DXE_POMV Teaching assistance

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2011
Extent and Intensity
0/0. 10 credit(s) (from 1 credit increase by 1). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
Department of Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Lydie Pravdová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Volitelný předmět, v jehož rámci získává student pedagogickou praxi.

Předmět byl inovován v rámci projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace doktorských studijních oborů na Ekonomicko-správní fakultě MU (CZ.1.07/2.2.00/07.0453).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
Note related to how often the course is taught: v průběhu semestru.
General note: Předmět s proměnnou kreditovou hodnotou.
Credit evaluation note: Stanovuje vedoucí katedry dle druhu zapojení studenta (podíl na vedení seminářů, účast v komisích SZZ, vedení a oponování závěrečných prací).
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2011, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2011/DXE_POMV