Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Education and academic qualifications
 • 2012 – Master's degree in psychology at Comenius University, Faculty of Arts
Professional experience
 • 2018-present: Research assistant at Institute for Research of Children, Youth and Family
Teaching activities
 • Psychology of Adolescence, Youth Development, Foundations of Clinical Psychology and Psychology of Health, Baccalaureate thesis seminar
Research activities
 • Career adaptability of vocational upper-secondary school graduates during the school-to-work transition
Internship and stays for the purpose of study or work
 • 2015/02/02 – 2015/06/30: University of Neuchatel, Neuchatel, Freemover, CHE
Major publications
 • KVASKOVÁ, Lucia, Jan ŠIRŮČEK, Stanislav JEŽEK, Lucie HRUBÁ, Lenka LACINOVÁ a Petr MACEK. Personal Goals and Identity of Czech University Students. Emerging Adulthood. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2022, roč. 10, č. 2, s. 354-359. ISSN 2167-6968. doi:10.1177/2167696820917813. URL info
 • KVASKOVÁ, Lucia a Carlos Arturo ALMENARA. Time Perspective and Career Decision-Making Self-Efficacy : A Longitudinal Examination Among Young Adult Students. Journal of Career Development. Thousand Oaks: SAGE, 2021, roč. 48, č. 3, s. 229-242. ISSN 0894-8453. doi:10.1177/0894845319847292. URL info
 • HLAĎO, Petr, Lucia KVASKOVÁ, Stanislav JEŽEK, Andreas HIRSCHI a Petr MACEK. Career Adaptability and Social Support of Vocational Students Leaving Upper Secondary School. Journal of Career Assessment. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020, roč. 28, č. 3, s. 478-495. ISSN 1069-0727. doi:10.1177/1069072719884299. URL info
 • KVITKOVIČOVÁ, Lucia a Jana MÁCHOVÁ. Školní identita studentů středních odborných škol a vysokoškolských studentů. Lifelong Learning - celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017, roč. 7, č. 1, s. 32-53. ISSN 1804-526X. doi:10.11118/lifele2017070132. URL info
 • KVITKOVIČOVÁ, Lucia, Tomotaka UMEMURA a Petr MACEK. Roles of attachment relationships in emerging adults' career decision-making process : A two-year longitudinal research design. Journal of Vocational Behavior. Academic Press, 2017, roč. 101, August, s. 119-132. ISSN 0001-8791. doi:10.1016/j.jvb.2017.05.006. URL info
 • MACEK, Petr, Stanislav JEŽEK, Lenka LACINOVÁ, Ondřej BOUŠA, Lucia KVITKOVIČOVÁ, Radka NEUŽILOVÁ MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Emerging Adults in the Czech Republic: Views Into and Across Different Domains of Life. In R. Žukauskienė. Emerging Adulthood in a European Context. London New York: Routledge, 2016. s. 175-201. A Psychology Press. ISBN 978-1-138-80847-8. info
 • JEŽEK, Stanislav, Petr MACEK, Ondřej BOUŠA a Lucia KVITKOVIČOVÁ. Přechod do dospělosti. In Lenka Lacinová, Stanislav Ježek, Petr Macek. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2016. s. 9-22. Psychologie. ISBN 978-80-210-8400-1. info
 • KVITKOVIČOVÁ, Lucia, Jan MAREŠ, Jan ŠIRŮČEK a Lenka LACINOVÁ. Vynořující se dospělost v životní doméně studia a světa práce: Mezi vysokou školou a prací. In Lenka Lacinová, Stanislav Ježek, Petr Macek. Cesty do dospělosti: Psychologické a sociální charakteristiky dnešních dvacátníků. 1. vyd. Brno: MUNI Press, 2016. s. 75-91. Psychologie. ISBN 978-80-210-8400-1. info
 • KVITKOVIČOVÁ, Lucia a Jana MÁCHOVÁ. Kariérní rozhodování u českých studentů v období vynořující se dospělosti. Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání. 2016, roč. 6, č. 3, s. 32-52. ISSN 1804-526X. doi:10.11118/lifele2016060332. info

2020/06/16


Curriculum vitae: Mgr. Lucia Kvasková, Ph.D. (učo 426873), version: English(1), last update: 2020/06/16 21:24, L. Kvasková