Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže
Univerzitní aktivity
Mimouniversitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
Vybrané publikace

9. 4. 2024