Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáže
Archeologické výzkumy v zahraničí
Projekty
Ocenění vědeckou komunitou
Vybrané publikace

28. 6. 2017