Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • Marie Blahutková, born 8th May 1958 in Šlapanice, Brno. Married, 1 child.
Workplace
 • Faculty of Sports Studies, Masaryk University, Department of Kinanthropology
  Sladkého 13
  617 00 Brno
Employment Position
 • Vice-dean of the Faculty of Sports Studies
 • Scientific assistant
 • Supervisor of distant studies
Education and Academic Qualifications
 • 2004: doc. degree, habilitation
 • 2003: Certificate – instructor of the Halliwick swimming method A and B
 • 1998: Ph.D. degree, dissertation defense
 • 1985: PaedDr. degree, state examination
 • 1983: completed education at UJEP Brno
 • 1977: school - leaving examination at Grammar school Bučovice
Employment Summary
 • 2004: Faculty of Sports Studies, MU, docent degree
 • 2002: Faculty of Sports Studies, MU, scientific assistant
 • 1984-until now: Faculty of Education, MU (before UJEP), scientific assistant
 • 1983: ZDŠ School Rajhrad, teacher
Pedagogical Activities
 • Lectures:
  sports psychology, theory and methodology of gymnastics, psychomotricity, Euroteam, theory and methodology of rhythmic gymnastics and folk dance, mental hygiene, psychology of coaching
 • Seminars and courses:
  sports psychology, theory and methodology of gymnastics, psychomotricity, Euroteam, theory and methodology of rhythmic gymnastics and folk dance, mental hygiene
 • Summer sports courses
 • Supervising master thesis – supervisor, opponent
 • Seminars on mental health
Scientific and Research Activities
 • 1985: State Investigation Project – The objectification of selected factors of the development of top sports performance
 • 1997: Grant of the Ministry of Education, RS 99004 – Physical Education and Health – member of the investigation team
 • 1998: Grant of the Ministry of Education, RS 98019 - Physical Education and Health, 2nd degree of schools - member of the investigation team
 • 1998: Dissertation: Questions of aspiration level as a factor of sports performance motivation in youth
 • 1999: Grant CES: JO7/98 144100001 the investigation project Teachers and Health (psychological approach) – co-investigator
 • 2004: Investigation project of the Ministry of Education 2004-5 Doping abuse by youth in organized and unorganized sports
 • 2004: Transformatoin and Development Project of the Ministry of Education n. 211/2004 Integrated project of lifelong education at faculties of the Masaryk University
Academical Stays
 • 2004: ten days stay in the University of Banská Bystrica, SK
 • 2002: one month research stay at the Akademia vychowanija fyzycznego, Poznaň
 • 2002: five days stay at the Pedagogical and Methodological Centre, Prešov
 • 2003: one month research stay at the University of Lubljana
 • 2003: seven days stay at the Pedagogical and Methodological Centre, Prešov
University Activities
 • Head of the gymnastics division VSK, Brno University
Extrauniversity Activities
 • Member of the Czech Kinanthropology Association
 • Member of the Scientific Association of Physical Education and Sports
 • Member of the Association of Sports Psychologists of the Czech Republic
 • Member of FEPSAC – European Federation of Sport Psychology
 • Member of the Czech-Moravian Psychological Association
 • Vice-head of the Association of Sports Psychologists of the Czech Republic
Appreciation of Science Community
 • 1996,97,98: Deans award for pedagogical activities in the area of primary and secundary education
Selected Publications
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Hana JANOŠKOVÁ and Kateřina VORÁČOVÁ. Sport jako prvek kvality života u vysokoškolských studentů (Sport as an element of the quality of life of university students). In Blahutková, M, Pacholík, V. Psychologie sportu v praxi. první. Brno: Fakulta sportovních studií, 2013, p. 28-38. ISBN 978-80-210-5976-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Hana JANOŠKOVÁ. Podíl psychomotorických aktivit na kvalitě života cvičenců v oddílech rekreační tělesné výchovy (The Influence of Psychomotor Activities on Quality of Life of Trainess in Recreational Physical Education). In Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach. Rekrečný šport, zdravie, kvalita života. první. Košice: Ústav telesnej výchovy a športu, 2012, p. 22-23. ISBN 978-80-7097-934-1. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Evžen ŘEHULKA. Stres v současné škole (Stress at School). In Konference Psychologie zdraví. 2012. ISBN 978-80-7308-417-2. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Využití pozitivních přístupů v psychologické přípravě sportovce (Use of positive approaches in psychological conditioning of sportsmen). In 1. konference pozitivní psychologie v ČR. 2012. info
