Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
26. 7.
2021

IS MU pomáhá s oceňováním nejlepších pedagogů na MU

Not rated yet.
Novinky

Stejně jako v předchozích letech, i letos mohou studenti nominovat své oblíbené vyučující. Udělována jsou dvě ocenění: Cena rektora MU pro vynikající pedagogy a Cena Studentské komory Akademického senátu MU za studentský podíl na výuce. Sběr nominací probíhá ve speciálních aplikacích v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU).

V rámci obou cen jsou vyučující a studenti nominováni ve třech kategoriích, a to v oblasti přírodních věd a lékařství, oblasti společenských a humanitních věd a oblasti ekonomie a informatiky.

Obr. 1: Aplikace pro nominaci pedagogů.

Studenti mohou hlasovat dvakrát ročně. V tuto chvíli probíhá sběr nominací v termínu od 31. 5. do 13. 9. 2021. Další termín je v lednu.

V nominační aplikaci je implementována sada kontrol, které zajišťují, že nominovaný splňuje veškerá pravidla soutěže (pracovněprávní, vazba k nominujícímu studentovi apod.). Navíc studenti mohou zvolit, zda si přejí být zařazeni do slosování o ceny.

Vyhodnocení výsledků probíhá rovněž v rámci IS MU. Organizátoři soutěže mají k dispozici aplikaci pro vyhodnocení nominací, kde jsou dostupné další informace k nejúspěšnějším pedagogům pro každou kategorii, vč. přehledu pedagogické činnosti daného nominanta v PDF. Aplikace přepočítá získané nominace na odučené počty studentů, aby byla zajištěna možnost srovnání mezi obory s širokou působností a malými, úzce specializovanými, obory. Dostupný je rovněž kompletní export všech nominací a statistika nominací po jednotlivých dnech sběru. Předání cen se uskuteční 16. září 2021 během slavnostního zahájení akademického roku 2021/2022.

Obr. 2: Aplikace pro vyhodnocení nominací.

V případě Ceny Studentské komory Akademického senátu MU (SK AS MU) dochází ke sbírání nominací ve stejném termínu a taktéž pomocí speciální aplikace v IS MU. Pro nominaci na Cenu SK AS MU jsou však nastaveny jiné podmínky. K předání ceny dojde tradičně 17. listopadu nebo při jiné významné univerzitní akci.

Obr. 3: Aplikace pro nominaci studentů.

Odkazy na aplikace pro sběr nominací naleznou studenti v agendě Student (záložka Konec studia), na probíhající hlasování jsou upozorněni také v agendě Život.

Not read yet0 commentspermalink
26. 7.
2021

Osvědčení pro CŽV a mezinárodně uznávané kurzy

Interesting | 1 | 1
Novinky

Aplikaci pro vystavení osvědčení, které slouží jako doklad o úspěšném ukončení některého z programů celoživotního vzdělávání (CŽV), mají fakulty k dispozici již řadu let. Je možné jej vytisknout česky i anglicky, a to pro každý program CŽV, kde jsou účastníci evidováni v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) a mají ukončeno studium. Při tisku se ukládá do IS MU rovněž kopie, označená jako druhopis, pro případné pozdější využití.

Ke standardní variantě, kdy je osvědčení vzhledově podobné diplomu, který získávají absolventi řádných programů, posléze přibyla i varianta nadstandard, která umožňuje doplnit maximum informací na jednu stránku. Jedná se o přesný termín konání, místo, jména lektorů, či požadavky na úspěšné ukončení kurzu. Rovněž lze doplnit informace k akreditaci vzdělávacího programu, což se využívá např. u osvědčení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Tisknout lze také dodatek k osvědčení, kde je mimo jiné uveden kompletní výpis absolvovaných předmětů.

Nově bylo osvědčení upraveno i pro mezinárodně uznávané kurzy, konkrétně program LL.M. (Master of Laws), kdy se na dokument přidává i informace o získaném titulu.

Obr. 1: Příklad osvědčení pro programy LL.M.

Not read yet0 commentspermalink