doc. Ing. Tomáš Výrost, PhD.

učo 239746
Docent KFin ESF MU

Pracoviště

Členství v akademických orgánech