 • MATĚJKOVÁ, Eva, Jarmila KELNAROVÁ and Marie BLAHUTKOVÁ. Synrom vyhoření u učitelů (Burnout among Teachers). Sestra. Praha: Mladá fronta, 2012, vol. 22, No 12, p. 32-34. ISSN 1210-0404. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Využití pozitivních přístupů ve vrcholovém sportu (The use of Positive Approaches in Professional Sports). In Blahutková, M., Pacholík, V. Psychologie sportu v praxi. první. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2012, p. 40-46. ISBN 978-80-210-5976-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Evžen ŘEHULKA. Výzkumný záměr Škola a zdraví 21 a získané výsledky v oblasti sportovně pohybových aktivit (Use of Coping Strategies Based on Physical Activities in Stress Elimination in School Environment). In Matišáková, I., Král, L., Poliaková, N., Grabczak, P. Ošetrovatelstvo - pohyb - zdravie. první. Trenčín: Fakulta zdravotnícka Tn UAD, 2011, p. 231-237, 468 pp. ISBN 978-80-8075-487-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Evžen ŘEHULKA. Stress in the Teaching Profession and its Elimination Through Movement. In Krejčí, M., Švejda, G., Schuster, J., Šerý, M., Kursová, V. Health Education and Quality of Life III. první. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011, p. 48-52. ISBN 978-80-7394-303-5. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Rodinné prostředí a výkon ve sportu u dětí a mládeže (Family Environment and Sports Performance in Children and Youth). In Asociace psychologů sportu. Psychologie sportu v praxi 2011. první. Praha: Filosofická fakulta UK Praha, 2011, p. 112-119. ISBN 978-80-7308-375-5. info
 • LOUKOVÁ, Tereza and Marie BLAHUTKOVÁ. The Influence of Psychomotor Activity in PE Classes on Attention of Younger School-Age Children. Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2011, 2011/5, No 3, p. 373-378. ISSN 1802-7679. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Evžen ŘEHULKA. Use of Coping Strategies Based on Physical Activities on Stress Elimination in School Environment. In Research Editorial Board MU. Scool and Health Health Education:International Experiences. první. Brno: Masarykova univerzita, 2010, p. 169-176. ISBN 978-80-210-5398-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Evžen ŘEHULKA. Výzkum stresu ve škole (Research on Stress in School). In Heller, D., Michálek, P. 28. Psychologické dny. první. Praha: Českomoravská psychologická společnost a Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 2010, p. 78-84. ISBN 978-80-213-2193-9. info
 • HRÁZSKÁ, Gabriela, Marie BLAHUTKOVÁ and Petr STAREC. Výzkum agresivity v interpersonálním vztahu mezi sportovci v krasobruslařských párových disciplínách (The Research of Aggressiveness in the Relationship between Athletes in Figure Skating Couples). In Sport a kvalita života 2009. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009, p. 42-46. ISBN 978-80-210-5006-8. info
 • MEDIŠAUSKAITE, Vilma, Marie BLAHUTKOVÁ, Skaiste LASKIENE and Martin SEBERA. Self-esteem in adolescent basketball players: gender and age involvement. Kinesiologia Slovenica. Ljubljana: University of Ljubljana, 2009, vol. 15, No 1, p. 42-48. ISSN 1318-2269. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Viktor PACHOLÍK. Psychomotorická terapie jako součást projektu poradenství na Masarykově univerzitě (Psychomotoric therapy as part of the project Quidance at the Masaryk university). In Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika. první. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009, p. 138-143. ISBN 978-80-213-2007-9. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK, Viktor PÓČ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ and Ondřej SMOLKA. Pohybem proti civilizačním chorobám (Movement against Civilization Diseases). první. Brno: Fakulta sportovních studií, 2009, 127 pp. ISBN 978-80-210-5110-2. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Michal CHARVÁT. Stress in school (Stress in School). In School and Health 21. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009, p. 69-74. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Lucie BRŮŽKOVÁ, Eva MATĚJKOVÁ and Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Psychomotorická terapie (Psychomotricity therapy). 2., rozšířené. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 36 pp. ISBN 978-80-210-5084-6. info
