Życiorys

Identyfikacja osoby
Miejsce pracy/Instytut
Stanowisko w Instytucie
Wykształcenie
Doświadczenie zawodowe
Działalność pedagogiczna
Działalność naukowo-badawcza
Staże naukowe
Działalność akademicka
Działalność poza uniwersytetem
Działalność redaktorska
Bibliografia

22. 11. 2019