Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Marie Blahutková, nar., 8.5.1958 ve Šlapanicích u Brna, vdaná, 1 dítě
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií MU, Katedra společenských věd ve sportu, Kamenice 5, 625 00Brno
Funkce na pracovišti
 • Docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2004: doc., habilitační přednáška - psychologie v kinantropologii
 • 2003: certifikát lektor Halliwickovy metody plavání A a B
 • 1998: Ph.D., obhajoba dizertační práce - psychologie v kinantropologii
 • 1985: PaedDr., státní rigorózní zkouška
 • 1983: ukončení studia na UJEP Brno učitelství pro 5. - 12. roč. komb. Tělesná výchova - zeměpis
 • 1977: maturita na Gymnáziu v Bučovicích
Přehled zaměstnání
 • 2004: FSpS MU, docent
 • 2002: FSpS MU, odborný asistent
 • 1984-2001: PdF MU (dříve UJEP), odborný asistent
 • 1983: ZDŠ Rajhrad, učitel
Pedagogická činnost
 • Přednášky: psychologie sportu, teorie a didaktika sportovní gymnastiky, psychomotorika, Euroteam, teorie a didaktika rytmické gymnastiky a lidových tanců, duševní hygiena, psychologie koučování, sociální psychologie pro manažery, psychologie koučování pro manažery, teambuilding, práce s klientem
 • Semináře a cvičení: psychologie sportu, teorie a didaktika sportovní gymnastiky, psychomotorika, Euroteam, teorie a didaktika rytmické gymnastiky a lidových tanců, duševní hygiena
 • Působení na letních výcvikových kurzech
 • Vedení diplomových prací, vedoucí a oponent
 • Semináře duševního zdraví
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1985: Státní výzkumný úkol - Objektivizace vybraných faktorů rozvoje vrcholové výkonnosti
 • 1997: Grant MŠMT, RS 99004 - Tělesná výchova a zdraví - člen řešitelského kolektivu
 • 1998: Grant MŠMT, RS 98019 - Tělesná výchova a zdraví na 2.st. ZŠ - člen řešitelského kolektivu
 • 1998: Dizertační práce: Problematika aspirační úrovně jako faktoru výkonové motivace u mládeže
 • 1999: Grant CES: JO7/98 144100001 výzkumný záměr Učitelé a zdraví (psychologický přístup) - spoluřešitel
 • 2004: Výzkumný projekt MŠMT 2004-5 Zneužívání prostředků s dopingovým účinkem mládeží v organizovaném a neorganizovaném sportu
 • 2004: Transformační a rozvojový projekt MŠMT ČR č. 211/2004 Integrovaný projekt CŽV na fakultách MU 2005-2011: Výzkumný záměr Pf MU Škola a zdraví 21 spoluřešitel (D1) 2009 - 2010: Projekt MZ Pohybem proti civilizačním chorobám
Akademické stáže
 • 2004: ten days stay on the University of Banská Bystrica
 • 2002: one month research stay at the Akademia vychowanija fyzycznego, Poznaň
 • 2002: five days stay at the Pedagogické a metodické centrum Prešov
 • 2003: one month research stay at the University of Lubljana
 • 2003: seven days stay at the Pedagogické a metodické centrum Prešov
 • 2010: two days stay on the FTVŠ UK Bratislava 2010: ten days on the UMB Banská Bystrica 2012: five days on the UMB Banská Bystrica
Universitní aktivity
 • Předseda oddílu sportovní gymnastiky VSK Univerzita Brno
Mimouniversitní aktivity
 • Člen České kinantropologické společnosti
 • Člen Vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport
 • Člen Asociace psychologů sportu ČR
 • Člen FEPSACU - Evropská asociace psychologů sportu
 • Člen Českomoravské psychologické společnosti
 • Místopředseda Asociace psychologů sportu ČR
Ocenění vědeckou komunitou
 • 1996,97,98: Ocenění děkanem za pedagogickou činnost pro učitelství 1.stupně ZŠ a 2.stupně ZŠ
Vybrané publikace
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Hana JANOŠKOVÁ a Kateřina VORÁČOVÁ. Sport jako prvek kvality života u vysokoškolských studentů. In Blahutková, M, Pacholík, V. Psychologie sportu v praxi. první. Brno: Fakulta sportovních studií, 2013, s. 28-38. ISBN 978-80-210-5976-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Hana JANOŠKOVÁ. Podíl psychomotorických aktivit na kvalitě života cvičenců v oddílech rekreační tělesné výchovy. In Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach. Rekrečný šport, zdravie, kvalita života. první. Košice: Ústav telesnej výchovy a športu, 2012, s. 22-23. ISBN 978-80-7097-934-1. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Stres v současné škole. In Konference Psychologie zdraví. 2012. ISBN 978-80-7308-417-2. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Využití pozitivních přístupů v psychologické přípravě sportovce. In 1. konference pozitivní psychologie v ČR. 2012. info