 • HOFER, Luděk, Marie BLAHUTKOVÁ and Josef PAVLÍK. Podíl biomechanické analýzy přeskoku přemet vpřed a dvojné salto vpřed skrčmo na výsledku sportovce v soutěži (The Proportion of Biomechanical Analysis of Vault Flip-flop and Double Tuck on the Result of an Athlete in a Competition). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, 2008, vol. 2, 1., p. 62-71. ISSN 1802-7679. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Viktor PACHOLÍK. Výkonová motivace a vrcholový sport (The Motivation to Performace and top Sport). In Současný sportovní trénink. první. Praha: Olympia a ČOV, 2008, p. 252 - 257, 5 pp. ISBN 978-80-7376-079-3. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Michal CHARVÁT. Bullying in schools. In Evžen Řehulka et al. : School and health in 21. centary. první. Brno: MSD, s.r.o., 2008, p. 141-147. 3/2008. ISBN 978-80-7392-043-2. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK, Dagmar TRÁVNÍKOVÁ, Ladislav BEDŘICH and Barbora JALOVECKÁ. The influence of socially economical processes on changes of psychological parameters of the personality of a university student with sport specialization. In Rudikovskije čtenija. první. Rostov na Donu: Ruská asociace psychologů tělesné výchovy a sportu, 2008, p. 52-55. info
 • PÓČ, Viktor, Marie BLAHUTKOVÁ and Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Pohybem proti civilizačním chorobám (With Movement Against Civilization Diseases). In Sport a kvalita života 2008. 1. vyd. Masarykova univerzita, Fakulta sportovní: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2008, p. 121-122. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • PACHOLÍK, Viktor and Marie BLAHUTKOVÁ. Prožitek z pohybu a prezentace vlastní identity (The feeling of the movements and presentation my sel esteem). In Heller, Daniel; Charvát, Michal; Sobotková Irena. XXVI. Psychologické dny. první. Brno: Českomoravská psychologická společnost, 2008, p. 1-6. ISBN 978-80-210-4938-3. info
 • GREYEROVÁ, Olga and Marie BLAHUTKOVÁ. Vliv pohybových aktivit na změnu v edukačním procesu mentálně postižené mládeže (The Influence of the Motor Activities on Changes in Educational Process of Pupils with a Minor Mental Retardation). In Sport a kvalita života 2008. první. Brno: FSpS MU, 2008, p. 42-46. ISBN 978-80-210-4716-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Jana DLOUHÁ. A Meaning of a Game Specialist Work with a Kinesiology Therapeutics Specialization by Oncology Sick Children. In Quality of life. první. Brno: Pf MU, 2008, p. 49-55. ISBN 978-80-7392-073-9. info
 • DLOUHÁ, Jana and Marie BLAHUTKOVÁ. An Influence of Educational Process in Hospital Primary Schools on Sick Childrens Quality of Life. In Quality of Life. první. Brno: Pf MU, 2008, p. 56 - 71. ISBN 978-80-7392-073-9. info
 • DLOUHÁ, Jana and Marie BLAHUTKOVÁ. Leisure Time of Children in Hospital and Quality of Life. In Quality of Life. první. Brno: Pf MU, 2008, p. 72-77. ISBN 978-80-7392-073-9. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Jiří DAN. Health and Well-being Assessment: Some New Approaches and Methods. In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 127-132. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-041-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Zdeněk SIGMUND. Psychomotor Excersises for Communication Development in Children with Learning Disorders in Primary School. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. první. Brno: Paido, 2008, p. 37-42. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Use of Psychomotor Exercises in Communication Development in Primary School Pupils. In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. první. Brno: Paido, 2008, p. 36-43. ISBN 978-80-7315-167-6. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK, Viktor PÓČ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ and Ondřej SMOLKA. Zvedni se a běž (Get up and go). první. Brno: Fakulta sportovních studií, 2008, 66 pp. 4750/FSpS. ISBN 978-80-210-4790-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Eva MATĚJKOVÁ and Šárka KARMAZÍNOVÁ. Podíl psychomotorické terapie na kvalitě života seniorů (The Share of psychomotor Therapy on Quality of Life). In Optimální působení tělesné zátěže. první. Hradec Králové: Pedagogická fakulta UHK, 2008, p. 1-5. ISBN 978-80-7041-994-6. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Šárka DVOŘÁKOVÁ and Aleš PROCHÁZKA. Teambuilding jako jedna z forem vzdělávání dospělých v oblasti sportovně pohybových aktivit (Teambuilding as One of the Forms of Adult Education in). In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: MU, 2007, p. 27-31. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Šárka DVOŘÁKOVÁ. Reakce seniorů na nabídku sportovně pohybových aktivit pro zdraví (Responses of Seniors to the Supply of University). In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: MU, 2007, p. 26-32. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • JALOVECKÁ, Barbora, Marie BLAHUTKOVÁ and Michal CHARVÁT. Problems of mobbing as a powerful mechanism in social relations and its aplication in sporting enviroment. In Materialy Meždunarodnoj naučnoj konferencii psychologov fyzičeskoj kultury i sporta "Rudikovskije čtenija". první. Moskva: Rossijskij gosudarstvenij uviversitet fizičeskoj kultury sporta i turizma, 2007, p. 172 - 173. ISBN 978-5-903124-16-9. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Daniela JONÁŠOVÁ. Physical activity participation as a psychoprophylaxis of socially pathological features among young people. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 577-587. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Hana JANOŠKOVÁ and Věra VEČEŘOVÁ. Inovace volitelného studijního předmětu Tělesná výchova na vysoké škole (Innovation of voluntary subject Physical education at university). In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 25-29. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • BRŮŽKOVÁ, Lucie, Marie BLAHUTKOVÁ and Jaromír BRANČ. Moderní přístupy ke zdraví ve vztahu k Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání (Modern Approaches Towards Health in the Relation to Framework Educational Programs for Pre-school). In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 31-37. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • HÖFER, Luděk and Marie BLAHUTKOVÁ. Trenérské přístupy k biomechanické analýze techniky složitého gymnastického přeskoku přemet vpřed a dvojné salto vpřed skrčmo (Approach of Coaches to Biomechanical Analysis of Mens vault Flip-flap and Double Front Tuck). In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 49-60. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • PACHOLÍK, Viktor, Daniela JONÁŠOVÁ and Marie BLAHUTKOVÁ. Pohybové aktivity zrakově postižené mládeže (The Locomotive Activity of Visual Handicapped Youth). In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 102-107. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • POSPÍŠIL, Tomáš and Marie BLAHUTKOVÁ. VitaPowerRace jako nová pohybová aktivita (VitaPowerRace as a New Physical Activity). In Sport a kvalita života 2007. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 5 pp. ISBN 978-80-210-4435-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika (Psychomotricity). 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 92 pp. 1. dotisk. ISBN 978-80-210-3067-1. info
 • NOVOTNÁ, Naďa, Marie BLAHUTKOVÁ and Eva OTTMÁROVÁ. Hry s netradičným náčiním (Games with untraditional props). první. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, 2007, 34 pp. Bratia Sabovci s. r. o. ISBN 978-80-8083-395-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Viktor PACHOLÍK. Halliwickova metoda plavání (The Halliwick swimming methods). Učitelské noviny : týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: Gnosis, 2006, roč. 109, č. 18, p. 16-17. ISSN 0139-5718. Dostupná také elektronická verze článku info
 • SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Viktor PACHOLÍK and Pavlína RALEVSKÁ. Doping a hodnotové orientace u vrcholových sportovců adolescentů (Doping and Value Orientation of Top Sports of Adolescents). In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2006, p. 87-93, 8 pp. ISBN 80-7041-104-X. URL info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Viktor PACHOLÍK and Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. "Laciné" hraní (The games one many). Gymnasion. Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2006, 2/2006, No 6, p. 63-64. ISSN 1214-603X. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Michal CHARVÁT and Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. The Influence of Sport on Quality of Life in the Adult Population. In Aging and Physical Activity 2006. první. Poznaň: Univerzity School of Physical Education, 2006, p. 5. ISBN 83-923916-2-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Evžen ŘEHULKA. Pohyb a duševní zdraví jako výchova prožitkem (The movement and mental health and physical education). In Psychologie zdraví a kvalita života. první. Brno: MSD s.r.o Brno, 2006, p. 115 - 116. ISBN 80-86633-66-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Renata KLÁROVÁ. Spolupráce Fakulty sportovních studií v Evropském sociálním fondu (The cooperation Faculty of sport studies in ESF). první. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 2 pp. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Michal CHARVÁT and Evžen ŘEHULKA. Hostilita ve škole (The hostility in school). In Násilie na školách. první. