Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 140 »
6. 5.
2021

COVID pas MU v IS MU

Zajímavé | 8 | 10
Novinky

Od 26. dubna 2021 je povolena osobní přítomnost studentů posledních ročníků praktické výuky konkrétních programů Masarykovy univerzity. Zbývající výuka zůstává v online režimu, ale další uvolňování prezenční výuky je plánováno brzo. Podmínkou návratu studentů do výuky je negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to buď PCR nebo antigenní. Studenti jsou povinni absolvovat test každých 7 dnů. Výsledek testu musí být uložen v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU). Podobně jsou nastavena prevenční opatření za účelem ochrany zdraví zaměstnanců a studentů Masarykovy univerzity zaměstnancům. Jejich osobní přítomnost na pracovištích je umožněna pouze za předpokladu, že zaměstnanec předloží také negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2, který podstoupil v posledních 7 dnech. Některá pracoviště umožňují zaměstnancům dokladovat negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem. Výjimku z testování mohou mít ty osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech anebo mají dokončené očkování před více než 14 dny. Osoby nemocné nebo v karanténě přístup na pracoviště nemají.

Masarykova univerzita na základě této evidence v Informačním systému MU umožňuje svým studentům a zaměstnancům (těm, co evidují své testy v IS MU) generovat tzv. COVID pas, kterým může osoba doložit výsledek platného negativního testu buď pro potřeby uvnitř MU nebo jinde, například při návštěvě kadeřníka nebo jiných aktuálně dostupných služeb. Student se obvykle při těchto příležitostech prokazuje svým vlastním čestným prohlášením, jehož vzor může také nalézt v IS MU pod názvem Čestné prohlášení pro účely prokázání splnění podmínek pro poskytnutí služby. COVID pasem se může ale přesto navíc prokázat v takové situaci, kdy by mu z jakýchkoli důvodů jeho čestné prohlášení nestačilo. V IS MU si osoba na jí známém místě klikne a vytvoří se jednoduché elektronické ověření platného záznamu o testu, karanténě nebo výjimce z testování vloženého do IS MU, viz obr. 1.

Obr. 1: Vytvoření COVID pasu MU

Tento elektronický doklad je opatřený datem, kdy záznam o testování vznikl, a obsahuje QR kód pro automatizované ověření na stránkách IS MU. Pomocí mobilního telefonu se QR kód vyfotografuje, a díky tomu se nabídne stránka v IS MU s identifikací COVID pasu osoby. Využít ale mohou i lidé bez možnosti fotografování QR kódu, nabízí se také unikátní kód textový. QR kódy indikují stav záznamu v IS MU pomocí barev. Je-li zelený, byla osoba negativně testována, nebo má výjimku z testování (dokončené očkování, prodělaná nemoc v uplynulých 90 dnech). Je-li oranžový, osoba se neprokázala testem v řádné lhůtě nebo doložením výjimky, a je-li červený, osoba má pozitivní test nebo je nemocná či v karanténě. Kódy mají omezenou krátkou platnost, neboť je potřeba se prokázat v daný krátký moment.

Obr. 2: Umístění odkazů na COVID pas MU a čestné prohlášení

Uživatel si může COVID pas vytvořit v agendě https://is.muni.cz/auth/koronavirus/ (pouze pro autentizované), jakmile se do Informačního systému MU přihlásí.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
4. 5.
2021

Evidence povinného testování studentů v IS MU

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se od 26. 4. 2021 mohli vrátit ke kontaktní výuce na Masarykově univerzitě studenti posledních ročníků všech studijních programů, které vyžadují klinickou a praktickou výuku a praxe a všechny ročníky vybraných studijních programů. Možnosti zatím využily jen některé fakulty, ostatní fakulty zůstávají v režimu online výuky. Pokud se studenti budou kontaktní výuky účastnit, mají povinnost absolvovat každých 7 dnů test na onemocnění covid-19. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) proto připravil aplikaci Koronavirus, pomocí které mohou studenti zadat záznam o testování, a která pověřeným osobám poskytuje informace o vložených záznamech.