 • MATĚJKOVÁ, Eva, Jarmila KELNAROVÁ a Marie BLAHUTKOVÁ. Synrom vyhoření u učitelů. Sestra. Praha: Mladá fronta, 2012, roč. 22, č. 12, s. 32-34. ISSN 1210-0404. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Využití pozitivních přístupů ve vrcholovém sportu. In Blahutková, M., Pacholík, V. Psychologie sportu v praxi. první. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2012, s. 40-46. ISBN 978-80-210-5976-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Výzkumný záměr Škola a zdraví 21 a získané výsledky v oblasti sportovně pohybových aktivit. In Matišáková, I., Král, L., Poliaková, N., Grabczak, P. Ošetrovatelstvo - pohyb - zdravie. první. Trenčín: Fakulta zdravotnícka Tn UAD, 2011, s. 231-237, 468 s. ISBN 978-80-8075-487-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Stress in the Teaching Profession and its Elimination Through Movement. In Krejčí, M., Švejda, G., Schuster, J., Šerý, M., Kursová, V. Health Education and Quality of Life III. první. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011, s. 48-52. ISBN 978-80-7394-303-5. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Rodinné prostředí a výkon ve sportu u dětí a mládeže. In Asociace psychologů sportu. Psychologie sportu v praxi 2011. první. Praha: Filosofická fakulta UK Praha, 2011, s. 112-119. ISBN 978-80-7308-375-5. info
 • LOUKOVÁ, Tereza a Marie BLAHUTKOVÁ. The Influence of Psychomotor Activity in PE Classes on Attention of Younger School-Age Children. Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2011, roč. 2011/5, č. 3, s. 373-378. ISSN 1802-7679. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Use of Coping Strategies Based on Physical Activities on Stress Elimination in School Environment. In Research Editorial Board MU. Scool and Health Health Education:International Experiences. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 169-176. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Výzkum stresu ve škole. In Heller, D., Michálek, P. 28. Psychologické dny. první. Praha: Českomoravská psychologická společnost a Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 2010, s. 78-84. ISBN 978-80-213-2193-9. info
 • HRÁZSKÁ, Gabriela, Marie BLAHUTKOVÁ a Petr STAREC. Výzkum agresivity v interpersonálním vztahu mezi sportovci v krasobruslařských párových disciplínách. In Sport a kvalita života 2009. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 42-46. ISBN 978-80-210-5006-8. info
 • MEDIŠAUSKAITE, Vilma, Marie BLAHUTKOVÁ, Skaiste LASKIENE a Martin SEBERA. Self-esteem in adolescent basketball players: gender and age involvement. Kinesiologia Slovenica. Ljubljana: University of Ljubljana, 2009, roč. 15, č. 1, s. 42-48. ISSN 1318-2269. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Psychomotorická terapie jako součást projektu poradenství na Masarykově univerzitě. In Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika. první. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009, s. 138-143. ISBN 978-80-213-2007-9. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK, Viktor PÓČ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Ondřej SMOLKA. Pohybem proti civilizačním chorobám. první. Brno: Fakulta sportovních studií, 2009, 127 s. ISBN 978-80-210-5110-2. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Michal CHARVÁT. Stress in school. In School and Health 21. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 69-74. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Lucie BRŮŽKOVÁ, Eva MATĚJKOVÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Psychomotorická terapie. 2., rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 36 s. ISBN 978-80-210-5084-6. info
 • HOFER, Luděk, Marie BLAHUTKOVÁ a Josef PAVLÍK. Podíl biomechanické analýzy přeskoku přemet vpřed a dvojné salto vpřed skrčmo na výsledku sportovce v soutěži. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, 2008, roč. 2, 1., s. 62-71. ISSN 1802-7679. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Výkonová motivace a vrcholový sport. In Současný sportovní trénink. první. Praha: Olympia a ČOV, 2008, s. 252 - 257, 5 s. ISBN 978-80-7376-079-3. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Michal CHARVÁT. Bullying in schools. In Evžen Řehulka et al. : School and health in 21. centary. první. Brno: MSD, s.r.o., 2008, s. 141-147. 3/2008. ISBN 978-80-7392-043-2. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK, Dagmar TRÁVNÍKOVÁ, Ladislav BEDŘICH a Barbora JALOVECKÁ. The influence of socially economical processes on changes of psychological parameters of the personality of a university student with sport specialization. In Rudikovskije čtenija. první. Rostov na Donu: Ruská asociace psychologů tělesné výchovy a sportu, 2008, s. 52-55. info