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Béla, 2006, p. 23-30. ISBN 80-8083-3125. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika pre každého (Psychomotorics for oll people). druhé. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum v Prešově, 2006, 106 pp. Rocepo. ISBN 80-8045-430-2. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Daniela JONÁŠOVÁ and Hana STOJANÍKOVÁ. SOME OF THE EXPERIENCE GAINED DURING REALIZATION OF PRACTICAL PART OF RESEARCH PROJECT TEACHERS AND HEALTH, CARRIED OUT AT PDF MU. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 1 AND 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 559-564. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Andrea FREMELOVÁ, Klára ORÁLKOVÁ and Hana WACKOVÁ. Nová psychomotorická cvičení 2. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2005, 63. ročník, No 1, p. 14-15. ISSN 0489-6718. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Andrea FREMELOVÁ, Klára ORÁLKOVÁ and Hana WACKOVÁ. Nová psychomotorická cvičení 3,4. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2005, 2/63, No 2, p. 11-12. ISSN 0489-6718. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Andrea FREMELOVÁ, Klára ORÁLKOVÁ and Hana WACKOVÁ. Nová psychomotorická cvičení 5. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2005, 3/63, No 3, p. 10. ISSN 0489-6718. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Adéla KRATOCHVÍLOVÁ. Nová psychomotorická cvičení 6. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2005, 4/63, No 4, p. 11. ISSN 0489-6718. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Jiřina KLENKOVÁ and Dana ZICHOVÁ. Psychomotorické hry pro děti s poruchami pozornosti a pro hyperaktivní děti (The psychomotorocics games for the children s with syndrom ADD end ADHD). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 56 pp. PF MU,4087/Pd-5/05-17/99. ISBN 80-210-3627-3. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Andrea FREMELOVÁ. Prožitkovost prostřednictvím pohybových aktivit v rámci sexuální výchovy mentálně postižené mládeže. In Kontexty prožitku a kvalita života. první. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2005, p. 162-165. ISBN 80-7044-692-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Pavlína RALEVSKÁ and Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Vliv školní tělesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentů (The Influence of School Physical Education on Aggressivity and Displays of Aggressive Behaviour in Adolescents). In Pohybové aktivity a zdraví člověka. první. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2005, p. 156 - 160, 4 pp. ISBN 80-7077-691-9. info
 • BEDŘICH, Ladislav, Marie BLAHUTKOVÁ and Martin SEBERA. Instituce v globální společnosti a její role v boji proti negativním jevům. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005, p. 53-61. ISBN 80-244-1116-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Ladislav BEDŘICH and Martin SEBERA. Psychologická charakteristika osobnosti vysokoškolského studenta v oboru tělesná výchova. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005, p. 221-226. ISBN 80-244-1116-4. info
 • SEBERA, Martin, Ladislav BEDŘICH, Marie BLAHUTKOVÁ, Aleš SEKOT, Jan NOVOTNÝ and Jaroslav NEKOLA. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005, p. 304-315. ISBN 80-244-1116-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Výuka psychologie sportu na fakultě sportovních studií MU v Brně. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. první. Brno: Paido, 2005, p. 47 - 50. ISBN 80-7315-112-X. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Luděk HÖFER. Health - oriented Physical Training in higher primary Education. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2005, p. 805-814. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Daniela JONÁŠOVÁ and Hana STOJANÍKOVÁ. Některé zkušenosti z realizace praktických přístupů výzkumného záměru PdF MU Učitelé a zdraví (Some of the Experience Gained during realization of practical Part of research Project Teachers and Health, Carried out at PfD MU). In School and Health 21. první. Brno: PAIDO, 2005, p. 307-312. ISBN 80-7315-119-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Nová psychomotorická cvičení 1. (New psychomotoric education 1). Sokol. ČOS - tiskové oddělení, 2004, 61/2004, No 11, p. 15 - 16. ISSN 0489-6718. info