Studenti mají možnost se otestovat na Veletrzích Brno, kde testování zajišťuje sdružení Podané ruce, které výsledky hromadně předává do aplikace v IS MU. Test na covid-19 mohou studenti také absolvovat na libovolném jiném testovacím místě u poskytovatele zdravotních služeb nebo provést test pomocí samotestovací sady. Pro doložení testování student zadá v aplikaci IS MU výsledek, typ a datum provedení testu a přiloží fotografii či dokument.

V případě jiného testu než samotestu student vyplňuje, zda jde do školy v den data testu (implicitní varianta), v den po dni data testu nebo dva dny po dni data testu.

Obr. 1: Zadání záznamu o testu

Pokud má student výjimku z testování, tedy pokud onemocnění COVID-19 prodělal v posledních 90 dnech, doloží v aplikaci datum pozitivního testu spolu s fotografií či dokumentem. Podobně pak postupuje v případě, že u něj již bylo dokončeno očkování před více než 14 dny.

Obr. 2: Zadání výjimky z testování

Záznam o testování je platný 7 dní od data nástupu do školy. O ukončení platnosti zadaného záznamu je student informován automatickým e-mailem 24 hodin před skončením platnosti.

Aktuálně platný záznam o testování naleznou studenti i na své Osobní stránce, kde jej vidí také pověřené osoby na fakultě.

K evidovaným informacím má na Masarykově univerzitě standardně přístup studijní oddělení, vybrané fakulty se pak rozhodly indikaci stavu studenta zpřístupnit i garantům a vyučujícím předmětů.

Studijní oddělení může vybírat studenty podle jejich aktuálně platných záznamů z testování (pozitivní test/ karanténa, negativní test/výjimka z testování nebo žádný dnes platný záznam) pomocí nové značky v hromadných výběrech. V rozcestníku Koronavirus je studijním oddělením a pověřeným osobám dostupná také aplikace Přehled oznámení, která zobrazuje všechny vložené záznamy aktivních studentů společně s možností jejich exportu a statistiky.

Obr. 3: Aplikace Přehled oznámení

Učitelé, pokud mají k výsledkům přístup, si aktuálně platné záznamy svých studentů mohou vypsat v Záznamníku učitele. V seznamu studentů se nově zobrazuje sloupec Covid test, který barevně vyznačí, pokud student nemá aktuálně platný záznam, má aktuálně platný negativní test nebo výjimku z testování nebo má aktuálně platný pozitivní test.

Obr. 4: Přehled záznamů o testování v Záznamníku učitele

Záznamy o testování se přenáší také do aplikace pro evidenci Státních závěřečných zkoušek (SZZ).

Obr. 5: Evidence SZZ

Více informací o povinném testování studentů naleznete přímo v aplikaci Koronavirus, která je dostupná přímo z titulní stránky autentizované části IS MU nebo na webu https://www.muni.cz/koronavirus.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
4. 5.
2021

Hodnocení doktorských studentů pohledem Oborové rady

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Oborová rada je důležitým orgánem, který dohlíží na průchod studiem u postgraduálních studentů. Mimo jiné schvaluje studentův individuální studijní plán nebo vyjadřuje souhlas s tím, aby student dále pokračoval ve studiu. Nově byla Vývojovým týmem Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) doplněna rubrika pro schválené semestrální náplně a rozšířen přehledový výpis.

Veškeré zásadní informace o doktorském studentovi jsou sdruženy v aplikaci Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů Ph.D. Sem své plány zadává student a vkládá vyjádření školitel i předseda oborové rady. Nově jsme doplnili volitelnou rubriku, kdy předseda oborové rady může schválit i plánovanou studijní náplň pro nadcházející semestr.

