BPR_OPRA Special Working Experience

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2013
Extent and Intensity
0/4. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Milan Viturka, CSc.
Department of Regional Economics and Administration - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Ing. Iveta Suchomelová Vašíčková
Supplier department: Department of Regional Economics and Administration - Faculty of Economics and Administration
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je posílit úspěšnost studentů při uplatnění se na trhu práce. Studentům je dána příležitost seznámit se s vykonáváním funkcí/pozic, na které jsou připravováni studijním oborem Regionální rozvoj a cestovní ruch. Pomocí praxe studenti získávají cenné zkušenosti v daném oboru. Jsou zapojeni do řešení reálních situací a mají možnost uplatnit a ověřit si „teoretické“ poznatky v praxi.
Syllabus (in Czech)
  • Úvodní seminář – administrativní záležitosti spojené s odbornou praxí Praxe – odevzdání požadované dokumentace Závěrečný seminář – prezentace odborné praxe
Teaching methods (in Czech)
Odborná stáž v minimální délce 15 pracovních dnů (tj. 120 hodin).
Assessment methods (in Czech)
Pro udělení zápočtu je nutné odevzdat požadovanou dokumentaci dle směrnice děkana č. 4/2011.Ústní prezentace s připraveným powerpointem. Diskuse k praxi – ústní evaluace.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Information on course enrolment limitations: Maximální počet studentů pro tento předmět stanovuje před termínem registrace vyučující.
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)" which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2013, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2013/BPR_OPRA