 • PÓČ, Viktor, Marie BLAHUTKOVÁ a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Pohybem proti civilizačním chorobám. In Sport a kvalita života 2008. 1. vyd. Masarykova univerzita, Fakulta sportovní: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2008, s. 121-122. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • PACHOLÍK, Viktor a Marie BLAHUTKOVÁ. Prožitek z pohybu a prezentace vlastní identity. In Heller, Daniel; Charvát, Michal; Sobotková Irena. XXVI. Psychologické dny. první. Brno: Českomoravská psychologická společnost, 2008, s. 1-6. ISBN 978-80-210-4938-3. info
 • GREYEROVÁ, Olga a Marie BLAHUTKOVÁ. Vliv pohybových aktivit na změnu v edukačním procesu mentálně postižené mládeže. In Sport a kvalita života 2008. první. Brno: FSpS MU, 2008, s. 42-46. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Jana DLOUHÁ. A Meaning of a Game Specialist Work with a Kinesiology Therapeutics Specialization by Oncology Sick Children. In Quality of life. první. Brno: Pf MU, 2008, s. 49-55. ISBN 978-80-7392-073-9. info
 • DLOUHÁ, Jana a Marie BLAHUTKOVÁ. An Influence of Educational Process in Hospital Primary Schools on Sick Childrens Quality of Life. In Quality of Life. první. Brno: Pf MU, 2008, s. 56 - 71. ISBN 978-80-7392-073-9. info
 • DLOUHÁ, Jana a Marie BLAHUTKOVÁ. Leisure Time of Children in Hospital and Quality of Life. In Quality of Life. první. Brno: Pf MU, 2008, s. 72-77. ISBN 978-80-7392-073-9. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Jiří DAN. Health and Well-being Assessment: Some New Approaches and Methods. In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 127-132. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-041-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Zdeněk SIGMUND. Psychomotor Excersises for Communication Development in Children with Learning Disorders in Primary School. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. první. Brno: Paido, 2008, s. 37-42. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Use of Psychomotor Exercises in Communication Development in Primary School Pupils. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. první. Brno: Paido, 2008, s. 36-43. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK, Viktor PÓČ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Ondřej SMOLKA. Zvedni se a běž. první. Brno: Fakulta sportovních studií, 2008, 66 s. 4750/FSpS. ISBN 978-80-210-4790-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Eva MATĚJKOVÁ a Šárka KARMAZÍNOVÁ. Podíl psychomotorické terapie na kvalitě života seniorů. In Optimální působení tělesné zátěže. první. Hradec Králové: Pedagogická fakulta UHK, 2008, s. 1-5. ISBN 978-80-7041-994-6. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Šárka DVOŘÁKOVÁ a Aleš PROCHÁZKA. Teambuilding jako jedna z forem vzdělávání dospělých v oblasti sportovně pohybových aktivit. In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: MU, 2007, s. 27-31. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Šárka DVOŘÁKOVÁ. Reakce seniorů na nabídku sportovně pohybových aktivit pro zdraví. In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: MU, 2007, s. 26-32. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • JALOVECKÁ, Barbora, Marie BLAHUTKOVÁ a Michal CHARVÁT. Problems of mobbing as a powerful mechanism in social relations and its aplication in sporting enviroment. In Materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii psychologov fyzičeskoj kultury i sporta "Rudikovskije čtenija". první. Moskva: Rossijskij gosudarstvenij uviversitet fizičeskoj kultury sporta i turizma, 2007, s. 172 - 173. ISBN 978-5-903124-16-9. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Daniela JONÁŠOVÁ. Physical activity participation as a psychoprophylaxis of socially pathological features among young people. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 577-587. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Hana JANOŠKOVÁ a Věra VEČEŘOVÁ. Inovace volitelného studijního předmětu Tělesná výchova na vysoké škole. In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 25-29. