doc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.

učo 75243
Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium ESF MU