Obr. 1: Schvalování semestrální náplně

V nedávné době byla rozšířena také aplikace Pohled oborové rady, která slouží jako přehledný rozcestník vedoucí k hodnocení jednotlivých studentů. Tabulka s jejich seznamem byla doplněna o grafické vyjádření uložených souhlasů (či nesouhlasů). Školitel či předseda oborové rady, který má na starosti editaci hodnocení, má k dispozici odkazy pro vyplnění konkrétní rubriky, odkazy se nabízí pouze ve chvíli, kdy vyplňování dovoluje harmonogram. Předseda oborové rady může také vybrat více studentů a hromadně jim schválit semestrální náplň nebo zadat souhlas s pokračováním ve studiu.

Přístup do aplikace byl také rozšířen pro studijní oddělení, kdy si uživatel s příslušným právem může zobrazit pohled na studenty příslušící k té fakultní oborové radě, kterou si zvolí.

Obr. 2: Zobrazení pohledem předsedy oborové rady

Aplikace je pověřeným osobám dostupná v autentizované části IS MU → Studijní → Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů Ph.D. → Výběr studentů ze seznamu (pohled oborové rady/komise)
nebo
IS MU → Školitel → Pohled oborové rady - Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů Ph.D.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
4. 5.
2021

Modernizace přehrávání a manipulace s multimediálními soubory v IS MU

Informačně přínosné | 2 | 2
Novinky – e-learning

Všichni, kdo v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) pracují s multimediálními soubory, jistě zaznamenali, že IS MU již nějakou dobu používá nové přehrávače multimediálních souborů, které splňují aktuální nároky na bezpečnost, kvalitu a především uživatelský komfort při jejich používání.

Video i audio
Nové přehrávače v IS MU umožňují spouštět libovolné multimediální soubory online, tedy přímo ve stránce prohlížeče, bez nutnosti stahování souboru na disk. Díky tomu jsou rozšířeny možnosti použití napříč různými agendami, jako jsou odpovědníky, interaktivní osnovy, diskuzní fóra a další.

Samotné vytvoření přehrávače je otázkou několika okamžiků. Soubor vložený do Správce souborů stačí označit a zvolit odkaz „Vytvořit HTML5 přehrávač“. V tomto okamžiku se vytvoří přehrávač, se kterým je již možné manipulovat. Pozor, samotný soubor pak jde přehrát až v okamžiku, kdy je dokončena jeho konverze. Délka trvání operace je závislá na velikosti konkrétního souboru a momentálním vytížení systému.

Zabezpečení proti stažení
Důležitou součástí nového přehrávače je možnost šifrování souborů. Při zvolení této funkce není možné, aby si uživatel mohl stáhnout soubor do svého počítače. Je tak bráněno nechtěnému šíření souborů a dalším manipulacím s nimi.

Samozřejmostí je, stejně jako u všech souborů ve Správci souborů, možnost ošetřit přehrávač přístupovými právy, která určují, kdo smí soubor přehrát. Zda osoby, které mohou video přehrát, budou moci video i stáhnout, záleží na zvoleném nastavení při vytváření přehrávače. Pokud je tedy při vytváření přehrávače zvoleno, že se mají videa zabezpečit proti stažení, tak IS bude sám hlídat, aby nedošlo k nechtěnému zpřístupnění možnosti stažení.

Obr. 1: Vytvoření přehrávače videa a možnost šifrování

Široké možnosti sdílení
Nově je u každého přehrávače ve Správci souborů možnost „Sdílet“. Tato možnost je praktická pro sdílení/vložení multimediálních souborů v rámci IS MU (např. Odpovědníky, Interaktivní osnovy, diskuzní fóra, ...), ale i pro sdílení veřejné. Stačí pouze zkopírovat jeden z nabízených odkazů, dle zamýšleného použití, a ten do cílového místa vložit. Odkaz je možné i zkrátit za pomoci zkracovače odkazů, je tedy snazší jej nadiktovat či vložit do e-mailu (je kratší).

Obr. 2: Tabulka s odkazy pro sdílení

Bližší informace o možnostech přehrávání video souborů jsou dostupné v Nápovědě.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 140 »