Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovitišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Akademické stáe
Universitní aktivity
Mimouniversitní aktivity
Vybrané publikace

13. 3. 2018