 • BEDŘICH, Ladislav, Marie BLAHUTKOVÁ, Martin SEBERA and Maria OLŠAVSKÁ. Působení fotbalu na změny postojů v procesu socializace u rómských dětí (The influence on changes position in the process of socialization gipsy children). první. České Budějovice: JČU Pedagogická fakulta, České Budějovice, 2004, 130 pp. ISBN 80-7040-721-2. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA and Patrick HAVELKA. Sexuální výchova mentálně postižených prostřednictvím prožitkových pohybových aktivit. In Sborník příspěvků Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. první. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec, 2004, p. 22 - 26. ISBN 80-7041-666-1. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Hana STOJANÍKOVÁ. Wellness jako součást výuky tělesné výchovy ve škole (Wellness - the influence of physical activities in school). In Sport a kvalita života. první. Brno: FSpS MU Brno, 2004, p. 17-21. ISBN 80-210-3541-2. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Anna NADOLSKA, Martyniec Viesza DLUZIEWSKA and Mária OĹŠAVSKÁ. Differences in care of Health in relation to Quality of life of Czech, Slovak and Polisch special school teachers (Differences in care of health in relation to quality of life of Czech, Slovak and Polisch special school teachers). In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004, p. 163 - 182, 19 pp. ISBN 978-80-7315-093-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Andrea FREMELOVÁ, Klára ORÁLKOVÁ and Hana WACKOVÁ. Využití relaxačně aktivační metody v psychologii koučování (Application of relaxatialy activation method in psychology of training). In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, p. 27-29. ISBN 80-210-3099-2. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Michal CHARVÁT. Vliv sportovně pohybových aktivit a sportu na duševní zdraví adolescentů v České republice. In Konference Telesná výchova a šport v tretóm tisícročí. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2003, p. 571 - 577. ISBN 80-8068-198-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika (Psychomotorics). první. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2003, 92 pp. ISBN 80-210-3067-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Evžen ŘEHULKA and Hana STOJANÍKOVÁ. Vliv učitele a školy na pohybovou aktivitu dětí vedoucí ke zdraví (The influence of the teachers and school to the physical activities of the children leading to the health). In ŘEHULKA, Evžen and Hana STOJANÍKOVÁ. Zborník prác z 8. vedeckej konferencie Zdravá škola. první. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum Prešov, 2003, p. 31-36. ISBN 80-8045-320-9. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Maria OĹŠAVSKÁ. Zkušenosti s programy psychomotoriky u rómské populace v České republice a na Slovensku (Experience with Psychomotor Programmes in Romany Population in Czech Republic and in Slovakia). In OĹŠAVSKÁ, Maria. Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a ke kvalitě života. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, p. 80. ISBN 80-210-3261-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Jan CACEK. Vliv prožitkových herních pohybových aktivit na děti mladšího a staršího školního věku (The influence of enjoyment physical activities on the children in school). In Prožitek a tělesnost. první. Praha: Asociace psychologů sportu ČR, 2003, p. 56-60. ISBN 80-903285-0-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika pro každého 1. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2002, roč. 59, No 4, p. 9-10. ISSN 0489-6718. info
 • BLAHUTKOVA, Marie. Psychomotorika pro každého 2. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2002, roč 59, No 5, p. 11-12. ISSN 0489-6718. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Hana VACKOVÁ and Jan CACEK. Vliv časového stresu na zatížení učitelů (Influence time stress on load of teachers). In Učitelé a zdraví 4. první. Brno: nakl. Pavel Křepela, 2002, p. 75-79. ISBN 80-902653-9-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Výkonová motivace učitelů ve vztahu k duševnímu zdraví (Motivation achievement of teachers in relation with mental health). In Učitelé a zdraví 4. první. Brno: nakl. Pavel Křepela, 2002, p. 61-65. ISBN 80-902653-9-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Evžen ŘEHULKA. Výzkumný záměr Učitelé a zdraví a jeho podíl na rozvoji pohybové aktivity vedoucí ke zdraví (The research Teacher and Health and its concernin development of motoric activities of teachers leading to health). In Sborník příspěvků konference Tělesná výchova a sport 2002. první. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002, p. 42-45. ISBN 80-7083-649-0. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Jana HULIÁKOVÁ and Patrick HAVELKA. Vliv psychomotorických kontaktních činností a her na rozvoj emocionálních vztahů mentálně postižené mládeže v rámci sexuální výchovy. In Pohybem k integraci osob se zdravotním postižením. první. