Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

ESF D-FIN Finance
Název anglicky: Finance
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029
Garant: doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Oborová rada

Předseda

doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Externí členové

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
prof. Dr. Eric Frére
University of Applied Science FOM
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Vysoká škola ekonomická v Praze
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně
prof. Ing. Erika Pastoráková, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
doc. Ing. Patrik Svoboda, Ph.D.
Mendelova univerzita v Brně