VB004 Economic Style of Thinking II

Faculty of Informatics
Spring 2005
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Karel Pala, CSc.
Department of Machine Learning and Data Processing - Faculty of Informatics
Contact Person: prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc.
Timetable
Tue 8:00–9:50 D3
Prerequisites (in Czech)
! V004 Economic Style of Thinking II &&( V003 Economic Style of Thinking I || VB003 Economic Style of Thinking I )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Výklad je zaměřen na základní makroekonomické pojmy a vztahy. Důraz je kladen na zejména na vztah ekonomického systému a státní hospodářské politiky, včetně mezinárodních ekonomických vazeb.
Syllabus
 • Measuring macroeconomics activity.
 • Explaining business cycles and growth.
 • Aggregate demand - aggregate supply model.
 • A simple model of the macroeconomy: the multiplier model.
 • Money and the financial system.
 • Determination of the interest rate.
 • Unemployment and inflation.
 • Monetary and fiscal policy.
 • International trade and the theory of comparative advantage.
 • Open economy macroeconomics: exchange rates, the balance of payments.
Literature
 • Sylaby přednášek, odborné články.
 • FUCHS, Kamil and Pavel TULEJA. Základy ekonomie (The Basic of Economics). 1. vyd. Praha: Ekopress, odborné nakladatelství, 2003. 348 pp. ISBN 80-86119-74-2. info
Assessment methods (in Czech)
Kolokvium je možno získat: 1. Úspěšným absolvováním dvou průběžných testů ve stanovených termínech tzn. dosažení 60% hodnocení v průměru. 2. Úspěšným absolvováním zápočtového testu z celé látky poslední výukový týden. 3. Úspěšným absolvováním opravného termínu v řádném zkouškovém období.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2005, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2005/VB004