Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
  • Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., nar. 1.6.1972 v Brně, ženatý, dvě děti (Jiří, Karel)
Pracoviště
  • katedra historie
Vybrané publikace
  • MIHOLA, Jiří. K problematice ženských řeholních institucí a jejich místu ve společnosti na Moravě v 19. století v kontextu dějepisné výuky. In Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 163-166. ISBN 80-86633-74-8. info

23. 10. 2011


Životopis: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (učo 6665), verze: čeština(1), změněno: 23. 10. 2011 11:00, J. Mihola