I070 Object-oriented Programming

Faculty of Informatics
Autumn 2001
Extent and Intensity
2/1. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium), z (credit).
Teacher(s)
Ing. Jan Kučera (lecturer)
RNDr. David Antoš, Ph.D. (seminar tutor)
Jiří Borek (seminar tutor)
Mgr. Zbyněk Diviš (seminar tutor)
Mgr. Tomáš Hanžl (seminar tutor)
Mgr. Věroslav Kaplan, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jiří Tesař (seminar tutor)
Bc. Karel Vaigl (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Jan Staudek, CSc.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Contact Person: Ing. Jan Kučera
Timetable
Mon 17:00–18:50 D1
 • Timetable of Seminar Groups:
I070/01: Tue 9:00–9:50 B117, J. Kučera
I070/02: Tue 10:00–10:50 B117, K. Vaigl
I070/03: Tue 16:00–16:50 B116, V. Kaplan
I070/04: Tue 17:00–17:50 B116, V. Kaplan
I070/05: Wed 17:00–17:50 B116, T. Hanžl
I070/06: Thu 13:00–13:50 B117, Z. Diviš
I070/07: Thu 15:00–15:50 B116, T. Hanžl
I070/08: Thu 16:00–16:50 B116, D. Antoš
I070/09: Thu 17:00–17:50 B116, J. Tesař
I070/10: Thu 19:00–19:50 B311, K. Vaigl
I070/14: Fri 9:00–9:50 B311, D. Antoš
I070/11: Fri 10:00–10:50 B116, J. Tesař
I070/15: Fri 10:00–10:50 B311, Z. Diviš
I070/12: Fri 11:00–11:50 B116, J. Tesař
I070/16: Fri 11:00–11:50 B311, J. Borek
I070/13: Fri 12:00–12:50 B311, J. Borek
Prerequisites
I071 Introduction to the C language && P004 UNIX
Knowledge of the C language and user-level knowledge of Unix.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Historie vývoje C++, standardy, kompilátory.
Základní prvky jazyka C++ (s přihlédnutím k C)
Procedurální versus objektové programování
Uživatelské datové typy. Třídy v C++. Komponenty tříd. Zapouzdření.
Konstruktory a destruktory. Dědičnost a polymorfismus.
Přetypování objektů. Dynamická alokace paměti. Automatické a třídní ukazatele. Prostory jmen.
Vstup a výstup v C++.
Výjimky a jejich ošetření. Bezpečné konstruktory.
Šablony. Standardní knihovna C++ a standardní knihovna šablon.
Knihovny pro numerické výpočty.
Metody návrhu programů v C++, standardy pro programování, ISO normy.
Java ve srovnání s C++. Další objektově orientované jazyky.
Syllabus (in Czech)
 • Historie vývoje C++, standardy, kompilátory.
 • Základní prvky jazyka C++ (s přihlédnutím k C)
 • Procedurální versus objektové programování
 • Uživatelské datové typy. Třídy v C++. Komponenty tříd. Zapouzdření.
 • Konstruktory a destruktory. Dědičnost a polymorfismus.
 • Přetypování objektů. Dynamická alokace paměti. Automatické a třídní ukazatele. Prostory jmen.
 • Vstup a výstup v C++.
 • Výjimky a jejich ošetření. Bezpečné konstruktory.
 • Šablony. Standardní knihovna C++ a standardní knihovna šablon.
 • Knihovny pro numerické výpočty.
 • Metody návrhu programů v C++, standardy pro programování, ISO normy.
 • Java ve srovnání s C++. Další objektově orientované jazyky.
Literature
 • STROUSTRUP, Bjarne. The C++ programming language. 3rd ed. Reading: Addison-Wesley, 1997. x, 910 s. ISBN 0-201-88954-4. info
 • VIRIUS, Miroslav. Programování v C++. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1998. 364 s. ISBN 8001018741. info
 • VIRIUS, Miroslav. Pasti a propasti jazyka C++ : podrobný průvodce pokročilého uživatele. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 251 s. ISBN 8071696072. info
 • Virius Miroslav. Od C k C++. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2000. ISBN 80-7232-110-2.
 • LOUIS, Dirk, Petr MEJZLÍK and Miroslav VIRIUS. Jazyky C a C++ podle normy ANSI/ISO: kompletní kapesní průvodce. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 644 s. ISBN 80-7169-631-5. info
 • MEYERS, Scott. Effective C++ : 50 specific ways to improve your programs and designs (2x objednáno). info
Assessment methods (in Czech)
V průběhu semestru se předpokládá samostatná práce ve cvičeních (tvorba zadaných programů) s případným dokončením mimo cvičení. Před zkouškou musí mít student zápočet, který získá vypracováním příkladů ve cvičeních a zápočtového příkladu.
Cvičení probíhají na počítačích s operačním systémem Unix.
Účast ve cvičeních je povinná, pokud cvičící učitel nepovolí výjimku (ta se povoluje zejména tehdy, probíhá-li cvičení v počítačové učebně, kde je méně počítačů než studentů).
Zkouška sestává z testu a praktické části (naprogramování a odladění jednoduché úlohy). Pokud student zvolí ukončení kolokviem, absolvuje pouze test).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Teacher's information
http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/i070/
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Autumn 1999, Autumn 2000.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2001/I070