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • BRŮŽKOVÁ, Lucie, Marie BLAHUTKOVÁ a Jaromír BRANČ. Moderní přístupy ke zdraví ve vztahu k Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání. In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 31-37. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • HÖFER, Luděk a Marie BLAHUTKOVÁ. Trenérské přístupy k biomechanické analýze techniky složitého gymnastického přeskoku přemet vpřed a dvojné salto vpřed skrčmo. In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 49-60. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • PACHOLÍK, Viktor, Daniela JONÁŠOVÁ a Marie BLAHUTKOVÁ. Pohybové aktivity zrakově postižené mládeže. In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 102-107. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš a Marie BLAHUTKOVÁ. VitaPowerRace jako nová pohybová aktivita. In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 5 s. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 92 s. 1. dotisk. ISBN 978-80-210-3067-1. info
 • NOVOTNÁ, Naďa, Marie BLAHUTKOVÁ a Eva OTTMÁROVÁ. Hry s netradičným náčiním. první. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, 2007, 34 s. Bratia Sabovci s. r. o. ISBN 978-80-8083-395-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Viktor PACHOLÍK. Halliwickova metoda plavání. Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: Gnosis, 2006, roč. 109, č. 18, s. 16-17. ISSN 0139-5718. Dostupná také elektronická verze článku info
 • SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Viktor PACHOLÍK a Pavlína RALEVSKÁ. Doping a hodnotové orientace u vrcholových sportovců adolescentů. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2006, s. 87-93, 8 s. ISBN 80-7041-104-X. URL info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. "Laciné" hraní. Gymnasion. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2006, roč. 2/2006, č. 6, s. 63-64. ISSN 1214-603X. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Michal CHARVÁT a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. The Influence of Sport on Quality of Life in the Adult Population. In Aging and Physical Activity 2006. první. Poznaň: Univerzity School of Physical Education, 2006, s. 5. ISBN 83-923916-2-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Pohyb a duševní zdraví jako výchova prožitkem. In Psychologie zdraví a kvalita života. první. Brno: MSD s.r.o Brno, 2006, s. 115 - 116. ISBN 80-86633-66-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Renata KLÁROVÁ. Spolupráce Fakulty sportovních studií v Evropském sociálním fondu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 2 s. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Michal CHARVÁT a Evžen ŘEHULKA. Hostilita ve škole. In Násilie na školách. první. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, 2006, s. 23-30. ISBN 80-8083-3125. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika pre každého. druhé. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešově, 2006, 106 s. Rocepo. ISBN 80-8045-430-2. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Daniela JONÁŠOVÁ a Hana STOJANÍKOVÁ. SOME OF THE EXPERIENCE GAINED DURING REALIZATION OF PRACTICAL PART OF RESEARCH PROJECT TEACHERS AND HEALTH, CARRIED OUT AT PDF MU. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 559-564. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Andrea FREMELOVÁ, Klára ORÁLKOVÁ a Hana WACKOVÁ. Nová psychomotorická cvičení 2. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2005, roč. 63. ročník, č. 1, s. 14-15. ISSN 0489-6718. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Andrea FREMELOVÁ, Klára ORÁLKOVÁ a Hana WACKOVÁ. Nová psychomotorická cvičení 3,4. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2005, roč. 2/63, č. 2, s. 11-12. ISSN 0489-6718. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Andrea FREMELOVÁ, Klára ORÁLKOVÁ a Hana WACKOVÁ. Nová psychomotorická cvičení 5. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2005, roč. 3/63, č. 3, s. 10. ISSN 0489-6718. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Adéla KRATOCHVÍLOVÁ. Nová psychomotorická cvičení 6. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2005, roč. 4/63, č. 4, s. 11. ISSN 0489-6718. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Jiřina KLENKOVÁ a Dana ZICHOVÁ. Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 56 s. PF MU,4087/Pd-5/05-17/99. ISBN 80-210-3627-3. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Andrea FREMELOVÁ. Prožitkovost prostřednictvím pohybových aktivit v rámci sexuální výchovy mentálně postižené mládeže. In Kontexty prožitku a kvalita života. první. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2005, s. 162-165. ISBN 80-7044-692-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Pavlína RALEVSKÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Vliv školní tělesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentů. In Pohybové aktivity a zdraví člověka. první. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2005, s. 156 - 160, 4 s. ISBN 80-7077-691-9. info
 • BEDŘICH, Ladislav, Marie BLAHUTKOVÁ a Martin SEBERA. Instituce v globální společnosti a její role v boji proti negativním jevům. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005, s. 53-61. ISBN 80-244-1116-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Ladislav BEDŘICH a Martin SEBERA. Psychologická charakteristika osobnosti vysokoškolského studenta v oboru tělesná výchova. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005, s. 221-226. ISBN 80-244-1116-4. info
 • SEBERA, Martin, Ladislav BEDŘICH, Marie BLAHUTKOVÁ, Aleš SEKOT, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005, s. 304-315. ISBN 80-244-1116-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Výuka psychologie sportu na fakultě sportovních studií MU v Brně. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. první. Brno: Paido, 2005, s. 47 - 50. ISBN 80-7315-112-X. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Luděk HÖFER. Health - oriented Physical Training in higher primary Education. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 805-814. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Daniela JONÁŠOVÁ a Hana STOJANÍKOVÁ. Některé zkušenosti z realizace praktických přístupů výzkumného záměru PdF MU Učitelé a zdraví. In School and Health 21. první. Brno: PAIDO, 2005, s. 307-312. ISBN 80-7315-119-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Nová psychomotorická cvičení 1. Sokol. ČOS - tiskové oddělení, 2004, roč. 61/2004, č. 11, s. 15 - 16. ISSN 0489-6718. info
 • BEDŘICH, Ladislav, Marie BLAHUTKOVÁ, Martin SEBERA a Maria OLŠAVSKÁ. Působení fotbalu na změny postojů v procesu socializace u rómských dětí. první. České Budějovice: JČU Pedagogická fakulta, České Budějovice, 2004, 130 s. ISBN 80-7040-721-2. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA a Patrick HAVELKA. Sexuální výchova mentálně postižených prostřednictvím prožitkových pohybových aktivit. In Sborník příspěvků Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. první. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec, 2004, s. 22 - 26. ISBN 80-7041-666-1. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Hana STOJANÍKOVÁ. Wellness jako součást výuky tělesné výchovy ve škole. In Sport a kvalita života. první. Brno: FSpS MU Brno, 2004, s. 17-21. ISBN 80-210-3541-2. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Anna NADOLSKA, Martyniec Viesza DLUZIEWSKA a Mária OĹŠAVSKÁ. Differences in care of Health in relation to Quality of life of Czech, Slovak and Polisch special school teachers. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 163 - 182, 19 s. ISBN 978-80-7315-093-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Andrea FREMELOVÁ, Klára ORÁLKOVÁ a Hana WACKOVÁ. Využití relaxačně aktivační metody v psychologii koučování. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 27-29. ISBN 80-210-3099-2. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Michal CHARVÁT. Vliv sportovně pohybových aktivit a sportu na duševní zdraví adolescentů v České republice. In Konference Telesná výchova a šport v tretóm tisícročí. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2003, s. 571 - 577. ISBN 80-8068-198-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. první. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2003, 92 s. ISBN 80-210-3067-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Evžen ŘEHULKA a Hana STOJANÍKOVÁ. Vliv učitele a školy na pohybovou aktivitu dětí vedoucí ke zdraví. In ŘEHULKA, Evžen a Hana STOJANÍKOVÁ. Zborník prác z 8. vedeckej konferencie Zdravá škola. první. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum Prešov, 2003, s. 31-36. ISBN 80-8045-320-9. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Maria OĹŠAVSKÁ. Zkušenosti s programy psychomotoriky u rómské populace v České republice a na Slovensku. In OĹŠAVSKÁ, Maria. Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a ke kvalitě života. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 80. ISBN 80-210-3261-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Jan CACEK. Vliv prožitkových herních pohybových aktivit na děti mladšího a staršího školního věku. In Prožitek a tělesnost. první. Praha: Asociace psychologů sportu ČR, 2003, s. 56-60. ISBN 80-903285-0-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika pro každého 1. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2002, roč. 59, č. 4, s. 9-10. ISSN 0489-6718. info
 • BLAHUTKOVA, Marie. Psychomotorika pro každého 2. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2002, roč 59, č. 5, s. 11-12. ISSN 0489-6718. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Hana VACKOVÁ a Jan CACEK. Vliv časového stresu na zatížení učitelů. In Učitelé a zdraví 4. první. Brno: nakl. Pavel Křepela, 2002, s. 75-79. ISBN 80-902653-9-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Výkonová motivace učitelů ve vztahu k duševnímu zdraví. In Učitelé a zdraví 4. první. Brno: nakl. Pavel Křepela, 2002, s. 61-65. ISBN 80-902653-9-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Výzkumný záměr Učitelé a zdraví a jeho podíl na rozvoji pohybové aktivity vedoucí ke zdraví. In Sborník příspěvků konference Tělesná výchova a sport 2002. první. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002, s. 42-45. ISBN 80-7083-649-0. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Jana HULIÁKOVÁ a Patrick HAVELKA. Vliv psychomotorických kontaktních činností a her na rozvoj emocionálních vztahů mentálně postižené mládeže v rámci sexuální výchovy. In Pohybem k integraci osob se zdravotním postižením. první. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2002, s. 66-70. Poybem k integraci osob se zdravotním postižením. ISBN 80-244-0535-0. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Vliv učitele a podíl školy na pohybovou aktivitu dětí vedoucí ke zdraví. Medicina sportiva. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařstv, 2002, roč. 11, č. 3, s. 197. ISSN 1210-5481. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Jan CACEK a Martin SEBERA. Péče o duševní hygienu sportovce při tréninku a soutěži. Medicina sportiva. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařstv, 2002, roč. 11, č. 3, s. 239. ISSN 1210-5481. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Vliv praktického uplatnění výzkumného záměru Učitelé a zdraví na pravidelnou pohybovou aktivitu učitelů a jeho úskalí. In ŘEHULKA, Evžen a Patrick HAVELKA. Psychológia v škole. první. Košice: Ústav humanitných vied Pf UPJŠ Košice, 2002, s. 253-257. ISBN 80-7097-497-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Evžen ŘEHULKA a Jan CACEK. Pohybová aktivita učitelů vedoucí ke zdraví. In Sborník příspěvků konference VI. Brněnské dny JÓGA A ZDRAVÍ. první. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela Brno, 2002, s. 181-186. ISBN 80-86669-01-7. info
 • SMÉKAL, Vladimír, Marie BLAHUTKOVA a Jan CACEK. Nové teoretické přístupy umožňující hlubší poznání dimenzí osobnosti sportovce. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: MU Brno, 2001, s. 185-187. sborník Pedagogické fakulty MU v Brně č. 162, řada. ISBN 80-210-2712-6. info
 • BLAHUTKOVA, Marie. Příspěvek k novým pohybovým formám v současné tělesné výchově. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta, 2001, s. 82-83. sborník prací Pf MU č. 158, řada tělovýchovná č. 1. ISBN 80-210-2573-5. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Evžen ŘEHULKA. Význam pohybové aktivity pro psychické zdraví učitele, trenéra a kouče. In Učitelé a zdraví 3. první. Brno: Psychologický ústav AV ČR, nakl. Pavel Křepela, 2001, s. 159-162. ISBN 80-902653-7-5. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Jan CACEK. Význam pohybových aktivit ve vztahu k poruchám osbnosti způsobené vlivem drogové závislosti u adolescentů. In Psychologické otázky adolescence. první. Blansko: Psychologický ústav AV ČR, nakl. Albert, 2001, s. 114-119. Psychologické otázky adolescence. ISBN 80-7326-001-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Vliv pohybové muzikoterapie na psychické zdraví učitelů. In Sborník z konference :Psychológia pre bezpečný svet". Bratislava: STIMUL Bratislava, 2001, s. 472-475. ISBN 80-88982-53-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Hana VACKOVÁ a Silvie MACHÁČKOVÁ. Návrh na zařazení zjednodušené formy Eurotýmu do učebních osnov tělesné výchovy. