PV173 Seminary of Natural Language Processing Laboratory

Faculty of Informatics
Autumn 2005
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D. (lecturer)
doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Ing. Václav Přenosil, CSc.
Department of Machine Learning and Data Processing - Faculty of Informatics
Timetable
Wed 10:00–11:50 B410
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Předpokladem pro zápis do předmětu je aktivní práce v Laboratoři a schválení přihlášky vyučujícím (P. Rychlý).
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Účelem semináře je prezentovat průběžné výsledky výzkumu v Laboratoři zpracování přirozeného jazyka, zejména práce doktorandů a studentů.
Syllabus (in Czech)
  • Seminární výuka je založená převážně na prezentacích připravených studenty. Studenti mají velký prostor ovlivnit obsah semináře v diskuzi po prezentacích.
Assessment methods (in Czech)
U studentů se minimálně předpokládá pravidelná účast, v optimálním případě se očekává referování vlastních výsledků. Studenti získávají kredity na základě prezentovaných výsledků.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
Teacher's information
http://www.fi.muni.cz/nlp/
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/autumn2005/PV173