Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D., narozena 10. dubna 1982 v Brně.
Pracoviště
 • Katedra psychologie PedF MU
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka, tajemnice katedry, rozvrhářka katedry, správkyně katalogu
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010 - 2017 řádně ukončené doktorské studium Psychologie (FSS MU)
 • 2008 řádně ukončené magisterské jednooborové studium Psychologie (FSS MU)
 • 2005 řádně ukončené bakalářské dvouoborové studium Psychologie, Mediální studia a žurnalistika (FSS MU)

 • Doplňkové vzdělání:
 • 2015 (27.-28.11.) workshop "ŠIKANA: Přestaňme mluvit o ní, začněme mluvit spolu" (Sylvia London, skupina Narativ)
 • 2015 (27. - 28.2.) workshop "Rodinná tajemstní: O čem rodina nemluví" (Peter Rober, skupina Narativ)
 • 2014 (22.-24.10) seminář "Čistý jazyk jako nástroj reflektivní praxe a výzkumu" (James lawley, Penny Tompkins, PedF MU)
 • 2013 (5.- 6.4.) workshop "Umění a praxe spolupráce v organizacích" (Harlene Anderson, skupina Narativ) - 16 hodin
 • 2013 (1.- 2.2.) workshop "Otevřený dialog: nové paradigma v péči o duševní zdraví" (Jaakko Seikkula, skupina Narativ) - 16 hodin
 • 2012 (9.-10.11.) workshop "Sociální a komunitní práce z postmoderní perspektivy" (Rocio Chaveste Gutiérrez, skupina Narativ) - 16 hodin
 • 2012 (7.-8.5) workshop "Století rhizomu: vztahové sítě a budování komunit v oblasti pomáhajících profesí" (Christopher Kinman, skupina Narativ)
 • 2012 (4.4.) seminář Lektorské dovednosti (Poradenské centrum MU) - 16 hodin
 • 2011 - 2012 absolvování vzdělávacího programu v kolaborativním přístupu Možnosti dialogu organizovaný skupinou Narativ (Mezinárodní certifikát pro využívání kolaborativního přístupu v praxi vydaný v Houston Gaveston Institute a Taos Institute) - 10 měsíců / 180 hodin
 • 2011 (11.-12.11.) workshop "Reflektující proces: historie, vývoj, současné trendy" (Ann-Rita Gjertzen, skupina Narativ) - 16 hodin
 • 2011 (5.-6.11) sebezkušenostní kurz Rozvoj silných stránek osobnosti - pozitivní psychologie v praxi (PhDr. Alena Slezáčková, PhD.) - 16 hodin
 • 2011 (23.-24.9.) workshop "Etika v pomáhajících profesích z hlediska postmoderního kolaborativního přístupu" (Harlene Anderson, skupina Narativ) - 16 hodin
 • 2011 (3.-4.6.) workshop "Postmoderní filosofie a praxe napříč kulturami" (Rocio Chaveste Gutiérrez, skupina Narativ) - 16 hodin
 • 2010 (20.-24.9.) Kurz základů vědecké práce v Akademii věd ČR - 5 dní
 • 2010 (14.-18.6.) letní škola akademického psaní EERA Summer School: Writing educational research for international journal publications, conferences, book chapters and thesis. - 5 dní
 • 2009 (27.-28.5.) kurz Krizová intervence (PhDr. Ludvík Běťák, Sdružení Podané ruce. o.s. - I.E.S.) - 20 hodin
 • 2006 Rozvoj kompetencí studentů Masarykovy university: kurzy Soft-Skills (Prezentační dovednosti; Úvod do týmové práce) - 30 hodin; kurzy Projektové řízení (Projekt-jeho konstrukce a řízení; Vliv daňového systému na rozhodování subjektů v oblasti projektového řízení) - 14 hodin
Pedagogická činnost
 • od roku 2009 - Pedagogická fakulta, interní výuka:
 • přednášky a semináře k úvodu do psychologie
 • přednášky a semináře k sociální psychologii
 • přednášky z pedagogické psychologie
 • semináře k psychologii duševního vývoje
 • vedení bakalářských a závěrečných prací
 • 2008 - 2009 - Pedagogická fakulta, externí výuka:
 • semináře k úvodu do psychologie
 • semináře k psychologii duševního vývoje
Akademické stáže
 • 14.6.-18.6. 2010 - Univerzity of Gothenburg, Švédsko
Vybrané publikace
 • ŠKUBALOVÁ, Tereza, Helena VAĎUROVÁ, Karel PANČOCHA, Pavel NEPUSTIL, Monica SESMA-VAZQUEZ, Harlene ANDERSON, Rocio CHAVESTE, Papusa MOLINA, Sheila MCNAMEE, Leticia RODRIGUEZ, Joseph SEGUI, Adriana GIL-WILKERSON, Sylvia LONDON, Marilene GRANDESSO, Neca RODRIGUEZ, Nelly CHONG, Roxana ZEVALLOS, Saliha BAVA, Sue LEVIN a Přemysl ULMAN. 4th International Congress of Collaborative-Dialogic Practices. 2019. URL info
 • ŠKUBALOVÁ, Tereza. Ženská erotická touha – analýza případu. 2018. info
 • ŠKUBALOVÁ, Tereza. Female Erotic Desire. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly. WALTER DE GRUYTER GMBH, 2018, roč. 28, č. 3, s. 240-252. ISSN 1210-3055. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/humaff-2018-0020. info
 • ŠKUBALOVÁ, Tereza a Táňa FIKAROVÁ. Možnosti využití metafor ve vzdělávání. In Psychologické dny. 2016. info
 • ŠKUBALOVÁ, Tereza, Martin NOVÁK, Hana TOMICOVÁ a Kateřina MACHOVCOVÁ. Jak postavit výzkum na vztazích: Zpráva z prvního mezinárodního sympozia o vztahovém výzkumu. Biograf. Praha: Časopis Biograf, 2014, roč. 2014, č. 60. ISSN 1211-5770. info
 • ŠKUBALOVÁ, Tereza. Možnosti kolaborativního přístupu ve vzdělávání. 2012. info
 • ŠKUBALOVÁ, Tereza. Problémový žák – žák s problémem? Sonda do prekonceptů studujících učitelství. In X. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku „Kvalitativní výzkum a vzdělávání“. 2011. ISBN 978-80-86620-30-5. info

17. 1. 2019


Životopis: Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (učo 67915), verze: čeština(1), změněno: 17. 1. 2019 10:48, T. Škubalová

Další varianta: angličtina(1)