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 138-141. řada tělovýchovná č. 14. ISBN 80-210-2764-9. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Rozdíly aspirační úrovně jako faktoru výkonové motivace u sportující a nesportující mládeže. první. Praha: Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu, J. Martího 31, Praha, 2000, 13 s. Česká kinantropologie, roč. 3, č. 2/99. ISBN 1211-9261. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Zdena PAVLÍNKOVÁ. Využití netradičního náčiní v hodinách tělesné výchovy na I. stupni ZŠ. První. Brno: CDVU MU, 1999, 52 s. 1189/PM. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Matylda RŮŽIČKOVÁ. Sportovní gymnastika. Ženy II. díl. První. Brno: Ped. fak. MU, 1999, 67 s. ISBN 80-210-2040-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Pohybové vyjádření představy a prožitku a návrat k přirozenosti v tělesné výchově. In Sborník z věd. konference Cesta k tvořivé škole. In Cesta k tvořivé škole. První. Brno: Ped. fak. MU, 1999, 4 s. ISBN 80-210-1938-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Význam hry pro duševní zdraví člověka. In: Sborník ze 4. mezinárodní věd. konference Hry v programech TV procesů. První. Plzeň: Ped. fak. ZČU, 1999, 4 s. ISBN 80-7082-610-x. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Problematika motivace k výkonu a možnosti jejího formování. In: Sborník z věd. semináře Teorie a praxe v TV a sportu. In Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. První. Ústí nad Labem: Ped. fak. UJEP, 1999, s. 200-202. ISBN 80-7044-265-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Vliv psychomotorických cvičení na některé dimenze osobnosti dítěte ml. šk. věku a možnosti rozvoje poznání ve vztahu učitel - žák. První. Brno: Ped. fak. MU, 1999, 4 s. Sborník prací Pf MU č. 149 řada tělovýchovná č. 12. ISBN 80-210-2246-9. info
 • PAVLÍK, Josef a Marie BLAHUTKOVÁ. Sportovní gymnastika muži. První. Brno: Ped. fak. MU, 1999, 121 s. ISBN 80-210-2024-5. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorická cvičení. In Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. První. Brno: MU Brno, Pedagogická fakulta, 1999, s. 28-29. ISBN 80-210-2255-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Význam a vliv pohybové aktivity pro učitele a jeho zdraví. první. Brno: nakl. Pavel Křepela, Psychologický ústav AV ČR, 1999, 3 s. Učitelé a zdraví 2. ISBN 80-902653-2-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Vliv psychomotorických cvičení na některé dimenze osobnosti dítěte ml. šk. věku a možnosti rozvoje poznání ve vztahu učitel - žák. In: Sborník příspěvků k řešení grant. projektu MŠMT ČR Program zdravotně orientované těl. výchovy pro vzdělávací programy. První. Brno: Ped. fak. MU, 1998, 3 s. evid. č. RS 97 091. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Prožitek a přirozenost v tělesné výchově. Sokol. 1997, roč. 3, č. 5, s. 5-6. ISSN 0489-6718. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Výkonová motivace u sportovní mládeže mladšího školního věku. In Sbornik. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996, s. 79-80. ISBN 80-210-1480-6. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika v hodinách TV na ZŠ a její vliv na rozvoj osobnosti dítěte staršího škol.věku. In Sborník. Ústí nad Labem: UJEP PeF Ústní nad LABEM, 1996, s. 99-102. ISBN 80-7044-138-0. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Výkonová motivace u sportovní mládeže. In Sborník. Brno: Paido, 1995, s. 16-19. ISBN 80-85931-16-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie a Vladislav MUŽÍK. Determinanty motivace mládeže k pohybové aktivitě. In Sborník. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, s. 118-121. ISBN 80-210-0874-1. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Postavení psychomotoriky při výuce tělesné výchovy. In Sborník. Banská Bystrica: Vysoká škola pedagogická, 1993, s. 27-29. ISBN 80-210-0809-1. info

25. 10. 2012


Životopis: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (učo 614), verze: čeština(1), změněno: 25. 10. 2012 10:54, M. Blahutková

Další varianta: angličtina(2)