Finance hýbou světem!

Cíle studijního programu

Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech orientovaných na výzkum finančních systémů. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění ve firmách disponujících vědeckým zázemím. Program pokrývá mj. následující výzkumná témata, v nichž jsou školeni doktorandi:

Behavioral finance-vliv heuristik a biases na chování investorů

Využitelnost metod technické a fundamentální analýzy při obchodování na finančních trzích

Volatilita na akciových trzích a její predikce

Hodnocení vlivu systémově významných finančních institucí (SIFI) na evropský bankovní trh

Podstata, příčiny a projevy asymetrie informací v pojištění

Studium doktorského studijního programu je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu finanční problematiky. Cílem je prohloubit znalosti získané dosavadním studiem a rozvinout předpoklady a schopnosti tvůrčího vědeckého přístupu ke zkoumání a řešení ekonomických a zejména finančních otázek.

Studijní plány

Studium

 • Cíle

  Program má za cíl připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech orientovaných na výzkum finančních systémů. Absolventi by měli být připraveni především na další vědecké kariéry v akademických institucích, ale také na možné uplatnění ve firmách disponujících vědeckým zázemím. Program pokrývá mj. následující výzkumná témata, v nichž jsou školeni doktorandi:

  Behavioral finance-vliv heuristik a biases na chování investorů

  Využitelnost metod technické a fundamentální analýzy při obchodování na finančních trzích

  Volatilita na akciových trzích a její predikce

  Hodnocení vlivu systémově významných finančních institucí (SIFI) na evropský bankovní trh

  Podstata, příčiny a projevy asymetrie informací v pojištění

  Studium doktorského studijního programu je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu finanční problematiky. Cílem je prohloubit znalosti získané dosavadním studiem a rozvinout předpoklady a schopnosti tvůrčího vědeckého přístupu ke zkoumání a řešení ekonomických a zejména finančních otázek.

 • Výstupy z učení

  Absolvent je po úspěšném ukončení studia schopen:

  • Stanovovat metodiky účetnictví a daní včetně návrhů úpravy legislativních předpisů.
  • Stanovovat metodiky řízení bank a pojišťoven, optimalizace řídících procesů ve finančních institucích, stanovovat metodiky řízení rizik, stanovovat ratingy finančních institucí.
  • Analyzovat cenné papíry, kapitálové a finanční trhy, navrhovat doporučení optimálních finančních a investičních strategií, metodiky analýz devizových trhů a finančních derivátů.
  • Stanovovat metodiky řízení financí podniků, zajišťování obchodních a finančních rizik, tvorby optimální investiční a finanční strategie obchodních korporací.
  • Odborně vést studenty při zpracovávání jejich kvalifikačních prací z oblasti financí a účetnictví.
  • Rozumět teoriím, konceptům a metodám, které reprezentují aktuální oborové trendy na mezinárodní úrovni.
  • Samostatně navrhovat a provádět výzkum ve všech fázích.
 • Uplatnění absolventa

  Absolventi doktorského studijního programu mohou získanou kvalifikaci uplatnit zejména ve výzkumných ústavech a pracovištích a také jako vysokoškolští učitelé. Jsou oprávněni realizovat samostatnou vědeckou a výzkumnou činnost v oblasti základního i aplikovaného výzkumu. V širším smyslu jsou připraveni provádět všechny činnosti spojené s vědeckou prací, tzn. zabývat se koncepčními otázkami, vědecko-organizační činností a také výukou.

  Po absolvování studia je absolvent schopen samostatné vědecké práce zabývající se problematikou financí či zaujímat vysoce kvalifikované pracovní pozice v oblasti optimalizace řídících procesů ve finančních institucích, stanovování metodiky včetně návrhů úpravy legislativních předpisů, zajišťování obchodních a finančních rizik a tvorby optimální investiční a finanční strategie podniků. Absolventi doktorského studijního programu jsou kvalifikováni též pro potřeby výzkumu a výuky na vysokých školách a univerzitách.

 • Praxe

  Praxe není povinnou součástí studia.

 • Standardy kvalifikačních prací

Základní údaje

Zkratka
D-FIN
Typ
doktorský
Titul
Ph.D.
Doba studia
4 roky
Vyučovací jazyk
čeština čeština

11
počet aktivních studentů
5
počet závěrečných prací

Ekonomicko-správní fakulta
Program zajišťuje