Elektronický archiv závěrečných prací MU získal prestižní cenu

Tisková zpráva

24. května 2007

Elektronický archiv závěrečných prací Masarykovy univerzity, který byl veřejnosti zpřístupněn v září 2006, získal jako jeden z nejvýznamnějších počinů v oblasti elektronických zdrojů prestižní cenu Inforum. Archiv je součástí celouniverzitního Informačního systému MU (IS MU) pro podporu studia, jenž vyvíjí Fakulta informatiky MU. V současnosti zahrnuje 10 500 bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací, které jsou veřejnosti přístupné volně na Internetu ve fulltextové podobě. Unikátní vlastností je také služba na odhalování plagiátů mezi pracemi zveřejněnými v archivu.

Zástupci Masarykovy univerzity získali cenu Inforum poprvé. Byla udělena na základě výsledků hlasování přibližně 600 účastníků třináctého ročníku konference INFORUM, která se konala 22. až 24. května 2007 v Praze. Konference je zaměřena na elektronické informační zdroje a jejich profesionální využívání ve vědě, výzkumu, vzdělávání a podnikání, především v České republice, na Slovensku a v zemích střední a východní Evropy. Je určena pro pracovníky odborných a veřejných knihoven, manažery, vědecké a výzkumné pracovníky, lékaře, vysokoškolské učitele, specialisty v oblasti ICT a pracovníky veřejné správy.

Archiv závěrečných prací zpřístupnila MU jako první vysoká škola v ČR v úplném rozsahu současně s dalšími službami. Veřejnost má možnost vyhledávat práce tematicky (podle fakulty, studia, jména, roku absolvování, dosaženého titulu, pracoviště závěrečné práce nebo programu či oboru studia) i fulltextově podle zadaných řetězů znaků vyskytujících se v textu práce. Absolventské práce jsou k dispozici všem prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity http://is.muni.cz/.

Již samotné zveřejnění prací představuje součást úsilí o zajištění kvality vysokoškolských prací a transparentnosti výsledků vzdělávání. Proto také jednou z dalších důležitých služeb Informačního systému MU (IS MU) je možnost kontrolovat práce za účelem odhalení plagiátu. Služba je dosud zcela ojedinělá v tom, že ji mají k dispozici všichni uživatelé na MU, tedy nejen učitelé ale také studenti, a práce jsou porovnávány se všemi dokumenty v IS MU.