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2002, p. 66-70. Poybem k integraci osob se zdravotním postižením. ISBN 80-244-0535-0. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Evžen ŘEHULKA. Vliv učitele a podíl školy na pohybovou aktivitu dětí vedoucí ke zdraví (The influence of teacher and school at the childrens activity leading to health). Medicina sportiva. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařstv, 2002, vol. 11, No 3, p. 197. ISSN 1210-5481. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Jan CACEK and Martin SEBERA. Péče o duševní hygienu sportovce při tréninku a soutěži (Taking care of mental hygiene of a sportsman during practice and competition). Medicina sportiva. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařstv, 2002, vol. 11, No 3, p. 239. ISSN 1210-5481. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Vliv praktického uplatnění výzkumného záměru Učitelé a zdraví na pravidelnou pohybovou aktivitu učitelů a jeho úskalí (The influence of the practical use of the experimental programme "Teachers and health" on periodic kinetic activities of the teachers and its difficulty). In ŘEHULKA, Evžen and Patrick HAVELKA. Psychológia v škole. první. Košice: Ústav humanitných vied Pf UPJŠ Košice, 2002, p. 253-257. ISBN 80-7097-497-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Evžen ŘEHULKA and Jan CACEK. Pohybová aktivita učitelů vedoucí ke zdraví (Pro-health physical activity of the teachers). In Sborník příspěvků konference VI. Brněnské dny JÓGA A ZDRAVÍ. první. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela Brno, 2002, p. 181-186. ISBN 80-86669-01-7. info
 • SMÉKAL, Vladimír, Marie BLAHUTKOVA and Jan CACEK. Nové teoretické přístupy umožňující hlubší poznání dimenzí osobnosti sportovce (New theoretical approaches which enable deeper recognition of the dimensions of the sportsmen individuality). In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: MU Brno, 2001, p. 185-187. sborník Pedagogické fakulty MU v Brně č. 162, řada. ISBN 80-210-2712-6. info
 • BLAHUTKOVA, Marie. Příspěvek k novým pohybovým formám v současné tělesné výchově (The report with the new motoric activities in same time of physical activity). In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta, 2001, p. 82-83. sborník prací Pf MU č. 158, řada tělovýchovná č. 1. ISBN 80-210-2573-5. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Evžen ŘEHULKA. Význam pohybové aktivity pro psychické zdraví učitele, trenéra a kouče (The importance of physical activity for psychical health of teachers, instructors and caoches). In Učitelé a zdraví 3. první. Brno: Psychologický ústav AV ČR, nakl. Pavel Křepela, 2001, p. 159-162. ISBN 80-902653-7-5. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Jan CACEK. Význam pohybových aktivit ve vztahu k poruchám osbnosti způsobené vlivem drogové závislosti u adolescentů (Significance of motoric activities in relation to defects of personality caused by effect of drug dependence in adolescents). In Psychologické otázky adolescence. první. Blansko: Psychologický ústav AV ČR, nakl. Albert, 2001, p. 114-119. Psychologické otázky adolescence. ISBN 80-7326-001-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Vliv pohybové muzikoterapie na psychické zdraví učitelů (The importance of musik - terapie for psychical health of teachers). In Sborník z konference :Psychológia pre bezpečný svet". Bratislava: STIMUL Bratislava, 2001, p. 472-475. ISBN 80-88982-53-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie, Hana VACKOVÁ and Silvie MACHÁČKOVÁ. Návrh na zařazení zjednodušené formy Eurotýmu do učebních osnov tělesné výchovy (Euroteam in the teaching programme of physical education). In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2001, p. 138-141. řada tělovýchovná č. 14. ISBN 80-210-2764-9. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Rozdíly aspirační úrovně jako faktoru výkonové motivace u sportující a nesportující mládeže (Differences in aspiration level as a factor of performance motivation in athletes and non-athletes). první. Praha: Univerzita Karlova Fakulta tělesné výchovy a sportu, J. Martího 31, Praha, 2000, 13 pp. Česká kinantropologie, roč. 3, č. 2/99. ISBN 1211-9261. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Zdena PAVLÍNKOVÁ. Využití netradičního náčiní v hodinách tělesné výchovy na I. stupni ZŠ (The exploitation of non - traditional equipment in P.E. lessons at elementary schools). První. Brno: CDVU MU, 1999, 52 pp. 1189/PM. