) aktivní účast na mezinárodních konferencích, studijní pobyt na zahraničním pracovišti.
 • 2007: Rozvojové programy MŠMT 83/2007. Podpora tvorby multimediálních vzdělávacích pomůcek a jejich využití v každodenní výuce na MU. "Audiovizuální edukace". Člen řešitelského týmu.
 • 2007: FRVŠ, č. 615/2007 "Praktikum z audiovizuální edukace". Řešitel.
 • 2007: Rozvojové programy MŠMT, podprogram 6 c) Cíl 2: aktivní účast na konferencích a to zejména mezinárodních.
 • 2006 – 2007: Program rektora MU na podporu tvůrčí činnosti studentů, "Didaktika audiovizuální edukace". Spoluřešitel.
 • 2006: Vzdělávací nadace Jana Husa, "Realizace Filmové a audiovizuální výchovy na PedF MU v Brně". Řešitel.
 • 2006: FRVŠ, č. 878/2006 "Filmová a mediální výchova". Řešitel.
 • 2006: Fakultní grantové projekty PdF MU, č. 44/06 "Činnosti třídního učitele v současných podmínkách českého školství". Řešitel.
 • 2005: Fakultní grantové projekty PdF MU, č. 34/05 "Kompetence třídního učitele v současných podmínkách českého školství". Řešitel.
Akademické stáže a konference
 • 2014/10 The Asian Conference on Education 2014 (ACE2014), Osaka, Japonsko.
 • 2014/03 4th International Conference of Applied Social Science (ICASS 2014), Singapore.
 • 2010/07 International Conference on Education, Economy & Society, Paříž, France; CLEMI; Bibliothèque nationale de France, Paris, Francie
 • 2009/03 2nd International Conference on Character Development Through Service and Experiential Learning, Singapore
 • 2008/10 Future and Reality of Gaming - Vienna Games Conference, Vídeň, Rakousko
 • 2008/09 6th Global Conference - Monsters and the Monstrous: Myths and Metaphors of Enduring Evil, Oxford, Velká Británie
 • 2008/07-08 International Conference on Education, Economy & Society, Paříž, France; CLEMI, Bibliothèque nationale de France, Paris, Francie
 • 2008/07 British Film Institute, Londýn, Velká Británie
 • 2008/03-04 NW Center For Excellence in Media Literacy, University of Washington, Seattle, USA
 • 2008/03 Society for Cinema and Media Studies Conference, Philadelphia, USA
 • 2007/10 British Film Institute, Londýn, Velká Británie
 • 2007/10 Institut national de l'audiovisuel, Paříž, Francie
 • 2007/06 AMLA, Media Literacy Education Research Summit, St. Louis, Missouri, USA
 • 2007/05 Centre for the Study of Children, Youth and Media / British Film Institute, Londýn, Velká Británie
 • 2007/05 Österreichisches Filmmuseum, der Abteilung "Filmvermittlung und wissenschaftliche Kooperationen", Vídeň, Rakousko
 • 2002/09-10 Die Fachschule für Sonderpädagogik, Heidelberg, Německo
Mimouniverzitní aktivity
 • 2012: autorka článků o fitness pro mysportsnutrition.com/Private Label Nutrition (Utah, USA).
 • 03/2004 - 06/2007: redaktorka filmového časopisu Blokbaster (Slovensko), filmpub.cz, kultura21.cz atd.
 • Člen ČPdS (Česká pedagogická společnost), ČAPV (Česká asociace pedagogického výzkumu), NECS (European Network for Cinema and Media Studies), výzkumné skupiny NECS "Characters and persons in audiovisual media", NAMLE (National Assotiation for Media Literacy Education
Zvané přednášky, semináře a pobyty
 • 03-04/2008: NW Center For Excellence in Media Literacy, University of Washington, Seattle, USA. Pozvání k badatelskému pobytu.
 • 29/11/2007: Didaktika nových médií a česká škola. Zvaná jednorázová přednáška na semináři Filosofie nových médií (Katedra filosofie ZČU Plzeň)
 • 30/11/2007: Audiovizální kultura ve výuce ZŠ a SŠ. Vedení workshopu na semináři Filosofie nových médií (Katedra filosofie ZČU Plzeň)
Vybrané publikace
 • KRÁTKÁ, Jana. The Importance of Identification with Fictional Characters. The International Journal of Adult, Community and Professional Learning, Champaign, Illinois, USA: Common Ground Publishing, 2014, roč. 20, č. 1, s. 43-59. ISSN 2328-6318. info
 • KRÁTKÁ, Jana. Fictional Stories as an Occasion for Narrative Sharing of Tacit Knowledge in Teacher Training. In Garry Lee. Advances in Educational Research: Applied social science, Vol. 52. Newark: IERI, 2014. s. 273-278, 6 s. ISBN 978-1-61275-066-8. info
 • KRÁTKÁ, Jana. When sets and reps aren’t enough: Tacit knowledge in the gym stories. In Edulearn14 Proceedings. Barcelona: IATD, 2014. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-84-617-0557-3. info
 • KRÁTKÁ, Jana. Tacit Knowledge of Trainee Teachers in Unexpected Educational Situations. In Lee, G.. Advances in Education Research, Vol. 61. 1. vyd. Newark: IERI, 2014. s. 264-271, 8 s. ISBN 978-1-61275-068-2. info
 • KRÁTKÁ, Jana. Common values of young people in a virtual community: Specifics of social communication and fan activities. In The international handbook of cultures of teacher education: Comparative international issues in curriculum and pedagogy. Strasbourg: Analytrics, 2012. s. 723-736, 14 s. ISBN 979-1-09-036501-8. info
 • KRÁTKÁ, Jana. Aktuální otázky teorie výchovy: Teoretická východiska, výzkumné nálezy a závěry pro praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 145 s. ISBN 978-80-210-5727-2. info
 • KRÁTKÁ, Jana. Experiential Learning and Health Eduaction through Identification with a Fictional Character. The International Journal of Learning, Champaign, Illinois, USA: Common Ground Publisher, 2010, roč. 17, č. 1, s. 117-133. ISSN 1447-9494. info
 • STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. The preparation of trainee teachers for the responsibilities of a class teacher. In New Pathways in the Professional Development of Teachers. Neue Wege in der Professionalisierung von Lehrer/-inne/-n. 1. vyd. Munster: LIT Verlag, 2010. s. 216-221, 6 s. ISBN 978-3-643-50153-0. info
 • KRÁTKÁ, Jana. Experiential learning through the audiovisual fictional stories: The relation between viewer's identified and favourite characters. In Edulearn10 Proceedings. 1. vyd. Barcelona: IATED, 2010. 10 s. ISBN 978-84-613-9386-2. info
 • KRÁTKÁ, Jana. Media education including media literacy and experiential learning. In Edulearn10 Proceedings. 1. vyd. Barcelona: IATED, 2010. 10 s. ISBN 978-84-613-9386-2. info
 • KRÁTKÁ, Jana. Zkušenostní učení prostřednictvím identifikace s fikčními postavami filmů a seriálů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 193 s. Spisy Pedagogické Fakulty MU svazek číslo 137. ISBN 978-80-210-5249-9. info
 • KRÁTKÁ, Jana. Czech-Slovak Film Database as a place of informal learning. In International conference of education, research and innovation Proceedings. Madrid: IATED, 2010. 5 s. ISBN 978-84-614-2439-9. info
 • KRÁTKÁ, Jana. The Relation between a Viewer and the Fictional Character in Light of his Activity, Reflection and Experiential Learning. The International Journal of Learning, USA: Common Ground Publishing LLC, 2009, roč. 16, č. 6, s. 157-168. ISSN 1447-9494. URL info
 • STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. Class teachers' views on the methods to influence pupils' health. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21 (2). 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 183-194, 12 s. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • STŘELEC, Stanislav a Jana KRÁTKÁ. The Support of the Health of pupils by the activities of the Class-Teacher. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. Brno: Paido, 2006. s. 383-394, 12 s. ISBN 978-80-7315-119-5. info

22. 5. 2015


Životopis: Mgr. Jana Krátká, Ph.D. (učo 42028), verze: čeština(1), změněno: 22. 5. 2015 18:36, J. Krátká

Další varianta: angličtina(1)