Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS
Pracoviště
 • Katedra podnikového hospodářství
  Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně
  Lipová 41A, Brno, 602 00
  tel. +420 549 497 939
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010-2013 : Fakulta sociálních studií MU, magisterský studijní program Psychologie, Mgr., Ekopsychologická východiska inovací a zlepšování v podniku - případová studie
 • 2004-2011 : Ekonomicko-správní fakulta MU, doktorský studijní program Podniková ekonomika a management, Ph.D., Vliv zavedení čistší produkce na zaměstnanost a kvalifikaci v podniku
 • 2004-2009 : Fakulta sociálních studií MU, bakalářský studijní program Psychologie-Sociologie, Bc., Psychologická východiska environmentální výchovy
 • 2006-2007 : Blekinge Institute of Technology (Švédsko), magisterský studijní program Strategic Leadership Towards Sustainability, MSLS, Introducing Strategic Sustainable Development in a business incubator
 • 1999-2004: Ekonomicko-správní fakulta MU, magisterský studijní program Finanční podnikání, Ing., Investování do indexových aktiv
Přehled zaměstnání
 • 2011-: Ekonomicko-správní fakulta MU, Katedra podnikového hospodářství, odborný asistent
 • 2009-2010 : Přírodovědecká fakulta MU, Ústav chemie, asistent
 • 2005-2010 : Ekonomicko-správní fakulta MU, Katedra podnikového hospodářství, asistent
 • 2002-2004: Ekonomicko-správní fakulta MU, pomocná vědecká síla na Katedře podnikového hospodářství
Pedagogická činnost
 • Výuka v předmětech:
  - Rozvoj sociokulturních a manažerských dovedností
  - Řízení lidských zdrojů
  - Psychologie v obchodní činnosti firmy
  - Psychologie pro ekonomy
  - Týmová práce, komunikace a řízení
  - Přenositelné kompetence v environmentální praxi
  - Cross cultural issues and Negotiation
  - Human Resources Management

  Vedoucí bakalářských a diplomových prací z oblasti environmentálního managementu a čistší produkce; personálního managementu

Vědeckovýzkumná činnost
 • ResearcherID: H-2557-2013
 • Nezaměstnanost - ekonomický, sociální a psychologický problém (spolupráce na grantovém projektu GAČR)
 • Zlepšování a environmentální inovace v podniku - specifický výzkum na KPH ESF MU
 • Vliv zavedení čistší produkce na zaměstnanost a kvalifikaci v podniku - specifický výzkum na KPH ESF MU
 • Introducing Strategic Sustainable Development in a business incubator - výzkumný projekt ve spolupráci s Inova, Karlstad, Švédsko
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1. 8. 2006 – 11. 6. 2007: Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, SWE
  • Roční studijní pobyt na Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Švédsko. Absolvence programu Master's Programme in Strategic Leadership towards Sustainability. One year study in a master programme: Strategic Leadership towards Sustainability, Blekinge Institute of Technology, Karlskrona, Sweden.
Universitní aktivity
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky na ESF MU (bcl., mgr.)
Vybrané publikace
 • GATARIK, Eva a Viktor KULHAVÝ. How (not) to innovate towards sustainable enterprise models: Lessons from an explanatory case study. In Spender, J. C., Schiuma, G., Albino V. IFKAD 2015 10th International Forum on Knowledge Asset Dynamics. Culture, Innovation and Entrepreneurship: connecting the knowledge dots. Bari: Institute for Knowledge Asset Management, 2015. s. 2253-2262. ISBN 978-88-96687-07-9. URL info
 • GATARIK, Eva, Lenka JANOŠOVÁ, Michal JIRÁSEK, Viktor KULHAVÝ a Martin ŠTĚRBA. From Knowledge Management to Ecosystems of Innovation: A Scoping Review. Management. 2015, roč. 10, č. 1, s. 79-102. ISSN 1854-4231. URL info
 • KULHAVÝ, Viktor. Psychologie efektivního leadershipu - recenze. In Psychologie pro praxi. 2015. s. 137-138. ISSN 1803-8670. info
 • GATARIK, Eva, Viktor KULHAVÝ a Rainer BORN. The Epistemology of Resilient Organizations - Implications for Business Continuity Management. In Proceedings of the 7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management - Volume 3: KMIS. Lisabon, Portugalsko: INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2015. s. 93-97. ISBN 978-989-758-158-8. doi:10.5220/0005563100930097. info
 • GATARIK, Eva, Viktor KULHAVÝ a Rainer BORN. Enacting skilful performance in organizations: (the practice of turning theory into practice). In i-KNOW '15 Proceedings of the 15th International Conference on Knowledge Technologies and Data-driven Business. New York, USA: Association for Computing Machinery (ACM), 2015. s. 91-94. ISBN 978-1-4503-3721-2. doi:10.1145/2809563.2809565. info
 • GATARIK, Eva, Viktor KULHAVÝ a Rainer BORN. Framing skilful performance to enact organizational knowledge: (a proposal for the integration of data-driven and user-driven approaches to cognitive computing). In i-KNOW '15 Proceedings of the 15th International Conference on Knowledge Technologies and Data-driven Business. New York, USA: Association for Computing Machinery (ACM), 2015. s. 152-155. ISBN 978-1-4503-3721-2. doi:10.1145/2809563.2809610. info
 • KULHAVÝ, Viktor, Eva LYSOŇKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA a Adriana WYROBKOVÁ. Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6729-5. url info
 • KULHAVÝ, Viktor. Možnosti čistší produkce v ubytovacích a stravovacích službách. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny - Sborník recenzovaných příspěvků, díl II. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 2014. s. 116-122. ISBN 978-80-7435-367-3. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Supporting eco-innovation by green HRM practices. In IFKAD 2014: 9th Iinternational Forum on Knowledge Asset Dynamics: Knowledge And Management Models for Sustainable Growth. Matera, Itálie: IKAM-INST Knowledge Asset Management, 2014. s. 327-341. ISBN 978-88-96687-04-8. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Nezaměstnanost - recenze. In Psychologie pro praxi. 2014. s. 131-132. ISSN 1803-8670. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Viktor KULHAVÝ, Mojmír SNOPEK a Adriana WYROBKOVÁ. Nezaměstnaní otcové a matky: sociální, psychologické a zdravotní důsledky. Longitudinální studie – zkušenosti z dětství. In Konference Psychologie práce a organizace 2013. 2013. ISBN 978-80-244-3502-2. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Organizational continuous improvement from the perspective of conservation psychology. In André Martinuzzi, Norma Schönherr. Systemic Sustainability Management Complexity, Resilience and Systems Thinking. Vídeň: Vienna University for Economics and Business, 2013. s. 100-104. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Zlepšování a environmentální inovace v podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 173 s. ISBN 978-80-210-6158-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6158-2012. Flexibooks Munishop info
 • PROCHÁZKA, Jakub a Viktor KULHAVÝ. Postoje studentů ekonomie k práci a výkonu ve vztahu k očekávané výši výdělku. In Šmajsová Buchtová, B., Kulhavý, V., Procházka, J. (Eds.). Konference psychologie práce a organizace 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 9 s. ISBN 978-80-210-5490-5. info
 • PROCHÁZKA, Jakub a Viktor KULHAVÝ. Postoje studentů ekonomie k práci a výkonu ve vztahu k očekávané výši výdělku. Psychologie pro praxi. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011, roč. 4, 3-4, s. 39-47, 8 s. ISSN 1803-8670. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Možnosti participace pracovníků podniku v projektech čistší produkce. In Sborník příspěvků workshopu „Ekonomika a management“. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 86-95. ISBN 978-80-210-5596-4. info
 • SOUKOPOVÁ, Jana, Eduard BAKOŠ, Marie DOLEŽELOVÁ, Barbora KAPLANOVÁ, Viktor KULHAVÝ a Jarmila BERÁNKOVÁ. Ekonomika životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 330 s. ISBN 978-80-210-5644-2. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Vliv zavedení čistší produkce na zaměstnanost a kvalifikaci v podniku. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 2011. 221 s. Nepublikovaná disertační práce. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Mojmír SNOPEK. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijmací zkoušce z Testu studijních předpokladů. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 49 s. ISBN 978-80-210-5133-1. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Psychologie environmentálních problémů. Envigogika. Praha: Centrum pro otázky životního prostředí, 2010, V., č. 1, s. 15-17, 2 s. ISSN 1802-3061. URL info
 • VYBÍRAL, Zbyněk, Louis CASTONGUAY, Ester DANELOVÁ, Radek HODOVAL, Viktor KULHAVÝ, Romana PLCHOVÁ a Helena PŘIBYLOVÁ. Kolik je na světě psychoterapií? Psychoterapie. FSS MUNI, Brno, 2010, roč. 4, č. 1, 17 s. ISSN 1802-3983. info
 • KULHAVÝ, Viktor a Josef ŠLESINGER. Čistší produkce v odvětví povrchové úpravy kovů (galvanizace) - případová studie. In Ekonomika a management organizací. Brno: ESF MU, 2010. s. 235-251. ISBN 978-80-210-5273-4. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Psychological Solutions for Environmental Education. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health Education. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 139-160. ISBN 978-80-210-5260-4. info
 • KULHAVÝ, Viktor. K naturalizaci ekonomiky. In K problému ontologie kultury. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 74-79. ISBN 9788073997366. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Zkušenosti významné pro formování vztahu člověka k přírodě – shrnutí dosavadních poznatků. In Člověk + příroda = udržitelnost? : Texty o proměně vztahů lidí k přírodě, environmentální výchově a udržitelnosti. Praha: Zelený kruh, 2009. s. 90-99. info
 • KULHAVÝ, Viktor, Heidi BLANKENSHIP a Jonas LAGNERYD. Introducing strategic sustainable development in a business incubator. Progress in Industrial Ecology - An International Journal. Inderscience Publishers, 2009, Vol. 6, No. 3, s. 243-264, 21 s. ISSN 1476-8917. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Ekoterapie – léčba přírodou (?). Psychoterapie. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2009, roč. 3, č. 1, s. 30-34, 3 s. ISSN 1802-3983. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Psychologická východiska environmentální výchovy. Brno: Fakulta sociálních studií, 2008. 86 s. Bakalářská práce. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Psychologická východiska environmentální výchovy. In Sborník ze 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 2008. s. 125-145, 20 s. ISBN 978-80-7392-044-9. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Ecodesign in companies from a perspective of the Strategic Sustainable Development. In 2nd Special Focus Symposium on ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society. Zadar, Chorvatsko: Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb, Chorvatsko, 2008. s. 155-170, 15 s. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Mezinárodní konference "Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce". Praha: Univerzita Karlova, 2008. info
 • ŠMAJS, Josef. Potřebujeme filosofii přežití? Filosofický časopis. 2008, roč. 56, č. 4, s. 593-598. ISSN 0015-1831. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Recenze knihy Boženy Buchtové: Rétorika. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2008. 2 s. 76/2008. info
 • KULHAVÝ, Viktor, Jonas LAGNERYD a Heidi BLANKENSHIP. Introducing strategic sustainable development in a business incubator. 1. vyd. Karlskrona: Blekinge Institute of Technology, 2007. 120 s. Blekinge Institute of Technology. info
 • KULHAVÝ, Viktor, Jonas LAGNERYD a Heidi BLANKENSHIP. Introducing Strategic Sustainable Development in a business incubator. In Proceedings from the 13th Annual International Sustainable Development Research Conference. Västerås, Švédsko: Malardalen University, 2007. s. 1-10. info
 • KULHAVÝ, Viktor, Jonas LAGNERYD a Heidi BLANKENSHIP. Introducing strategic sustainable development in a business incubator. In Proceedings from the Corporate Responsibility Research Conference. Leeds: University of Leeds, 2007. s. 1-10. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Strategicky na udržitelný rozvoj v podniku. Praha: Economia, 2007. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Backcasting jako přístup k strategickému plánování. In Sborník z III. Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Zlín, 2007. s. 66-76, 10 s. ISBN 978-80-7318-529-9. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Dlouhodobě udržitelný rozvoj-příležitost pro zaměstnanost. In Sborník z mezinárodní konference Nezaměstnanost - technologické a sociální proměny práce. Brno: ESF MU, 2007. s. 149-160. ISBN 978-80-210-4422-7. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Strategický udržitelný rozvoj v začínajících podnicích. In Sborník specifického výzkumu Katedry podnikového hospodářství. Brno: ESF MU, 2007. s. 699-712, 13 s. ISBN 978-80-210-4466-1. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Skauting - výchova v přírodě, výchova k přírodě. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. Životné prostredie. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena a Viktor KULHAVÝ. Psychologie v obchodní činnosti firmy. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 101 s. I. ISBN 80-210-4061-0. info
 • KULHAVÝ, Viktor. K problému globalizace výchovy a vzdělávání - zkušenosti ze Švédska. Bratislava: Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. Životné prostredie. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS a Viktor KULHAVÝ. Rozvoj manažerských dovedností. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 150 s. I. ISBN 80-210-3858-6. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Řízení týmů. In Teorie řízení podniku. Sborník prací studentů doktorského studia. Brno: ESF MU, 2005. s. 152-177, 15 s. ISBN 80-210-3698-2. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Podnik a zdraví. In Vývojové tendence podniků. Brno: ESF MU, 2005. s. 669-679, 10 s. ISBN 80-210-3847-0. info
 • KULHAVÝ, Viktor. Koncepce The Natural Step. In Progressive Methods and Tools of Management and Economics of Companies. Brno: Faculty of Business and Management, 2005. s. 252-259. ISBN 80-214-3099-0. info

1. 7. 2014


Životopis: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS (učo 42121), verze: čeština(1), změněno: 1. 7. 2014 13:27, V. Kulhavý

Další varianta: angličtina(2)