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Matylda RŮŽIČKOVÁ. Sportovní gymnastika. Ženy II. díl (Sports gymnastics.s Women II.). První. Brno: Ped. fak. MU, 1999, 67 pp. ISBN 80-210-2040-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Pohybové vyjádření představy a prožitku a návrat k přirozenosti v tělesné výchově. In Sborník z věd. konference Cesta k tvořivé škole (Motor expression of imagination and emotional experience and return back to naturalness in P.E.). In Cesta k tvořivé škole. První. Brno: Ped. fak. MU, 1999, 4 pp. ISBN 80-210-1938-7. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Význam hry pro duševní zdraví člověka. In: Sborník ze 4. mezinárodní věd. konference Hry v programech TV procesů (The importance of a game for the person's mental health.). První. Plzeň: Ped. fak. ZČU, 1999, 4 pp. ISBN 80-7082-610-x. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Problematika motivace k výkonu a možnosti jejího formování. In: Sborník z věd. semináře Teorie a praxe v TV a sportu (The question of motivation towards a performance and the possibilities of its formation). In Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. První. Ústí nad Labem: Ped. fak. UJEP, 1999, p. 200-202. ISBN 80-7044-265-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Vliv psychomotorických cvičení na některé dimenze osobnosti dítěte ml. šk. věku a možnosti rozvoje poznání ve vztahu učitel - žák. (The influence of psychomotoric excercises on certain dimensions of the personality of an early-school-age child and the possibilities of the awareness development in the teacher -pupil relationship.). První. Brno: Ped. fak. MU, 1999, 4 pp. Sborník prací Pf MU č. 149 řada tělovýchovná č. 12. ISBN 80-210-2246-9. info
 • PAVLÍK, Josef and Marie BLAHUTKOVÁ. Sportovní gymnastika muži (Sports gymnastics). První. Brno: Ped. fak. MU, 1999, 121 pp. ISBN 80-210-2024-5. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorická cvičení (Psychomotorik exercise). In Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. První. Brno: MU Brno, Pedagogická fakulta, 1999, p. 28-29. ISBN 80-210-2255-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Význam a vliv pohybové aktivity pro učitele a jeho zdraví (Importance and effect of the exercise activity for teacher and his health). první. Brno: nakl. Pavel Křepela, Psychologický ústav AV ČR, 1999, 3 pp. Učitelé a zdraví 2. ISBN 80-902653-2-4. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Vliv psychomotorických cvičení na některé dimenze osobnosti dítěte ml. šk. věku a možnosti rozvoje poznání ve vztahu učitel - žák. In: Sborník příspěvků k řešení grant. projektu MŠMT ČR Program zdravotně orientované těl. výchovy pro vzdělávací programy (The influence of psychomotoric exercises on some dimensions of personality in the jangis school age child and recognizing possibilites for development in the teacher - pupil relationship). První. Brno: Ped. fak. MU, 1998, 3 pp. evid. č. RS 97 091. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Prožitek a přirozenost v tělesné výchově (Enjoyment and naturalness in physical education). Sokol. 1997, vol. 3, No 5, p. 5-6. ISSN 0489-6718. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Výkonová motivace u sportovní mládeže mladšího školního věku (Performance motivation of sporting youth). In Sbornik. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996, p. 79-80. ISBN 80-210-1480-6. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika v hodinách TV na ZŠ a její vliv na rozvoj osobnosti dítěte staršího škol.věku (Psychomotorics in P.E. lessons at elementary schools and its influence on the development of the personality of an old-school-age child). In Sborník. Ústí nad Labem: UJEP PeF Ústní nad LABEM, 1996, p. 99-102. ISBN 80-7044-138-0. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Výkonová motivace u sportovní mládeže (Performance Motivation In Youth Sportsmen). In Sborník. Brno: Paido, 1995, p. 16-19. ISBN 80-85931-16-8. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie and Vladislav MUŽÍK. Determinanty motivace mládeže k pohybové aktivitě. (Determinants of youth´s motivation to physical activities.). In Sborník. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, p. 118-121. ISBN 80-210-0874-1. info
 • BLAHUTKOVÁ, Marie. Postavení psychomotoriky při výuce tělesné výchovy. (The position of psychomotorics in the teaching of physical education.). In Sborník. Banská Bystrica: Vysoká škola pedagogická, 1993, p. 27-29. ISBN 80-210-0809-1. info

2007/03/02


Curriculum vitae: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. (učo 614), version: English(2), last update: 2007/03/02 10:22, M. Blahutková

Another Variant: Czech(1)