logo Ekonomicko-správní fakulta Katedra ekonomie
14561011 KEk Ekonomicko-správní fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryprof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci