logo Ekonomicko-správní fakulta Ekonomicko-správní fakulta
Masarykova univerzita
1456 ESF MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkanprof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
proděkan pro strategii a rozvojdoc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
proděkanka pro prezenční studiumIng. Marie Hladká, Ph.D.
proděkanka pro internacionalizaciIng. Monika Jandová, Ph.D.
proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studiumdoc. Ing. Rostislav Staněk, Ph.D.
proděkan pro kombinované studium, celoživotní vzdělávání a kvalituIng. Petr Valouch, Ph.D.
proděkanka pro vnější vztahy a spolupráci s partneryIng. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
tajemníkIng. Artur Zatloukal
předsedkyně Akademického senátuIng. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci