Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže a konference
Mimouniverzitní aktivity
Zvané přednášky, semináře a pobyty
Vybrané publikace

22. 5. 2015