DXE_POMV Teaching assitance

Faculty of Economics and Administration
Spring 2016
Extent and Intensity
0/0/0. 8 credit(s) (from 1 credit increase by 1). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (lecturer)
prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Department of Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Lydie Pravdová
Supplier department: Department of Economics - Faculty of Economics and Administration
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Volitelný předmět, v jehož rámci získává student pedagogickou praxi.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Note related to how often the course is taught: v průběhu semestru.
General note: Předmět s proměnnou kreditovou hodnotou.
Credit evaluation note: Stanovuje vedoucí katedry dle druhu zapojení studenta (podíl na vedení seminářů, práce tajemníka v komisích SZZ, vedení a oponování závěrečných prací).
Information on course enrolment limitations: maximálně 8 kreditů za semestr, maximálně 25 kreditů za studium
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)" which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2016/DXE_POMV