Životopis

Pracoviště na MU
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Projektové aktivity a vědeckovýzkumná činnost
Univerzitní aktivity a funkce
Mimouniverzitní aktivity
Vybrané publikace

17. 10. 2021