PJIIAN Foreign Language II/A - German

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2007
Extent and Intensity
0/2/0. Type of Completion: -.
Teacher(s)
PhDr. Helena Hušková (lecturer)
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná (lecturer)
Mgr. Jarmila Šafránková (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Zdena Kuchařová Kalná
Language Centre, Faculty of Economics and Administration Division - Language Centre
Contact Person: Mgr. Lenka Skoupá
Timetable of Seminar Groups
PJIIAN/1: Mon 11:05–12:45 S306, Z. Kuchařová Kalná
PJIIAN/2: Mon 12:50–14:20 S306, Z. Kuchařová Kalná
Prerequisites
The prerequisite for successful involvement in the course is pre-intermediate knowledge of general language which can be tested by completing a self-evaluation on-line test. In case the knowledge proves to be insufficient, it has to be acquired through individual study.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 37 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/37, only registered: 0/37, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/37
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Language II/A is a recommended preparatory course. The prerequisite for an active participation in the course is pre-intermediate knowledge of general language which can be tested by completing a self-evaluation on-line test. The languge teaching focuses on reinforcement and improvement of general language skills (mastering grammar and expansion of vocabulary); specialized business terminology is used to a limited extent and in isolation.
Syllabus (in Czech)
  • Conlin,C.,Unternehmen Deutsch: UDt Höppnerová, Jaucová, Moderní učebnice němčiny:MUN 1.. UDt1.1: Einen Besucher begrüßen. Sich unterhalten MUN: L 11 Was ziehen Sie an? Stupňování přídavných jmen a příslovcí 2. UDt 1.2: Eine Erfrischung anbieten. Um Hilfe bitten MUN L 11 Směrová příslovce MUN L 12 Lebenslauf. Préteritum pomocných a slabých sloves 3. UDt1.3: Sich und andere Vorstellen. Informationen zur Person erfragen MUN L 12: Préteritum způsobových sloves 4. UDt 1.4: Das Tageprogramm erklären MUN L 13 Nach dem Abitur. Minulé časy silných sloves, 1.skupina 5. UDt 1.5: Eine Betriebsführung MUN L 13: Infinitiv s zu 6. UDt 1.5: Verhaltensregel in den geschäftlichen Situationen MUN L 14:Tolle Ideen. Minulé časy silných sloves, 2. a 3. skupina 7. MUN L 14: Zpodstatnělá přídavná jména, poslechové texty l 14, kontrolní test 8. UDt 2.1: Unternehmen und Produkte MUN L 15: Kennst du dein Land? Minulé časy silných sloves, 4. skupina 9. UDt 2.2: Branchen und Unternehmensformen MUN L 15:Trpný rod, stavové pasívum 10. UDt 2.3: Unternehmensgröße und -leistung MUN L 16: In der Moldaumetropole. Minulé časy silných sloves, 5. skupina, nepravidelná slovesa 11. UDt 2.4 : Unternehmensstruktur MUN L 16: Přídavná jména zeměpisná MUN L 17: Wie kommst du mit deinem Geld aus? Smíšená slovesa 12. UDt 2.5: Firmenpräsentation MUN L 17:Přísudkové sloveso po číslovkách, vyjadřování záporu, skloňování dalších zájmen 13. UDt 2.5: Ein Unternehmen vorstellen Test
Literature
  • HÖPPNEROVÁ, Věra. Moderní učebnice němčiny : vhodná i pro samouky. Edited by Lenka Jaucová. V Praze: NS Svoboda, 2000. 357 s. ISBN 8020510141. info
  • CONLIN, C. Unternehmen Deutsch :Lehrwerk für Wirtschaftsdeutsch : Lehrbuch. 1. Aufl. München: Klett, 1999. 216 s. ISBN 3-12-675668-9. info
Assessment methods (in Czech)
Seminární forma výuky, závěrečný test.
Language of instruction
German
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Student si může zapsat v CDCV v kurzech celoživotního vzdělávání,pokud bude cítit potřebu si doplnit v jazyku II středoškolské vzdělání.
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2007/PJIIAN