BKR_DEMO Demografie

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2021
Rozsah
26/0/0. tutoriál 6 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D. (přednášející)
Ing. Aneta Krajíčková (pomocník)
Ing. Michaela Neumannová (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Dodavatelské pracoviště: Katedra regionální ekonomie a správy - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 12. 3. 13:00–15:50 P302b, So 27. 3. 9:00–11:50 P302b
Předpoklady
Žádné speciální předpoklady nejsou pro předmět zadány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem základního kurzu demografie je seznámit studenty s jevy a procesy, které souvisí s reprodukcí obyvatelstva, tedy jak s přirozenou obnovou obyvatelstva, tak s prostorovým pohybem, resp. migrací (struktura a dynamika obyvatelstva). Kurz se dále zaměřuje na teoretický i praktický výklad kauzálních témat: stárnutí a zdraví populace, demografický přechod a druhý demografický přechod, vývoj počtu obyvatel a projekce a prognózy vývoje počtu obyvatel, migrační politika a současné migrační trendy apod. Neopomíjí ani vybrané ekonomické aspekty demografického vývoje a aktuální trendy. Prostorovými úrovněmi jsou jak svět, tak Evropa i Česká republika.
Výstupy z učení
Na konci kurzu demografie bude student schopen: - analyzovat základní demografické procesy a jevy, - interpretovat základní demografické ukazatele, - aplikovat teoretickou přípravu v konkrétních případech, - vypočítat modelové i aplikované příklady, - formulovat vztahy a vazby související s ekonomickou praxí.
Osnova
 • 1. Objekt a předmět studia demografie, základní demografické jevy a procesy.
 • 2. Historie a současnost demografie, demografická statistika, významné osobnosti demografické vědy
 • 3. Vývoj počtu obyvatel a jeho rozmístění.
 • 4. Extrémní události s dopadem na populaci.
 • 5. Struktura obyvatelstva (pohlaví, věk, vzdělání, náboženství, etnicita, ekonomická aktivita apod.).
 • 6. Dynamika obyvatelstva (základní pohyby obyvatelstva - porodnost, plodnost, úmrtnost, potratovost, sňatečnost, rozvodovost, migrace apod.).
 • 7. Demografický přechod (demografická revoluce) a druhý demografický přechod.
 • 8. Stárnutí populace.
 • 9. Společenské a ekonomické dopady demografického stárnutí.
 • 10. Migrační politika a evropská migrační krize 2015-2018.
 • 11. Projekce a prognózy obyvatelstva.
Literatura
  povinná literatura
 • KUNC, Josef, Martina JAŇUROVÁ, Aneta KRAJÍČKOVÁ, Petr TONEV a Václav TOUŠEK. (Geo)demografie nejen pro ekonomy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 149 s. ISBN 978-80-210-9461-1. info
  doporučená literatura
 • LUNDQUIST, Jennifer Hickes, Douglas L. ANDERTON a David YAUKEY. Demography : the study of human population. Fourth edition. Long Grove: Waveland Press, 2015. xix, 476. ISBN 9781478613060. info
 • ROUBÍČEK, Vladimír. Úvod do demografie. Vyd. 1. Praha: CODEX BOHEMIA, 1997. 348 s. ISBN 8085963434. info
 • PAVLÍK, Zdeněk, Jitka RYCHTAŘÍKOVÁ a Alena ŠUBRTOVÁ. Základy demografie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1986. 732 s. : i. info
  neurčeno
 • World Population Ageing 2019 Highlights; https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf
 • World Population Prospects 2019: Highlights https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_10KeyFindings.pdf
 • World Population Prospects 2019 Highlights; https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf
Výukové metody
Předmět je vyučován ve formě dvou přednáškových bloků. Předpokládá se další samostudium prezentací z přednášek i doplnění informací z doporučené literatury.
Metody hodnocení
Forma zkoušky: ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/jaro2021/BKR_DEMO